Organizatorzy III Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry ogłaszają drugą edycję konkursu na ciekawą konstrukcję wykonaną w programie GeoGebra.

Cele konkursu:
  •  Upowszechnianie wykorzystania programu GeoGebra przez nauczycieli matematyki i innych przedmiotów na wszystkich poziomach nauczania
  •  Prezentacja wszechstronnych możliwości i zastosowań GeoGebry oraz zachęcanie nauczycieli do zapoznania się i eksperymentowania z programem
Uczestnicy:
Konkurs GeoGebry jest adresowany przede wszystkim do nauczycieli matematyki na różnych poziomach nauczania - od szkół podstawowych, przez gimnazja i szkoły średnie, aż po uczelnie wyższe.
Wszechstronność programu GeoGebra pozwala wykorzystać jego możliwości nie tylko w matematyce, ale również w innych dziedzinach nauki i nauczania, m.in. dzięki zaawansowanym funkcjom wizualizacji czy animacji. Dlatego do udziału w konkursie zapraszamy również nauczycieli innych przedmiotów.

W konkursie nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz studenci.

Zasady konkursu:
Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować autorską pracę konkursową (konstrukcję) w programie GeoGebra – na wybrany temat z poniżej proponowanych.
Aplikację wykonaną w programie GeoGebra należy nadsyłać do organizatorów w formacie .ggb na adres email:
konferencje.geogebry[at]gmail.com

Termin nadsyłania konstrukcji mija 28 sierpnia 2012 roku. 

Wraz z pracą konkursową należy przesłać wypełnioną w formacie elektronicznym kartę uczestnika konkursu GeoGebry (do pobrania poniżej).
Wydrukowany i własnoręcznie podpisany formularz (w 2 egz.) prosimy przesłać do dnia 28.08.2012 tradycyjną pocztą na adres:
             
Katarzyna Winkowska-Nowak
Warszawskie Centrum GeoGeobry 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (p. N301)
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Liczy się data stempla pocztowego.


Wyniki konkursu będą ogłoszone podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Geogebry, 22 września 2012 roku oraz na stronach internetowych Warszawskiego Centrum GeoGebry www.geogebra.pl i III Ogólnopolskiej Konferencji GeoGebry.
Konstrukcje będą oceniane przez jury.

Wszelkie pytania związane z powyższym konkursem należy kierować na adres:
konferencje.geogebry[at]gmail.com


Tematy konkursowe:

1. Animacja w GeoGebrze: temat obejmuje wszelkie konstrukcje – nie tylko z zakresu matematyki - wykorzystujące animację.

2. Ilustracja twierdzenia matematycznego: konstrukcja może przedstawiać graficzną ilustrację dowolnego twierdzenia matematycznego.

3. Zastosowania matematyki: konstrukcje w tym temacie powinny odnosić się do różnorodnych zastosowań matematyki w innych dziedzinach nauki i nauczania (np. przedmioty ścisłe i przyrodnicze, sztuka, ekonomia, nauki społeczne), a także w życiu codziennym.

4. Sztuka i ekspresja artystyczna: tu oceniane będą dowolne formy ekspresji artystycznej wykonane w programie GeoGebra.

5. Eksperymentowanie z GeoGebrą: w tym temacie zachęcamy Państwa do eksperymentowania z GeoGebrą jako oprogramowaniem do wizualizacji i grafiki komputerowej i do realizowania wszelkich własnych pomysłów i projektów, które wykraczają poza zaproponowane wcześniej tematy.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!
Ċ
Warszawskie Centrum GeoGebry,
May 29, 2012, 12:38 PM
Ċ
Warszawskie Centrum GeoGebry,
Jun 1, 2012, 8:52 AM