Instytut Neofilologii PWSZ w Koninie oraz Zakład Filologii Angielskiej

Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu

zapraszają do udziału w konferencji na temat:

 Autonomia ucznia w nauczaniu języków obcych –

techniki, strategie, narzędzia

Konin, 8-10 maja 2012 r.

Supported by the AILA Research Network on Learner Autonomy

(http://www.ailarenla.org/)

Zasady edycji tekstów zgłaszanych do tomumonograficznego

Ogromne zainteresowanie tematyką autonomii w nauce języka obcego, którego dowodem był tak liczny udział pracowników naukowych, metodyków i nauczycieli w trzech poprzednich konferencjach poświęconych temu zagadnieniu oraz popularność wydanych na ich podstawie prac monograficznych, sprawia, że podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu kolejnego spotkania tego typu. Choć tematyka konferencji będzie jak zwykle szeroka, chcielibyśmy tym razem zachęcić Państwa w szczególności do zastanowienia się nad technikami rozwijania autonomii, strategiami stosowanymi przez uczących się, jak również narzędziami, które można w tym celu wykorzystać w klasie językowej i poza nią. Konferencja będzie również miała nieco inną formułę, ponieważ obrady odbywać się będą zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, co jest związane z faktem udziału w konferencji specjalistów spoza Polski oraz chęcią opublikowania dwóch prac zbiorowych w tych właśnie językach.

Chcielibyśmy także gorąco zaprosić do udziału w konferencji nauczycieli różnych typów szkół, dla których planujemy dodatkowo przygotować odrębny, jednodniowy cykl referatów i warsztatów. Nauczyciele biorący udział w konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa z uwzględnieniem liczby godzin zawartych w programie referatów i warsztatów.