Velkommen


Velkommen til Kongsberg Pistolklubb sine hjemmesider!
 
På disse sidene vil du finne en del informasjon om klubben og de aktiviteter som vi har. Kongsberg Pistolklubb har en lang historie, og er i dag største pistolklubb i Kongsberg. Vi har flere aktive undergrupper som du kan lese om på sidene. Treningstider- og sted finner du også her, og er du helt ny vil du finne info for opplæringskurs som er obligatorisk før oppstart.

Ønsker du mer info, så vil du finne kontaktinfo til flere av styrets medlemmer, samt de ansvarlige for hver undergruppe.

For alle nye og eksisterende medlemmer, så følg med på VIKTIGE NYHETER. Her dukker de ferskeste og viktigste nyhetene opp!!
 Undersider (1): innmelding