Zapraszamy na bezpłatną tym razem VI Ogólnopolską Konferencję GeoGebry 19-20.09.2015.
Konferencja  jest organizowana corocznie  przez Warszawskie Centrum GeoGebry przy SWPS, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Akademickie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, Fundację AKCES oraz Stowarzyszenie ROSE.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu SWPS - ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.


Tegoroczna Konferencja ma na celu zapoznanie z Innowacyjnymi Programami Nauczania Matematyki dla Liceów Ogólnokształcących i dla Gimnazjów opracowanych w ramach projektów Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest skierowana głównie do osób związanych z edukacją matematyczną na III i IV poziomie edukacyjnym.

Patroni honorowi
Patroni


Partnerzy