Program II OSKT

Do pobrania   Program II OSKT.pdf
                         Księga abstraktów.pdf

PROGRAM II OGÓLNOPOLSKIEJ STUDENCKIEJ KONFERENCJI TERIOLOGICZNEJ

WROCŁAW, 24-25 MAJA 2014r.


Sobota, 24 maja

8:00 - 8:50 Rejestracja uczestników

9:00 - 9:10 Uroczyste otwarcie II OSKT, przywitanie zaproszonych gości i uczestników

9:10 - 10:00 Wykład inauguracyjny

          Prof. Ewa J. Godzińska

          Dlaczego warto badać ssaki?

10:00 - 11:15  I sesja referatowa

Katarzyna Turzańska
Cechy osobowości ssaków – czym są i jak je badać?

Anna Kosmowska
Kupa możliwości, czyli po co ssaki znakują terytorium?

Marta Grosiak
Ryjówki Afryki

11:15 - 11:35 przerwa kawowa

11:35 - 13:15 II sesja referatowa

Weronika Penar
Czynniki wpływające na szybkość adaptacji kociąt do nowych warunków chowu

Piotr Piliczewsk
Behawior Mus minutoides w warunkach hodowlanych

Urszula Kulesza
Burunduk (Tamias sibiricus) w warunkach domowych

Julia Wyszkowska
Zmiany parametrów reprodukcyjnych jako odpowiedź na dobór sztuczny u nornicy rudej Myodes glareolus

13:15 - 13:35  przerwa kawowa

13:35 - 15:15 III sesja referatowa

Maciej Ryba, Dominik Szoka
Zmienność siekaczy oraz kła w hodowlanej i dziko żyjącej populacji lisa pospolitego (Vulpes vulpes, L.)

Dawid Mika
Pochodzenie moszny

Joanna Gerc, Ewa Kaczyńska, Bogumiła Jędrzejewska, Magdalena Niedziałkowska
Zróżnicowanie mitochondrialnego DNA nornicy rudej Myodes glareolus w strefie kontaktu dwóch linii filogenetycznych w północno-wschodniej Polsce

Maciej Matosiuk, Anetta Borkowska, Magdalena Świsłocka, Paweł Mirski, Mirosław Ratkiewicz
Hybrydyzacja i introgresja genów między sarną europejską a sarną syberyjską

15:15 - 15:35 przerwa kawowa

15:35 - 16:50 IV sesja referatowa

Milena Zduniak, Michał Bogdziewicz, Rafał Zwolak
Wpływ inwazyjnego niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) na gryzonie i bezkręgowce w lesie bukowym

Tomasz Rek
Porównanie śmiertelności drogowej różnych gatunków ssaków z województwie zachodniopomorskim

Barbara Mitelska, Alicja Szadowiak
Biologia i ochrona rysia eurazjatyckiego (Lynx lynx) w Polsce

16:50 – 17:30 Prezentacje nowych kierunków studiów

Ecology and Evolution - nabór na anglojęzyczne studia magisterskie. Spotkanie z przedstawicielem Instytutu Nauk o Środowisku UJ

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, czyli zrób to z głową! Studia I i II stopnia na Wydziale Nauk Biologicznych UWr

20:00 Impreza integracyjna. Pub Salonik, ul. Braniborska 2/10, Wrocław.


Niedziela,25 maja

9:00 - 10:00 Sesja posterowa

Michał Bogdziewicz, Leszek Rychlik, Rafał Zwolak - Wpływ lat nasiennych buka i gospodarki leśnej na liczebność i wybiórczość siedliskową myszy leśnej (Apodemus flavicollis) i nornicy rudej (Myodes glareolus)

Magdalena Czajkowska - Polimorfizm w genie kodującym stearoilo-CoA desaturazę 1 (Scd1) a tempo metabolizmu podstawowego u myszy laboratoryjnej

Sylwia Dziemian-Zwolak, Jerzy Michalik, Barbara Piłacińska, Sylwia Bialik, Bożena Sikora, Rafał Zwolak - Infestacja miejskich populacji jeża wschodniego (Erinaceus roumanicus) kleszczami z rodzaju Ixodes spp. w Poznaniu

Krzysztof Kowalski, Urszula Eichert, Michał Bogdziewicz, Leszek Rychlik - Bioróżnorodność pcheł małych ssaków z pobrzeża Bałtyku, nizin środkowej Polski i gór

Nikodem Mazur, Aleksandra Puchtel, Katarzyna Wysokińska, Marcin Warchałowski - Czy nietoperze w letnich schronieniach padają ofiarą puszczyka Strix aluco?

Piotr Piliczewski, Dawid Zyskowski, Helena Wojcieszak, Piotr Nowacki - Odgłosy socjalne borowca wielkiego (Nyctalus noctula) w kryjówce dziennej

Alicja Szadkowiak, Barbara Mitelska - Główne zagrożenia i ochrona dużych ssaków drapieżnych w Polsce

Magdalena Świsłocka - Zmienność genetyczna i efekt bottleneck w populacji łosia, Alces alces występującej w dolinie Biebrzy w Polsce północno-wschodniej

Aleksandra Zarzycka - Sezonowe zmiany składu pokarmu wydry (Lutra lutra) na Stawach Raszyńskich

10:00 - 11:00 Wykład plenarny

Julia Kończak - PTOP „Salamandra”
Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) - opis gatunku i jego ochrona w Polsce
 

11:00 - 12:15 V sesja referatowa

Paweł Bogdanowicz, Bartłomiej Zając
Drobne gryzonie Magurskiego Parku Narodowego – wstępne wyniki odłowów

Łukasz Auguścik
Nowe stwierdzenie obecności chomika europejskiego (Cricetus cricetus) w centralnym obszarze Dolnego Śląska

Emilia Kielan
Drobne ssaki w Lasach Sobiborskich

12:15 - 12:35 przerwa kawowa

12:35 - 14:15 VI sesja referatowa

Tomasz Przyborowski, Łukasz Dylewski, Marta Skarupa, Klaudia Sworacka
Występowanie oraz charakterystyka siedliskowa wiewiórki rudej (Sciurus vulgaris L.) w Poznaniu

Łukasz Dylewski
Wpływ wiewiórki rudej (Sciurus vulgaris L.) na selekcję fenotypową wybranych cech szyszek modrzewia (Larix decidua Mill.)

Grażyna Butrykowska
Dieta wydry Lutra lutra (Linnaeus, 1758) w wybranych siedliskach Żuław Wiślanych w zależności od środowiska

Monika Jaworska, Joanna Furmankiewicz
Migracje nietoperzy w Karkonoszach - wstępne wyniki 

14:15 - 14:35 przerwa kawowa

14:35 - 16:15 VII sesja referatowa

Klaudia Sworacka, Łukasz Dylewski, Tomasz Przyborowski, Marta Skarupa
Skład gatunkowy nietoperzy miasta Poznania

Mikołaj Zbonik, Anna Marchewka, Beata Kątna, Aleksandra Smółka, Witold Grzywiński
Monitoring nietoperzy zimujących w forcie VIa w Poznaniu

Martyna Jankowska-Jarek, Konrad Bidziński, Mateusz Ciechanowski
Czynniki wpływające na zasiedlanie skrzynek dla nietoperzy w lasach Pomorza Gdańskiego

Aneta Zapart, Tomasz Kokurewicz, Mateusz Ciechanowski, Marcin Rusiński, Karolina Iwińska, Magdalena Lazarus - Stan badań nad nockiem łydkowłosym (Myotis dasycneme) na Pomorzu 

16:30    Podsumowanie i zakończenie  konferencji

Comments