Статті

О.М.Завальнюк,

О.Б.Комарніцький

 

ЗДОБУТКИ СТУДЕНТІВ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

НА  МИСТЕЦЬКИХ КОНКУРСАХ У 90-ТІ РР. ХХ СТ. – 2011 Р.

У статті висвітлюються здобутки студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  на міжнародних, всеукраїнських та регіональних мистецьких конкурсах та фестивалях.

Ключові слова: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, студенти, конкурс, лауреат, фестиваль, митець, хор.

 


О. Аліксійчук,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри методики  музичного виховання,
вокалу і хорового диригування
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
 
ФУНКЦІЇ ТА ОБСТАВИНИ ВИКОНАННЯ ХОРОВОДНИХ ТА ІГРОВИХ ПІСЕНЬ ПОДІЛЛЯ
 
У статті розкриваються історико-культурні традиції виконання хороводних та ігрових пісень Поділля. Аналізується та визначається їхнє функційне призначення в композиції календарно-обрядових дійств досліджуваної місцевості.
Ключові слова: хороводи та ігрові пісні, види хороводів Поділля, українська традиційна культура.
 
 
І. В. Березіна,
кандидат архітектури, доцент кафедри образотворчого
 і декоративно-прикладного мистецтва
та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка

Гончарство Хмельниччини в структурі декоративно-прикладного мистецтва краю
 
Стаття присвячена розгляду гончарного мистецтва в контексті традиційних народних промислів на землях Хмельниччини XVIII – поч. ХХІ ст.
Ключові слова: гончарство, народні промисли, декоративно-прикладне мистецтво, символіка, традиційність.
 
 
Т.Ю. Білоус,
магістр, асистент кафедри образотворчого
 і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
 
Клаптикові техніки в сучасному декоративно-прикладному мистецтві
 
Дана стаття подає інформацію щодо сучасних технік та технологій клаптикового шиття для подальшого їх використання на уроках в школі.
Ключові слова: клаптикові техники, технології, клаптикова композиція, печворк, квілт, квілтінг.
 
 
П.А. Болтанюк,
 магістр історії,
старший науковий працівник,
Кам’янець-Подільський державний історичний
музей-заповідник
 
ГОНЧАРНИЙ ШТАМП ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ З СЕЛА ТЕРЕМЦІ
 
У статті проаналізовано штамп (орнаментир) як типовий предмет гончарної приналежності трипільської культури.
Ключові слова: штамп, орнаментир, Трипільська культура, трипільське поселення, трипільський посуд.
 
 
Н.О. Бондарчук,
аспірантка Харківської державної академії
дизайну та мистецтв
 
К.Ф. БОГАЄВСЬКИЙ  І  М.О. ВОЛОШИН ЯК ПРЕДСТАВНИКИ СТИЛЮ МОДЕРН У ПЕЙЗАЖНОМУ ЖИВОПИСУ КРИМУ
 
Автор статті аналізує постаті К.Ф. Богаєвського та М.О. Волошина як представників модерну у пейзажному живописі Криму.
Ключові слова: модерн, пейзажний живопис, творчий доробок, твір, кримський живопис.
 
 
Т.В. Борисова,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри методики музичного виховання,
вокалу та хорового диригування
Кам’янець-Подільського національного університету
 імені Івана Огієнка
 
РОЛЬ ВИДАТНОЇ ПОДОЛЯНКИ МАРІЇ САВІНОЇ  В ІСТОРІЇ СВІТОВОЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
 
У статті висвітлюється сутність внеску видатної подолянки М. Савіної в історію світового театру, розкриваються механізми творчої лабораторії актриси, коло її репертуарних уподобань та різноманітні аспекти суспільної діяльності в галузі театру.
Ключові слова: подолянка, світова театральна культура, драматургія, сцена, акторське виконавство, суспільна діяльність.
 
