Konkurs

Tematy konkursowe
  1. Animacja w GeoGebrze: temat obejmuje wszelkie konstrukcje – nie tylko z zakresu matematyki – wykorzystujące animację.

  2. Ilustracja twierdzenia matematycznego: konstrukcja może przedstawiać graficzną ilustrację dowolnego twierdzenia matematycznego.

  3. Zastosowania matematyki: konstrukcje w tym temacie powinny odnosić się do różnorodnych zastosowań matematyki w innych dziedzinach nauki i nauczania (np. przedmioty ścisłe i przyrodnicze, sztuka, ekonomia, nauki społeczne), a także w życiu codziennym.

  4. Sztuka i ekspresja artystyczna: tu oceniane będą dowolne formy ekspresji artystycznej wykonane w programie GeoGebra.

  5. Eksperymentowanie z GeoGebrą: w tym temacie zachęcamy Państwa do eksperymentowania z GeoGebrą jako oprogramowaniem do wizualizacji i grafiki komputerowej oraz do realizowania wszelkich własnych pomysłów i projektów, które wykraczają poza zaproponowane wcześniej tematy.


Termin nadsyłania konstrukcji konkursowych mija 31 sierpnia 2014 roku. Pracę konkursową (konstrukcję wykonaną w programie GeoGebra) należy zamieścić na stronie  http://www.geogebratube.org/ a wypełnioną w formacie elektronicznym Kartę Uczestnika Konkursu GeoGebry przesłać na adres: konkurs.geogebry@gmail.com oraz pocztą na adres podany w regulaminie.

Sponsorem nagród w konkursie jest Wydawnictwo Akademickie SEDNO
http://www.wydawnictwosedno.pl

ĉ
Katarzyna Pobiega,
23 lip 2014, 13:05
Ċ
Katarzyna Pobiega,
23 lip 2014, 13:05
Ċ
Katarzyna Pobiega,
23 lip 2014, 12:56