Положення про ІРЦ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ІНФОРМАЦІЙНО – РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР

«Розвиток і підтримка мережі громадянської освіти в Кіровоградській області»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інтернет – важливий складник інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки, бібліотека через інформаційний центр на додаток до друкованих видань надає доступ читачам до електронних інформаційних ресурсів і допомагає орієнтуватися в них.

Перший етап в його роботі – інформаційне забезпечення споживачів в області права, відбір, систематизація, зберігання та надання в користування літератури громадсько-правової тематики.

Інформаційно-ресурсний центр протягом року буде забезпечувати своїх користувачів доступною та безкоштовною інформацією шляхом популяризації книжкового фонду та використання новітніх технологій, гарантує доступність інформаційних ресурсів всім категоріям читачів, пріоритетне обслуговування представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, лідерів громадських організацій.

Діє центр на базі Компаніївської районної бібліотеки для дорослих за адресою: смт. Компаніївка, вул. Кірова, 14-а. Тел. 2-00-90.

Положення розроблене у відповідності з законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року, «Про інформацію» від 02.10.1992 року, «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 року, «Про національну програму інформатизації» від 04.02.1998 року, Указом Президента України від 31.07.2001 року «Про заходи щодо розвитку національної складової мережі Інтернет і забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», листом Міністерства культури і мистецтв України від 12.07.2000 року «Про розширення інформаційних функцій бібліотек», Положенням Компаніївської централізованої бібліотечної системи.

В рамках «Програми правової освіти населення», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 366 від 1 жовтня 1996 року бібліотека разом з управлінням юстиції міста та району відкриває безоплатний консультаційний пункт з юридичних питань.

В бібліотеці діятиме комп’ютерна правова система «Законодавство України». Ця довідково-інформаційна система дасть змогу оперативно вивчати і використовувати правову інформацію.

2. Основні завдання

2.1. Забезпечити населення районну інформацією на різних носіях.

2.2. Інформаційно-ресурсний центр в першу чергу буде орієнтуватися на обслуговування соціально незахищених та малозабезпечених верств населення – це учні, студенти, фахівці різних галузей народного господарства та безробітні, забезпечувати пріоритетне інформаційно-бібліографічне обслуговування керівників органів місцевого самоврядування, державних службовців, лідерів громадського руху за їх запитами.

2.3. Широке використання довідково-правових систем України.

2.4. Ввійти в інформаційний простір, надати інформацію про наші інформаційні ресурси.

2.5. Завдяки широкомасштабній програмі навчання учнів різного віку, студентів, інших користувачів домогтися охоплення якнайбільшої кількості читачів бібліоте-ки протягом року.

2.6. Домогтися, щоб спеціалісти, працівники бібліотеки могли створити свою інформаційну продукцію (від списків нових надходжень чи друкованого видання до підготовки оглядів сайтів в Інтернеті).

2.7. Забезпечити рекламу в засобах масової інформації про роботу інформаційно-ресурсного центру з посиленням на фінансову підтримку обласної інформаційної служби з питань жіноцтва.

2.8. Сприяти посиленню ролі бібліотек у вихованні суспільно-активної особистості, розвитку інтелектуально-творчого потенціалу користувачів, технічних навичок використання комп’ютерних технологій.

Для цього:

- мати простий і вільний доступ до фондів офіційних документів;

- використовувати зрозумілий пошук необхідної інформації в довідково-правових системах;

- знайти вчасно відповідь, де опублікований той чи інший документ;

- домогтися постійного взаємозв’язку книги та комп’ютера.

3 Зміст роботи

Виконання поставлених завдань сприятиме:

3.1. Комплектування фонду центру нормативними та законодавчими документами державних і місцевих органів влади, забезпечення їх загальнодоступності з метою підвищення правової політичної культури населення.

3.2. Посилення якісного складу довідково-бібліографічного фонду громадсько-правової тематики традиційними (книжковими та періодичними виданнями) і нетрадиційними (СД – РОМ) матеріалами.

3.3. Організація ефективного інформаційного обслуговування населення з використанням традиційних і нових інформаційно-бібліотечних послуг (книжкова, аудіовізуальна, електронна і мультимедійна інформація).

3.4. Забезпечити дистанційний доступ до інформаційних ресурсів інших бібліотек шляхом використання модемного телекомунікаційного зв’язку, електронної пошти.

3.5. Всебічне розкриття змісту спеціалізованого фонду з використанням комп’ютерних довідково-пошукових програм, виділення фонду громадсько-правової тематики на стелажах, оформлення стендів, книжкових виставок.

3.6. Провести презентацію інформаційно-ресурсного центру, проводити консультації, тренінги для працівників бібліотек та користувачів, систематично проводити Дні права, Дні краєзнавства, Дні інформації тощо.

4. Організація і управління

4.1. Інформаційно-ресурсний центр не є окремим підрозділом бібліотеки, а невід’ємна складова центральної районної бібліотеки. Для подальшого розвитку інформаційних технологій призначити керівником інформаційно-ресурсного центру Гриб Наталію Іванівну – бібліографа . Компаніївської централізованої бібліотечної системи.

4.2. Інформаційно-ресурсний центр працює під керівництвом бібліогафа . Компаніївської централізованої бібліотечної системи Гриб Наталії Іванівни і є базовим інформаційним центром районної мережі бібліотек з питань громадсько-правової тематики.

4.3. Бібліотекар читального залу центральної районної бібліотеки Мірхайдарова Олена Георгіївна без відриву від основної діяльності призначається відповідальним працівником інформаційно-ресурсного центру та менеджером по навчанню персоналу та користувачів.

4.4. Менеджер по зв’язках з громадскістю – Гребенюк Олена Михайлівна, за посадою бібліотекар І категорії районної бібліотеки.

4.5. Бібліотечні консультанти:

- Михайленко Людмила Вікторівна –бібліотекар ІІ кат. ЦРБ;

- Гребенюк Олена Михайлівна – бібліотекар І кат. ЦРБ;

- Захарова Інна Анатоліївна – провідний методист ЦБС.

4.6. Працівники інформаційно-ресурсного центру призначаються і звільняються директором централізованої бібліотечної системи.

4.7. Плани і звіти інформаційно-ресурсного центру є складовою частиною загального плану і звіту централізованої бібліотечної системи.

4.8. Послуги центру є доступними і безкоштовними для всіх користувачів бібліотеки і діяльність його регламентується даним Положенням та «Правилами користування бібліотекою».

4.9. Послуги надаються без попереднього запису в порядку «живої» черги.

4.10. Центр не може бути використаний на цілі, що не стосуються реалізації проекту «Розвиток і підтримка мережі громадянської освіти в Кіровоградській області».

4.11. Інформаційно-ресурсний центр щоквартально не пізніше 10 числа звітує в ОЖІС м. Кіровограда.

4.12. Роботу інформаційно-ресурсний центр здійснює згідно плану роботи.

Положення обговорено та затверджено на засіданні ради при директорі.