Strona główna‎ > ‎

Talenty 2013

Kolejna interdyscyplinarna konferencja naukowa Talenty 2013 odbędzie się w tym roku w dn. 29 listopad- 1 grudnia.

W pierwszym dniu planujemy wykłady otwierające oraz  cykl warsztatów dla młodych naukowców, podobnie jak to miało miejsce już trzy razy. Analiza treści artykułów zgłaszanych rokrocznie do publikacji po każdej konferencji przekonuje nas co do tego, że wielu studentów (nawet doktorantów) nie wie o podstawowych zasadach redagowania tekstów, stąd też w wielu przypadkach takie szkolenie wydaje się niezbędne. Cykl zajęć zostanie przeprowadzony przez „absolwentów” koła naukowego Variograf i znajomych doktorantów lub doktorów, którzy współuczestniczą w redagowaniu tekstów pokonferencyjnych. Będą to krótkie szkolenia ale bardzo treściwe i dzięki nim będziecie mogli dowiedzieć się o szczegółowych wymaganiach stawianych tekstom naukowym w dyscyplinach humanistycznych i społecznych (nie wyłączając prawa i ekonomii). Doktoranci twierdzą, że nawet na studiach doktoranckich nie ma szans na tak dobre szkolenie, więc warto skorzystać z tej możliwości, żeby już na samym początku znaleźć się wśród grona najlepszych. Ewaluacja naszych poprzednich szkoleń wypadła dosyć dobrze, więc jesteśmy już teraz absolutnie pewni, że takie szkolenia są potrzebne.


Jak do tej pory ciągle jest to również jedyna taka konferencja w Polsce, a prawdopodobnie również i na świecie, oferująca możliwość dobrego mocnego debiutu naukowego młodym zdolnym adeptom, przygotowana na tak ogromną skalę. Nie dość, że każdy występujący w konferencji może zgłosić swój pierwszy tekst do publikacji to jeszcze ma możliwość otrzymania bardzo szczegółowej informacji zwrotnej oraz zaproszenia do opublikowania w międzynarodowym czasopiśmie „Journal of Education Culture and Society”, co od razu winduje wasze akcje bardzo wysoko w świecie nauki (coś takiego jest bardzo atrakcyjne dla większości wykładowców akademickich, którzy bardzo chcieliby znaleźć się na waszym miejscu). Szczególnie ważne jest to dla takich młodych dziedzin, które nie mają jeszcze swojej cenionej prasy branżowej. Zgłaszane teksty są wstępnie oceniane przez conajmniej 7 niezależnych redaktorów, którzy formułują bardzo szczegółowe uwagi i sugestie co do kompozycji, ujęcia tematu, stylistyki, innowacyjności. Uwagi są przesyłane do autorów bez względu na wynik selekcji. Każdy tekst zakwalifikowany wstępnie do druku przechodzi proces poprawek redakcyjnych oraz recenzję dwóch niezależnych recenzentów. Zarówno redaktorzy jak i recenzenci pracują w oparciu o zasadę blind review (bez wiedzy o autorze tekstu i innych recenzentach).


Opłata konferencyjna w wysokości 80,- złotych będzie w całości przeznaczona na dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej i nie będzie zwracana na żadnym etapie w procesie kwalifikacji do druku. Jest ona obowiązkowa dla każdego uczestnika wygłaszającego referat i chcącego zgłosić artykuł do druku- teksty osób bez opłat konferencyjnych nie będą w ogóle brane pod uwagę. Jeżeli artykuł ma więcej niż jednego autora to każdego/ każdą z nich obowiązuje opłata konferencyjna.
Jeżeli autor(ka) zgłasza 2 lub więcej artykułów do druku to opłata za każdy dodatkowy artykuł wynosi 50% czyli jak ktoś zgłasza 2 artykuły to 120,- zł jak 3 to 160,- zł i tak dalej.
Wpłat należy dokonać w październiku 2013 r na konto fundacji Pro Scientia Publica http://www.proscientiapublica.pl , która wspomaga działalność koła naukowego Variograf i jest wydawcą czasopism "Ogrody Nauk i Sztuk" oraz  „Journal of Education Culture and Society”.

