Startside

Elæringsmodul: Konstruktioner i GeoGebra

Dette elæringsmodul er udarbejdet af Martin Thun Klausen
Ved gennemførsel der dette elæringsmodul bliver du i stad til:
 • At konstruerer forskellige målfaste figurer ud fra skitser med både længder og vinkelstørelse
 • Bruge cirkelværktøjet som "passer"
 • Sætte mål på linjer
 • Sætte størrelse på vinkler
 • Bruge Zoomfunktionen
 • Få GeoGebra til at udregne areal og omkreds
 • lave vinkelhalveringslinjer
 • arbejde med linjestykker
 • arbejde med vinkelrette linjer
 • arbejde med parallelle linjer
 • Lave polygoner
 • Udskrive i målestokforhold
It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 

Fra Fælles Mål 2009

I Trinmål for faget matematik står der bl.a.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at:

 • undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it
 • undersøge og konstruere enkle figurer i planen
 • kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler
 • undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer
 • bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer
 • fremstille skitser og tegninger efter givne forudsætninger
 • bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedrørende geometriske figurer