Kursy GeoGebry organizowane przez Warszawskie Centrum GeoGebry, filię międzynarodowego Instutu GeoGebry

https://sites.google.com/site/kursygeogebry/

Zapraszamy!Zdjęcia z konferencji: http://sites.google.com/site/konferencjageogebry2010/home/galeria

Adres do organizatorów: konferencjageogebry2010 at gmail.com


Konferencja jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli matematyki wszystkich poziomów edukacyjnych, a także do dyrektorów szkół, pracowników i studentów uczelni wyższych kierunków nauczycielskich i innych osób zainteresowanych nauczaniem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w szkole.

9:30 Rejestracja, 10:30 Początek konferencji

Wykłady plenarne poprowadzą:

Prof. dr hab. Andrzej Nowak

Dr Katarzyna Winkowska-Nowak

Joanna Osio

Krzysztof Winnicki

Uczestnicy konferencji będą mogli także wziąć udział w sesjach tematycznych prowadzonych pod kierunkiem Ekspertów i Trenerów GeoGebry certyfikowanych przez Międzynarodowy Instytut GeoGebry.

Udział w konferencji  w dniu 18 września 2010 roku (sobota) jest bezpłatny.

Zachęcamy także do udziału w rozpoczynającym się 19 września 2010 roku (niedziela) kursie GeoGebry (poziom podstawowy).GeoGebra.pl                  
SWPS Warszawa           

SPIK/SWPS Warszawa  
WMiI UMK Toruń            


R
OSE