Oczywiście istnieje możliwość otrzymania faktury w dniu konferencji- należy tylko zgłosić ten fakt i ustalić szczegóły z sekretarzem konferencji.

Opłata za udział w cyklu warsztatów wynosi 100,- zł. Seminarium będzie miało charakter zamknięty a ilość uczestników planujemy ograniczyć maksymalnie. Oczywiście można brać udział w seminarium nie biorąc udziału w konferencji.

Na cykl seminariów/ warsztatów złożą się:
- ok. 90 min panel szkoleniowy dotyczący podstawowych zasad warsztatu pisarskiego młodego naukowca, który odpowie przede wszystkim na pytanie jakiego rodzaju błędy najczęściej popełniają nowicjusze, ze szczególnym uwzględnieniem błędów kardynalnych, eliminujących teksty w różnego rodzaju wydawnictwach już na wstępie całego procesu selekcji- ten warsztat od początku prowadzi osobiście redaktor naczelny obydwu czasopism- dr Aleksander Kobylarek;
-45 min. szkolenie dotyczące zasad przygotowywania i przedstawiania prezentacji konferencyjnych.
- 45 min. szkolenie dotyczącego podstawowych zasad pisania abstraktów artykułów po angielsku (warsztat jest prowadzony w j. polskim)

Osoby spoza Wrocławia będą miały szansę zarezerwowania tanich lub bezpłatnych noclegów (ilość miejsc bezpłatnych jest bardzo ograniczona).
Wszystkie osoby uczestniczące w konferencji i warsztatach otrzymają stosowne certyfikaty Variografu.

Proszę śledzić zmiany i komunikaty dotyczące konferencji na stronie konferencji.

Terminy:

do końca października 2013 przyjmujemy  zgłoszenie->  należy pobrać, wypełnić i przesłać formularz na adres sekretarza konferencji sekretarztalentow@gmail.com

październik 2013- przesyłamy abstrakt i słowa kluczowe (w j. polskim i angielskim)

01-31 października 2013 dokonujemy opłat konferencyjnych na konto fundacji http://www.proscientiapublica.pl z dopiskiem "cel-działalność statutowa TALENTY"

29 listopad-1 grudnia - konferencja i warsztaty dla młodych naukowców

29 listopad do 15 grudnia- termin nadsyłania tekstów do publikacji

Teksty które przejdą proces redakcyjny, poprawki oraz recenzje, zostaną opublikowane online na stronach czasopisma "Ogrody Nauk i Sztuk" (do połowy roku 2014) oraz zostaną opublikowane w wersji  drukowanej czasopisma, jako Debiuty 2013. Pomimo długiego i skomplikowanego procesu wydawniczego stosunkowo dużo tekstów publikujemy (w granicach 50-90%; w różnych latach wygląda to różnie). Autorzy, którzy chcą opublikować swój debiut koneicznie powinni skoryzstać z warsztatów, po których wszystkie niezrozumiałe i magiczne procedury recenzji staną się dla was jasne i przejrzyste.

Chociaż konferencja jest przeznaczona dla studentów i doktorantów, to mogą w niej brać udział również osoby, które chwilowo nie mają statusu studenta, ale zamierzają pisać doktorat lub w swoeje firmie zajmują się pracami badawczymi, bądź też popularyzacją nauki.

zachęcamy do odwiedzania

strony czasopisma "Ogrodów Nauk i Sztuk"


www.ogrodynauk.pl

gdzie mozecie Państwo zobaczyć poziom naukowytekstów i wdać się w polemikę z autorami
(w celu umieszczenia komentarza należy najpierw zalogować się na jakimś serwisie społecznościowm typu facebook, twitter, aol, a następnie umieścić komentarz na stronie czasopisma bezpośrednio pod danym artykułem)

oraz naszej strony na facebooku

www.facebook.com/konferencjatalenty

ZEBY POBRAC FORMULARZ ZGLOSZENIOWY NALEZY KLIKNAC NA NIEBIESKA STRZALKE SKIEROWANA W DOL W TRZECIEJ LINII PONIZEJ TEGO NAPISU NA KONCU PO PRAWEJ STRONIE
ĉ
Aleksander Kobylarek,
28 cze 2013, 09:32
Ċ
Aleksander Kobylarek,
24 lis 2013, 21:46
Comments