Rammer og udstyr

Vi vil her fortælle lidt om de rammer der er om hesteholdet, og div. udstyr vi har valgt at anvende i vores hestehold.
 
Folde - vores jord er mager mosejord og foldene gamle engarealer, som hverken gødes eller sprøjtes.
Vi har ikke jordfold, hestene har store folde også om vinteren. Vi ser dette som en stor fordel for hestene, idet de, når de færdes på store folde om vinteren, slider disse ned, så græsset ikke spirer så hurtigt og kraftigt frem om foråret.
Så der er ingen indgræsing - ud over den som hestene selv foretager efterhånden som græsset begynder at spirre frem. Overgang til ny fold sker dog gradvist. Men med base på den slidte vinterfold. Først når hestene har fået spist og slidt et pænt stykke af sommerfolden lukkes for vinterfolden.

Hestenes vinterfold kommer sig hvert år fuldstændigt, og pudses af, inden hestene sidst på året igen græsses ind på denne. Og sådan skifter vi rundt efter årets gang.

Vi bruger også vandrefolds princippet - har lavet en bred løbegang rundt langs kanten af folden, så hestene opfordres til at bevæge sig mest muligt på folden og samtidig begrænses græsindtaget - især i forsommeren hvor det er kraftigst. Det fungerer rigtig godt.
 
Hegn - vi har to tråde - en i 90 cm. og en i 60 cm. Den øverste er et elreb - af den tynde slags som kan knække og den nederste er den tyndeste jerntråd som kan fås. Dette valg for at forebygge hegnsskader. Og vi har 7 - 9 - 13 heller aldrig haft en hegnsskade. Den nederste tråd bliver simpelthen trukket meget lang inden den knækker. Og erfaringen er at det som regel er den nederste tråd de får benene i hvis de ruller sig tæt på hegnet eller lign. Det er dog sjældent det er sket. Hegnet står snart for udskiftning efter godt 10 år og vi vil næste gang sætte den tynde jerntråd begge steder.
 
Løsdrift - Vi har en stor vinterløsdrift på knap 400 m2 inkl. forrum til halm og opsadling. Og vi har 3 flytbare hytter som sommerløsdrift og vinterløsdrift for køerne. Vi har indrettet vinterløsdriften med 20 foderspiltove som er 70 cm. brede og 170 cm. høje. Dette sikre at inge heste bliver generet mens de spiser og man kan på den måde tildele individuelt foder uden at binde hetene op. Et system som virkelig gør fodringen nem.
Vi har dybstrøelse i løsdrifterne - og vi støer med halm.
 
 
 
Vanding - vi har automatvanding på foldene. Dels Frostline drikkekobber som fungerer uden strøm. Når hestene har drukket løber vandet ned i frostfri dybde indtill der tappes vand igen.
I vinter har vi også fået et system med en isoleret beholder med kugler. Det har fungeret fint - dog har kuglerne lige skullet sparkes løse efter en nat med frost. Men hestene kunne nu også selv fint klare det.
 
 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser