สโมสรฟุตบอลอุดรธานี ยุคโปรลีก

 • ประวัติ ของสโมสรฟุตบอลอุดรธานี ยุคโปรลีก
 •  

 • กีฬาฟุตบอลเป็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากมีการจัดการแข่งขันทุกระดับทั่วประเทศ รวมทั้งมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันจากต่างประเทศเป็นประจำ รัฐบาลไทยจึงได้เล็งเห็นว่า กีฬาฟุตบอลในประเทศสามารถพัฒนาเป็นกีฬาเพื่ออาชีพได้ จึงได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำแผนพัฒนากีฬาฟุตบอลอาชีพนำร่องขึ้น โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “ฟุตบอลไทยแลนด์โปรวิลเชียล ลีก” โดยที่รัฐบาลไทยได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540 – 2544) ได้กำหนดแผนพัฒนากีฬาอาชีพเป็นแผนงานหลักที่ 4 ต่อเนื่องกัน และแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2545 – 2549) ในการพัฒนากีฬาแห่งชาติ โดยมีโครงการนำร่องเป็นระยะเวลา 5 ปี

 • การแข่งขันฟุตบอล “ไทยแลนด์โปรวิลเชียล ลีก” ตามนโยบายรัฐบาล ได้จัดการแข่งขันขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542 – 2543 โดยจัดการแข่งขันในระบบฟุตบอลลีก (แข่งแบบเหย้า – เยือน)  เช่นเดียวกับการแข่งขันฟุตบอล ลีก ในต่างประเทศ โดยนำร่องทั่วประเทศ 12 จังหวัด และทั้ง 12 จังหวัดที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย กับสมาคมฟุตบอลไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีดังนี้

 • 1. สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 • 2. สมาคมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
 • 3. สมาคมกีฬาจังหวัดปัตตานี
 • 4. สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
 • 5. สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี
 • 6. สมาคมกีฬาจังหวัดสตูล                                               
 • 7. สมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐม
 • 8. สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
 • 9. สมาคมกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • 10. สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์
 • 11. สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
 • 12. สมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา

 • ทีมชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง จะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท (สามแสนบาท)

 • สโมสรฟุตบอลอุดรธานี  ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อทำการแข่งขันรายการ ไทยแลนด์โปรวินเชี่ยล ลีค ซึ่งก่อตั้งโดยการกีฬาแห่งประเทศ ไทย ร่วมมือกันสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย จัดเป็นโครงการนำร่อง 5 ปี โดยมี ท่านสถาพร  โคตรบุตร เป็นประธานสโมสร  สโมสรฟุตบอลอุดรธานี ก็เข้าร่วมแข่งขันโปรลีก ทุกครั้ง ในชื่อ อุดรธานี ไจแอ้นท์  หรือ “ยักษ์แสด อุดรฯ” แต่ก็ไม่สามารถชนะเลิศได้เลย โดยทำได้ดีทีสุด คือ ปี 2542  จบฤดูกาลที่ลำดับที่  4

 • ผลงาน
 • -การแข่งขันฟุตบอลโปรวิลเชียล ลีก ครั้งที่ 1 มีแข่งขันทั้งหมด  12 ทีม  สโมสรฟุตบอลอุดรธานี  ได้อันดับ 4
 • -ฟุตบอลโปรวิลเชียลลีก ครังที่ 2 ปี พ.ศ. 2543 – 2544 มีแข่งขันทั้งหมด 12 ทีม  สโมสรฟุตบอลอุดรธานี ได้อันดับที่  5
 • -ฟุตบอลโปรวิลเชียลลีก ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2544 – 2545 จัดการแข่งขันแบบแบ่งโซน ๆ ละ 6 ทีม จำนวน 2 โซน   เนื่องจากในปีดังกล่าวมีการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2002 ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องการเร่งการแข่งขันให้จบเร็วขึ้น สโมสรฟุตบอลอุดรธานี   จบการแข่งขันฤดูการนี้ได้อันดับ 6 ของกลุ่ม A ไม่ผ่านการคัดเลือกไปเล่นรอบสุดท้าย
 • -ฟุตบอลโปรวิลเชียลลีก ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2545 – 2546  ทีแข่งขันทั้งหมด 10  ทีม สโมสรฟุตบอลอุดรธานี ได้อันดับที่ 8
 • -ฟุตบอลโปรวิลเชียลลีก ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2546 – 2547   กกท.  ได้มีมติในที่ประชุมให้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเพียง 10 ทีม ไม่มีการตกชั้น  เพราะจะนำทีมแชมป์และรองแชมป์ของ โปรลีก 2  ขึ้นมาเพิ่ม  ให้ครบ 12 ทีม  สโมสรฟุตบอลอุดรธานี ได้อันดับที่  9
 • -ฟุตบอลโปรวิลเชียลลีก ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2547 – 2548   กกท. มีคำสั่งให้ทีมอันดับ 9 อุดรธานี  และทีมอันดับ 10 เชียงใหม่  ให้ไปแข่งขันเพลย์ออฟกับทีม อันดับ 3 จันทบุรี  และทีมอันดับ 4  พังงา จาก โปรลีก 2   เพื่อคัดเลือกเอาเพียง 2 ทีม  ในการเล่น ฟุตบอล โปรลีก  ฝ่ายผู้บริหารทีมอุดรธานี  ลงมติขอถอนทีม ไม่ขอเข้าแข่งขันเพลย์ออฟ  เนื่องจากเห็นว่า ไม่มีความเป็นธรรม  และไม่มีความชัดเจน ในกติกาการเลื่อนชั้น  ตกชั้น
 • -ฟุตบอลโปรวิลเชียลลีก ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2549  เป็นต้นมา สโมสรฟุตบอลอุดรธานี  ลงแข่งขันในฟุตบอล โปรลีก 2  ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบทัวร์นาเม้นต์ ภายในภาค
Comments