บริษัท คอมแพสชั่น เฮลท์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยปณิธานที่จะนำเสนอนวตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาวะของทุกๆ คน ด้วยความเชื่อว่าคนที่มีสุขภาวะที่ดีจะสามารถยืนหยัดได้อย่างแข็งแรงเพื่อสร้างคุณค่าและช่วยขับเคลื่อนให้โลกของเราเป็น "Healthy Planet" ได้

เราได้ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงผู้มีความรู้และประสบการณ์อย่างล้นเหลือในด้านด้านควอนตัมฟิสิกส์ เทคโนโลยีแสงเลเซอร์และชีววิทยา ท่านผู้นี้มีชื่อว่า ดร.คอนสแตนติน คอรอทคอฟ ผู้ประดิษฐ์เครื่องมือที่ยอดเยี่ยมโดยใช้เทคโนโลยี GDV หรือ Gas-Discharge Visualization เพื่อตรวจจับสนามพลังงานของมนุษย์แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้สุขภาวะของผู้รับการตรวจโดยละเอียดโดยสามารถบอกได้ถึงแต่ละอวัยวะ ยิ่งไปกว่านั้นท่านยังได้ผสมผสานศาสตร์การแพทย์ทั้งทางโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันจึงทำให้ผลที่ได้จากการตรวจวัดสามารถเชื่อมโยงและวิเคราะห์ได้ในหลายมุมมอง เช่น รายอวัยวะ รายจักระ(ตามหลักอายุรเวชศาสตร์แบบอินเดีย) และการวิเคราะห์ตามเส้นพลังงานแบบการแพทย์จีนโบราณ (energy meridian)

With this device anyone can non-intrusively analyze their health condition to determine the sickness or the energetic level of the person, so that to provide appropriate treatment. The device can even determine the earlier state of the sickness even when its symptom does not yet shown or detected by legacy medical devices.

We found that with the raise of the awareness and acceptance of energy medicine around the world as it can now be proved and explained using modern science, quantum physics and modern biology, we believe that the technology that we offer can very much help everyone to realize and benefit from the understanding of the human energy field.Bio-Well for Wellness & Spa
Bio-Well for Sport