O konkursieKonkurs organizowany w Szkole Podstawowej nr 28 w Rybniku - od roku szkolnego 2016/2017.

Jest to konkurs międzyprzedmiotowy.

Zadaniem konkursu jest sprawdzenie wiadomości uczniów z wiedzy ogólnej z różnych dziedzin.

Do konkursu przystępują tylko uczniowie dwóch najstarszych klas w szkole.

Comments