 
А.Б. Бушев,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры гуманитарных дисциплин,
соискатель-докторант
государственного института русского языка
имени А. С. Пушкина
 (г. Тверь, Россия)
 
ПРОБЛЕМА ЭКФРАСИСА
 
В актуальной проблеме интерпретации произведения искусства особняком стоит вербальный текст о невербальном феномене искусства (экфрасис).  Существует традиция академического понимания искусства, искусствоведческий дискурс, дискурс художественной критики, дискурс арт-журналистики, наивный дискурс и образовательный дискурс в области понимания и интерпретации явлений мировой художественной культуры.
Ключевые слова: искусство, экфрасис, интерпретация, традиция, дискурс, художественная культура, вербальный текст, невербальный феномен.
 
 
І.Б. Винниченко,
магістр, асистент кафедри образотворчого
 і декоративно-прикладного мистецтва
та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
 
ГЕРАЛЬДИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СОНЦЯ В ПАМ’ЯТКАХ АРХІТЕКТУРИ КАМ’ЯНЦЯ-ПОДІЛЬСЬКОГО
 
У статті містяться матеріали про «сонце» як про емблему міста Кам'янця-Подільського.
Ключові слова: сонце, емблема, герб, пам’ятки архітектури Кам'янця-Подільського.
 
 
В. А. Віштаченко,
магістр, асистент кафедри
образотворчого і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
 
ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ОЛЕКСАНДРА ГРЕНА В ЕКСПОЗИЦІЇ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МУЗЕЮ-ЗАПОВІДНИКА
 
Стаття присвячена висвітленню музейної колекції живописних робіт кінця ХІХ – початку ХХ століття Кам’янець-Подільської картинної галереї, зокрема творчих композицій художника Олександра Грена.
Ключові слова: музей, експозиція, художник, творча діяльність, живописні полотна, народне мистецтво.
 
 
В.В. Волошина,
магістр, асистент кафедри образотворчого
 і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
 
Інноваційні технології в образотворчій практиці вищих навчальних закладів
 
Стаття має на меті розкрити значення мультимедії як сучасного засобу навчання.
Ключові слова: мультимедіа, нові інформаційні технології, навчання, комп’ютер, презентації.
 
 
О. Гук,
аспірант львівської національної академії
імені М.В.Лисенка
 
ЕСКІЗ ДО ТВОРЧОГО ПОРТРЕТА ДМИТРА ГУБ’ЯКА
 
У статті досліджується творча та концертна діяльність самобутнього бандуриста, продовжувача виконавських традицій митців Західного Поділля, лауреата Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, Заслуженого артиста України Дмитра Губ`яка.
Ключові слова: бандурист-виконавець, науково-педагогічна діяльність, бандурне мистецтво, Західне Поділля, репертуар, мистецькі традиції, концертне виконавство.
 
 
О. В. Естрина,
доцент кафедры Истории,
культурологии и социологии
 Волгоградского государственного университет
 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНА КАК СОВОКУПНОСТЬ ПОЛЕЙ: СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
 
Исследования современной реальности продемонстрировали актуальность и универсальность социокультурного подхода, позволяющего понимать ее как социокультурное пространство, состоящее из совокупности взаимодополняемых рядоположенных полей социальной и несоциальной природы [4, с. 36]. Такой подход наиболее актуален при исследовании регионального пространства, так как позволяет оптимальным образом рассмотреть регион и как уникальное социокультурное образование, с его специфической многоаспектностью и изменчивостью, и как элемент более крупной социокультурной общности.
Ключевые слова : регион, социокультурное пространство; поле, культурный потенциал.
 
 
Н.Б. Качковська,
магістр, асистент кафедри образотворчого
 і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
 
Подільська іграшка та її місце в народній педагогіці
 
Стаття присвячена дослідженню та аналізу особливостей подільської народної іграшки, її місця в народній педагогіці. Матеріал висвітлює подільські ляльки в контексті їх призначення та місця в житті дитини.
Ключові слова: етнос, духовно-мистецька культура, язичницький культ, традиційна подільська лялька, ритуальна, ігрова, обрядова, колекційна лялька, мотанка, керамічна іграшка, лялька з тканини, іграшка з соломи, кукурудзи.
 
