Co děláme‎ > ‎

Zahradní školka

Jsme skupina rodičů zapojených do fungování komunitní zahrady Kuchyňka situované na části pozemku bývalé zahrádkářské kolonie. Na jeho další části chceme založit lesní (zahradní) školku. Organizačně bychom školku rádi zaštítili Asociací místních potravinových iniciativ, o.p.s. (AMPI), kterou provozují někteří z nás, a do jejíž sítě KZ Kuchyňka patří.

Co máme v současnosti k dispozici?

Zázemí budoucí školky se nachází v klidné zadní části zahrady mezi keři šeříku, ořešákem, meruňkou a květinovými záhonky. Základnou je dřevěná zahradní chatka s dlážděnou terasou. Pozemek máme od soukromých majitelů pronajatý do roku 2020. Pro zimní, resp. mrazivé období, bude využívána dřevostavba komunitní zahrady Kuchyňka ve spodní části zahrady. Dobudování zázemí (přistavění pergoly pro venkovní sezení, přivedení vody, postavení suchého záchodu atd.) plánujeme vytvářet společně s dalšími rodiči.

Komu má být školka určena?


Dětem od 3 do 7 let. S rodiči dětí mladších 3 let bychom rádi společně zřídili mateřský klub.

Provoz školky

Chceme začít od září 2015. Délku (půldenní, celodenní) a počet dní provozu v týdnu a cenu školkovného zvolíme na základě našich společných konkrétních potřeb na základě konsensu a našich společných potřeb a možností. (Standardní nedotovaná cena na jedno dítě je v lesních školkách cca 375 Kč/ den).

Pedagogická východiska

Ideově vycházíme předně z místa samotného (včetně jeho historie) a našeho zájmu o ekologické zemědělství, ve kterém se snoubí zájem o přírodu, chápání ekosystémových souvislostí s účelným zemědělským (pěstování zeleniny, ovoce, chov včel, ovcí atd) i mimozemědělským (divočina, mokřad / jezírko, zídky apod.) využitím zahrady. Pedagogicky vycházíme z J.A. Komenského a jeho postupu od empirie a smyslové zkušenosti k obecným teoriím, využít chceme i prvky celostní waldorfské pedagogiky a jejího akcentu na prolínání kulturních svátků a změn ročních období a využití příběhů a obrazů v předškolní výchově a uzavřenosti cyklů v přírodě i zemědělství. Ale to nejpodstatnější zůstává: příroda, tedy zahrada v proměnách počasí a ročních období bude učitelkou nejen dětí, ale i jejich dospělých průvodců, kteří “pouze ukazují na měsíc”, tj. inspirují k vlastnímu zkoumání, radí, jak se domluvit, čeho se vyvarovat. S postupujícím časem a dalším vzděláváním jistě pro náš pedagogický přístup získáme přesnější pojmy.


Kontaktní osoba


Petr Dolenský
tel. 733 764 980, ekovychova@asociaceampi.cz

Pokud vás náš projekt zaujal, kontaktujte nás a přijďte se podívat k nám na zahradu, mapu najdete zde.


O nás

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. (AMPI) Logo-Modré.jpg

je organizace, která podporuje vztah lidí ke krajině, kde žijí, propojuje místní producenty potravin a spotřebitele. Našimi hlavními aktivitami jsou v současné době vytváření a koordinace sítě místních potravinových iniciativ, realizace ekovýchovných programů a divadel, prosazování potravinové suverenity. Více na www.asociaceampi.cz

Petr Dolenský

Absolvent evangelické theologie, pedagogický praktik, od srpna 2014 koordinátor školních vzdělávacích programů Asociace místních potravinových iniciativ o.p.s. Otec tří dětí.


Jan Valeška

spoluzakladatel komunitních zahrad Kuchyňka a KomPot, dlouholetý zaměstnanec osvětové environmentální NNO PRO-BIO LIGA, spoluzakladatel a ředitel AMPI, iniciátor a propagátor systému komunitou podporovaného zemědělství u nás. Otec tří dětí.


Tereza Jursová

Absolventka Pedagogické fakulty UK, obor Výtvarná výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ. Externí lektorka edukačních programů pro školy a veřejnost v Národní galerii v Praze; od září 2014 zaměstnancem PRO-BIO LIGY.
Comments