Strona główna

Strona jest poświęcona ogólnopolskiej konferencji naukowej TALENTY przeznaczonej dla promocji debiutantów naukowych: studentów i doktorantów. Materiały z konferencji są selekcjonowane, bardzo uważnie redagowane oraz poddawane recenzji: wewnętrznej, zewnętrznej krajowej, a niektóre nawet zewnętrznej zagranicznej. Materiały zakwalifikowane są publikowane w czasopiśmie "Ogrody Nauk i Sztuk" natomiast najlepsze teksty trafiają w postaci tłumaczeń do czasopisma międzynarodowego "Journal of Education Culture and Society". O tym, czy tekst jest wybitny i powinien zostać opublikowany w międzynarodowym czasopiśmie w postaci tłumaczenia decyduje ostatecznie redaktor maczelny. Konferencja Talenty odbywa się od 2006 r. zawsze w ostatni weekend listopada i jest organizowana przez koło naukowe Variograf działające przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz Fundację Pro Scientia Publica. Co roku we współpracy z różnymi instytutami,  (w roku 2017 będziemy współpracować z instytutem psychologii a wcześniej wspierały nas: wydział prawa i administracji, instytut fizyki, instytut pedagogiki, uniwersytet trzeciego wieku) Artykuły są publikowane w ciągu 12 miesięcy od konferencji a ze względu na otwarty dostęp i obecność w licznych bazach danych mają duże szanse na cytowania. Talenty zyskały sobie już uznanie ogólnopolskie, gdyż zostały docenione przez wybitnych polskich naukowców z Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, jesteśmy nawet przedmiotem pierwszych analiz naukowych. Rozrastamy się coraz bardziej. Ostatnio w konferencjach corocznie bierze udział ok. 100 osób, a w warsztatach dla młodych naukowców kilkadziesiąt (40-70).

 

W 2013 roku nasze czasopisma zostały po raz pierwszy zindeksowane przez prestiżowy Index Copernicus. "Ogrody Nauk i Sztuk" otrzymały wówczas 3,98 pkt. a "Journal of Education Culture and Society" w 2014 7,39. Nasze czasopisma są indeksowane jeszcze przez CEEOL, CEJSH i BazHum. Obecnie "Ogrody Nauk i Sztuk" znajdują się na liście czasopism naukowych B (5 pkt) a "Journal of Education Culture and Society" posiada 13 pkt i jest jednym z najwyżej notowanych przez ministerstwo czasopism naukowych wydawanych w Polsce. Publikacje w tych czasopismach są brane pod uwagę do dorobku naukowego przy rozmowie  kwalifikacyjnej na studia doktoranckie. Opublikowanie choćby jednego artykułu w jednym z tych czasopism, zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, uprawnia do otwarcia przewodu  na studiach doktoranckich.

 Trwa nabór zgłoszeń na konferencję TALENTY 2017
TERMIN zgłoszeń do końca czerwca.

W międzyczasie założyliśmy stronę na facebooku www.facebook.com/konferencjatalenty

jak również strony dla naszych czasopism:
"Ogrody Nauk i Sztuk"                                          www.facebook.com/OgrodyNaukISztuk
oraz dla "Journal of Education Culture and Society"     www.facebook.com/Journal-of-Education-Culture-and-Society

Od 2016 r. czasopismo jest publikowane w Open Journal System
www.e-journals.pl