Rektor

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

w porozumieniu z

Wydziałem Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

i

Wyższą Szkołą Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie

 

Ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

Konferencji Naukowej

 

„Zarządzanie 4.0. – nowe wyzwania dla organizacji”

 

Konferencja odbędzie się 22 maja 2019 r.

w siedzibie

Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie

ul. Stadionowa 4, 96-505 Sochaczew, Polska


Celem konferencji „Zarządzane 4.0. – nowe wyzwania dla organizacji jest poznania osiągnięć naukowych z zakresu nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania w dobie gospodarki 4.0, wymiana doświadczeń w tym zakresie oraz omówienia problemów i zagrożeń z jakimi spotykają się współczesne organizacje. Konferencja będzie też okazją do integracji środowisk naukowych, biznesowych i administracji samorządowej.


Celem dyskusji będzie zwrócenie uwagi na największe wyzwania w zarządzaniu współczesną organizacją, dotyczące nowego  podejścia do  kierowania innymi i zwiększania zaangażowania pracowników, wykorzystywania i przetwarzania informacji w procesach podejmowania decyzji, czy ustalania strategii organizacji. Podjęta zostanie również próba  wskazania efektywnych rozwiązań w zakresie organizacji procesów produkcyjnych i logistycznych.