 
О. А. Кліщ,
 магістр дизайну, асистент
кафедри образотворчого
 і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
 
Формування середовища світлової реклами Камянця-Подільського
 
В даній статті висвітлюється роль дизайну світлової реклами в архітектурно-художньому вирішенні певної міської одиниці та аналізуються концепції взаємодії зовнішньої світлової реклами та архітектурного середовища міста.
Ключові слова: світлова реклама, архітектура, міське середовище, вивіска, гармонійність, ритм.
 
 
С. І. Кляпетура,
магістр, асистент кафедри образотворчого
 і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
 
Надмогильні пам’ятники Поділля: художня та історична сутність
 
Стаття присвячена розгляду надмогильних пам’ятників Поділля як знакової складової мистецтва скульптури краю.
Ключові слова: намогильники, різьблення, скульптура, рельєф.
 
 
А.М. Ковальчук,
магістр, науковий співробітник  музею,
Камянець-Подільський
державний історичний музей-заповідник
 
ЧУДОТВОРНІ ІКОНИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ
 
У статті описано історичні факти, особливості та види чудотворних богородичних ікон.
Ключові слова: ікона, чудотворна ікона, Богородиця, церква.
 
 
О. Є. Константінова,
магістр, молодший науковий співробітник,
Камянець-Подільський державний історичний музей-заповідник
 
ЗНАЧЕННЯ КНИЖКОВОЇ ІЛЮСТРАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМАТИКА ОФОРМЛЕНЬ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ
 
У статті подано матеріал про проблемно-мистецтвознавчі дослідження оформлень художніх творів.
Ключові слова: книга, книжкова ілюстрація, художник ілюстратор, композиція, мистецтво, мистецька діяльність.
 
 
С. Т. Махлина,
доктор философских наук,
профессор кафедры теории и истории культуры
Санкт-Петербургского
государственного университета
культуры и искусств
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВИДОВ ИСКУССТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ КОНЦА XX ВЕКА
 
За время существования художественного творчества сложилась система видов искусства. Однако эта система не статична: появляются новые виды искусства, другие безвозвратно уходят в прошлое, некоторые сливаются с другими или наоборот, выделяются из какого-либо другого. Сначала для искусства был характерен синкретизм. Постепенно стали выделяться отдельные виды искусства, что было благодатным для каждого из них, позволяя выработать новые средства выразительности. Однако такой прогрессивный процесс оказался связанным и с определенными утратами. Отсюда наряду с расщеплением видов искусства ощущалась тоска по утраченному всеохватному отражению действительности, что, в конечном счете, приводило к синтезу видов искусства в двух основных формах: собственно синтетической и в форме ансамблевого соединения. Особого рода взаимодействие – взаимовлияние, когда один вид вбирает в себя черты другого.
Ключевые слова : художественная культура, художественный язык, произведение искусства, действительность.
 
 
 
Г.Ю. Османкина,
кандидат культурологии, доцент
кафедры дизайна
Омского государственного
технического университета
 
Внутреннее и внешнее взаимодействие формы в дизайнерском творчестве
 
В статье рассматриваются проблемы внутреннего и внешнего взаимодействия формы в дизайнерском творчестве; намечены пути развития новых тенденций в создании перспективных моделей.
Ключевые слова: дизайн, дизайнер, форма, творчество, функциональное искусство, гармония, объект.
 
 
В.М. Пачіс,
 магістр, науковий працівник художнього відділу,
Кам’янець-Подільський
державний  історичний музей-заповідник
 
ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТУ 18–19 СТ. НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧИХ РОБІТ З ФОНДІВ МУЗЕЮ
 
У статті йде мова про портретний живопис 18-19 ст., зразки якого зберігаються у фондах Камянець-Подільського державного історичного музею-заповідника, та його значення у розвитку світового художнього процесу.
Ключові слова: парсуна, портрет, іконопис, російське мистецтво, художники-портретисти, образотворчий фольклор, художня культура.
 
 
І.С. Підгурний,
 магістр, ассистент кафедри образотворчого
 і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
 
Географічні виміри діяльності Михайла Грейма у світлі розвитку фотомистецтва на Поділлі
 
Стаття покликана висвітлити розвиток фотомистецтва на Поділлі станом на кінець XIX – початок XX століття, а також окреслити межі професійних інтересів фотографа Михайла Грейма та діапазон зафіксованих ним об’єктів.
Ключові слова: пейзаж, фотодіяльність, фотографія, фотохудожник.
 
