Smiltelės uostas

Informacija tel. 868 815 235,  www.smiltele.eu


  ,,Smiltelės“ nariai mano, kad vandens turizmas yra labai svarbi niša ne tik uostamiestyje, bet ir visame regione. Tam yra visos geografinės sąlygos, reikia tik pasinaudoti ekonominiais ir žmogiškaisiais ištekliais.

 ,,Smiltelės“ bendrijos pagrindiniai tikslai - rekreacinės žvejybos, pramoginės laivybos, vandens turizmo Kuršių mariose vystymas,  tarptautinių ryšių užmezgimas su kitų valstybių uostais, maksimalus ir racionalus teritorijos išnaudojimas bei aplinkos apsaugos problemų sprendimas. Šių tikslų įgyvendinimas didina vandens turizmo populiarumą bei paklausą. Taip vandens turizmas tampa svarbiu rinkoje. Žmonės mėgsta vandens pramogas. Tai turi įtakos vandens turizmo plėtrai.

  Įgyvendindama savo tikslus, ,,Smiltelė“ siekia  būti patikima ir kokybiškai paslaugas teikiančia bendrija. Jos tikslas būti žinomai ne tik savo mieste, bet ir tarp kitų valstybių.

  Bendrija vienija 765 narius, kurie turi ir sėkmingai eksploatuoja mūrinius boksus (sandėliukus) su pirsais ir mažuosius laivus.

  Susitelkus bendram darbui ir aktyviai siekiant savo vizijas paversti tikrove, o tikslus – rezultatais, ,,Smiltelė“ progresyviai dirba. Prieplaukos panaudojimas pagal tiesioginę paskirtį kasmet intensyvėja, vandens transporto priemonės sparčiai atnaujinamos ir jų skaičius bendrijoje didėja.  Sezono metu prieplauka naudojasi ne tik bendrijos nariai
.

Informacija tel. 868 815 235,  www.smiltele.eu


Comments