Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь 
у роботі V Міжнародної 
науково-технічної  конференції 
“Ефективні технології в будівництві”, 
яка відбудеться 25-26 березня 2020 р. 
у Київському національному 
університеті будівництва 
та архітектури (КНУБА).

    Конференція має за мету розглянути тенденції сучасного розвитку будівельної науки та технологій, ефективні рішення зведення та реконструкції будівель із застосуванням новітніх досягнень науки та техніки. До участі в конференції запрошені відомі вітчизняні і закордонні вчені та фахівці.

    У ході дискусій планується  розглянути наступні питання:

– новітні архітектурно-конструктивні рішення будівель та споруд;

– сучасні будівельні машини і механізми;

– технологія і організація нового будівництва та реконструкції будівель і споруд;

– особливості агропромислового будівництва;

– ефективні будівельні матеріали та конструкції;

– технічна діагностика будівельних конструкцій та підвищення їх експлуатаційної надійності;

– енерго-, та ресурсозбереження,  екологічна безпека об'єктів будівництва;

– економічна ефективність будівництва та реконструкції.
Програма конференції

25.03.2020
10-30 – 13-00 Пленарне засідання.
14-00 – 16-30 Робота в секціях.
26.03.2020
10-30 – 12-30 Науковий форум молодих вчених.
14-00 – 16-30 Студентська наукова сесія.

Кращі доповіді студентів будуть відзначені.
Доповідь в секції до 15 хвилин.


Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська.

    Заявку на участь в конференції та тези доповіді, оформлені згідно вимог, необхідно надати в електронному вигляді на адресу секретаріату:                     Konfknuba@gmail.com
    До конференції буде опубліковано збірник тез та  наукових праць у фаховому виданні, рекомендованому ДАК України.  
    Реєстрація заявок на участь та прийом матеріалів публікацій припиняється 1 березня 2020.