 
В. Рокачук,
кандидат искусствоведения,
старший научный исследователь,
Институт Культурного Наследия
Академии Наук Молдовы
 
ПОВСЕДНЕВ В КАРТИНАХ АЛЕКСАНДРА СЕМЕРНИ
 
Данная статья посвящена творчеству Александра (Олеся) Семерни, который работает в области примитивной живописи. Он является участником республиканских и международных выставок. Олесь Семерня  член Союза Мастеров Народного Творчества Украины и член молдавского Благотворительного Фонда Украинских Профессиональных Художников и Народных Мастеров «Renaştere-Вiдродження», который занимается пропагандой творчества художников украинского происхождения. Его творчество оригинально, поэтично и в то же время наполнено глубоким  философским смыслом.
Ключевые слова: Повседнев, оригинальность, наивность, поэтичность, художественная выставка, примитивная живопись, происхождение, культура, красота, простота, образ, реальность.
 
 
Ю.В. Романенкова,
доктор искуствовед, доцент,
национальная академия руководительных кадров
культуры и искусств
 
ИСКУССТВО – ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И АРТ-БИЗНЕС КАК ЕГО СЛЕДСТВИЕ
 
Современное искусство многослойно и разнородно во многобразии проявлений, и сформулировать единый алгоритм арт-процесса невозможно. Проследить многообразие течений, проявлений действ, сопряженных с творческим процессом, становится все сложнее, как и однозначно определить, что из видимого на современной арт-арене считать собственно искусством, а что – нет.
Ключевые слова : искусство, творчество, арт-бизнес, арт-процес, художник, арт-продукция.
 
 
В.Г. Скубак,
професор кафедри станкового живопису,
Луганський державний інститут культури і мистецтв
 
ДЕЯКІ ПРОТИРІЧЧЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
 
Автор статті розглядає основні протиріччя, що можна зазначити у розвитку сучасного образотворчого мистецтва. Низький рівень культури сучасного суспільства призвів до того, що художник не прагне до створення змістовного та високо художнього твору. Автор характеризує таке явище мистецтва, як кіч.
Ключові слова:  мистецтво, художній образ, кіч, художній смак, художній ідеал.
 
 
Т.Н. Такіров,
магістр, асистент кафедри образотворчого
 і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
 
Вплив довкілля на збереження музейних експонатів
 
 Стаття присвячена трьом основним видам псування музейних експонатів під впливом вологості повітря: зміни розміру і форми, хімічні реакції, вплив мікроорганізмів.
Ключові слова: пошкодження, навколишнє середовище, вологість повітря, музейні експонати.
 
 
Л.О. Троїцька,
науковий працівник
Кам’янець-Подільського державного
історичного музею-заповідника
 
ШЕВЧЕНКІВСЬКА ТЕМАТИКА В ТВОРАХ ХУДОЖНИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ФОНДІВ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО)
 
У статті висвітлено інтерпретацію образу Т.Г. Шавченка в творчості митців, чиї твори представлені у фондах Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.
Ключові слова: образ, шевченківська тематика, митець, виставка, колекція.
 
 
Н.О. Урсу,
доктор мистецтвознавства, професор
кафедри образотворчого
 і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
 
Уфортифіковане сакральне зодчество Хмельниччини
 
Стаття присвячена розгляду оборонного сакрального зодчества, храмів-фортець, каплиць, укріплених монастирів чернечих орденів, розташованих на землях Хмельниччини.
Ключові слова: уфортифіковане сакральне зодчество, архітектура, оборонні споруди, храм-фортеця, монастир, фортифікаційні об’єкти.
 
 
А.О. Штогрин,
магістр, старший викладач;
А. М. Штогрин,
магістр, старший викладач,
кафедра образотворчого і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка
 
В. Гагенмейстер  та мистецький мейнстрім на Поділлі початку ХХ ст.
 
