Home-ไทย‎ > ‎

บริการ

ตรวจวัดสุขภาวะทางพลังงานของบุคคล
Personal Energy-Field Analysis (PEFA)

การตรวจวัดสถานะทางพลังงานของบุคคลจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความผิดปกติของการทำงานของอวัยวะสำคัญภายในร่างกายที่มีปัญหาอยู่ ณ ขณะนั้น หรือที่กำลังจะกลายเป็นปัญหาในอนาคตเนื่องจากร่างกายทางกายภาพ และพลังงานมีความสัมพันธ์กันโดยตรง ซึ่งหากพบการทำงานที่ผิดปกติตั้งแต่ในระดับพลังงานก็จะได้รีบทำการแก้ไขก่อนที่ร่างการจะมีปัญหาตามมา ซึ่งเราเรียกการแพทย์แบบนี้ว่าการแพทย์เชิงทำนายหรือ Predictive Medicine ทั้งนี้สภาพของพลังงานยังสามารถบ่งบอกถึงความสมดุลของร่างกายและจิตใจได้อีกด้วย
การหมั่นตรวจวัดและเฝ้าระวังสุขภาวะทางพลังงานมีประโยชน์มากต่อการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจให้อยู่ในภาวะที่สมบูรณ์และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณภาพของร่างกายที่ดีและคุณภาพของสุขภาพจิต(ใจ)ที่ดี ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งทั้งหมดนี้จะสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปสภาวะทางพลังงานของคนคนนั้น

อัตราค่าบริการ
ตรวจวัดที่ศูนย์สุขภาพเครือข่ายของ K-Health ครั้งละ 1,500 บาท
ตรวจวัดนอกสถานที่ เริ่มต้นที่ 2,000 บาท สำหรับคนแรก คนต่อไป 1,000 บาท (เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น ต่างจังหวัดมีค่าเดินทางและที่พักตามความเหมาะสม)
หมายเหตุ: ในกรณีต่างจังหวัด ต้องมี 5 คนขึ้นไป; แต่ละท่านจะได้รับรายงานผลวิเคราะห์สุขภาวะทางพลังงานในรูปแบบไฟล์ PDF ประมาณ 16 หน้า ส่งให้ทาง email ซึ่งสามารถเปิดดูได้ทาง tablet, smartphone หรือ notebook ได้

ตรวจวัดพลังงานของสถานที่
On-site Environmental Energy Measurement

ปรับฮวงจุ้ยแล้วพลังงานดีไม่ดี เสริมไม่เสริม วัดกันให้เห็นๆ ไปเลย เอาวิทยาศาสตร์มาช่วย verify ว่าศาสตร์ฮวงจุ้ยไม่ใช่เป็นแค่ความเชื่อแต่มีผลกับการไหลเวียนของพลังงานจริง วัดก่อนวัดหลังเปรียบเทียบกับจุดอื่นๆ สถานที่อื่นๆ จัดฮวงจุ้ยดี ระดับพลังงานดี ชีวิตก็เยี่ยม ธุรกิจก็ยอด

พลังงานของที่พักอาศัย และสถานที่ทำงานห้างร้านที่ทำธุรกิจ มีนัยสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีและความสำเร็จของธุรกิจ หากท่านต้องการทราบว่าระดับพลังงานของที่พักอาศัยหรือที่ห้างร้านหรือห้องทำงานของท่านเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับพลังงานของสถานที่สำคัญต่างๆ สามารถใช้บริการ On-site Environmental Energy Measurement (OeM) ของ Kompassion Health ได้

อัตราค่าบริการ
ไม่เกิน  3 จุด 10,000 บาท แถมวัดค่าพลังงานของบุคคล 1 คน (เพิ่มคิดคนละ 1,000 บาท/คน)
ไม่เกิน  6 จุด 20,000 บาท 
แถมวัดค่าพลังงานของบุคคล 3 คน (เพิ่มคิดคนละ 1,000 บาท/คน)
ไม่เกิน 10 จุด 30,000 บาท 
แถมวัดค่าพลังงานของบุคคล 5 คน (เพิ่มคิดคนละ 1,000 บาท/คน)
(ไม่รวมค่าเดินทางและที่พักในกรณีนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)
หมายเหตุ: สามารถใช้บริการนี้เพื่อวัดค่าพลังงานของสถานที่ก่อนและหลังการปรับแต่งฮวงจุ้ย การจัดวางหินธรรมชาติเพื่อปรับพลังงานหรือการตั้งวางบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตรวจวัดพลังงานของนักกีฬา
Sport Athlete Energy Measurement

ระดับพลังงานและระดับความเครียดของนักกีฬามีความสำคัญมากต่อผลของการแข่งขันในกีฬาแทบทุกประเภท ดังนั้นการวัดค่าดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงสภาวะของนักกีฬาจึงมีบทบาทสำคัญมาก ซึ่งหากพบว่ามีส่วนใดที่บกพร่องหรือไม่เหมาะสมจะได้ทำการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ซึ่งปัจจุบันในเกมส์กีฬาสำคัญระดับโลกอย่างกีฬาโอลิมปิคและพาราลิมปิค ก็มีการใช้เทคโนโลยีเดียวกันนี้ในการดูแลทีมนักกีฬาที่เป็นเจ้าเหรียญทองอย่างรัสเซีย

อัตราค่าบริการ
20,000 บาท/วัน เหมาไม่เกิน 8 ช.ม. ทำการ (Bio-Well 1 เครื่อง Stress Test ใช้ 1 นาที/คน, Full Test ใช้ 5 นาที/คน)
เพิ่มเครื่องคิดเครื่องละ 10,000 บาท/วัน
(ไม่รวมค่าเดินทางและที่พักในกรณีนอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)
Comments