У статті зазначені основні позиції становлення українського мистецтва на Поділлі поч. ХХ ст.. Дослідник, науковець, етнограф, видавець, художник, котрий закохавшись у Поділля, розділив долю українського інтелегенства 30-х  років. Поштовх, котрий отримало подільське мистецтво і мистецтвознавство, заслуговує на ретельне вивчення  на поч ХХІ століття.
Ключові слова: мистецтво Поділля, історична мистецька спадщина, художньо-промислова школа, художники-етнографи, графічна продукція, подарункові відкритки, художньо-графічні альбоми, мистецтво і мистецтвознавство.
 
 
А. В. Штыров,
доцент кафедры Теории и методики
обучения физики и информатики
Волгоградского государственного
социально-педагогического университета
Н. В. Казанова,
доцент кафедры философии
Волгоградского государственного университета
 
РОЛЬ ПРОЦЕССОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
 
Феномен информатизации, лежащий в основе процесса формирования нового типа общества, имеет двойственную природу. С одной стороны, наблюдается продолжение и многократное усиление модернистского тренда на облегчение доступа широких масс населения к информации (всеобщая грамотность, средства массовой информации и т. п.), постоянное появление новых технических средств хранения, обработки, доступа, обмена и распространения информации, основанных на цифровых технологиях. С другой стороны, наличествует постмодернистская тенденция к децентрализации информационных потоков и предоставлению участникам информационных процессов возможности быть в массовом порядке не только потребителями, но и производителями информации.
Ключевые слова: информатизация, постиндустриальная парадигма образования, информация, информационный процесс.
 
 
А.Г. Шулик,
викладач кафедри образотворчого
 і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
 
ТИПОЛОГІЧНА ТА СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧОСТІ МИТЦІВ-ГРАФІКІВ КАМ'ЯНЕЧЧИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
 
У статті розглядаються типологічні та сюжетно-тематичні особливості мистецького доробку графіків Кам'янеччини ХХ ст.
Ключові слова: графіка, мистецтво, типологія, композиція, жанровість, Кам'янеччина.
 
 
Шульц Н. А.
магістр, асистент кафедри образотворчого
 і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва
Кам'янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка
 
ПОДІЛЬСЬКИЙ ПЕЙЗАЖ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ДМИТРА ЖУДІНА
 
Стаття присвячена розгляду подільського пейзажу у творчій спадщині Дмитра Жудіна.
Ключові слова: мистецтво, картина, живопис, пейзаж, художник, Поділля.


Д. В. Костюк,
магістр, асистент кафедри образотворчого
і декоративно-прикладного
мистецтва та реставрації творів мистецтва
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка


Садово-паркове мистецтво Полонщини


Стаття присвячена розгляду палацово-паркових ансамблів на Хмельниччині, зокрема на теренах Волині та Поділля XVIII–ХIХ ст.

Ключові слова: гонта, флігель, палац, маєток.

.В. Баженов,

доктор історичних наук, професор,

академік Української академії

історичних наук (УАІН),

 завідувач Центру дослідження історії Поділля,

Кам’янець-Подільський національний

університет імені Івана Огієнка

В.Л. Задорожнюк,

кандидат історичних наук,

доцент Подільського

держаграрно-технічного університету

 

ВОЛОДИМИР СІЧИНСЬКИЙ – ХУДОЖНИК-ГРАФІК ТА ІСТОРИК УКРАЇНСЬКОГО ГРАВЕРСТВА

 Анотація: у статті окреслюється постать Володимира Січинського як художника-графіка та історика українського граверства.

Ключові слова: історія, культура, гравюра, художник-графік, графіка, мистецтво.ĉ
VITA ROMANYU,
10 лист. 2011 р., 03:33
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:34
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:34
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:34
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:35
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:35
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:35
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:34
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:35
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:35
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:35
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:35
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:35
ĉ
VITA ROMANYU,
14 лист. 2011 р., 06:40
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:35
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:36
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:36
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:36
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:36
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:36
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 02:12
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:37
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:37
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:37
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 02:12
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:37
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:37
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:38
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:38
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:38
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:38
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:38
ĉ
VITA ROMANYU,
28 жовт. 2011 р., 01:38
Comments