โครงงานคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Tessellation ลายก้อมสวยด้วย GSP
 

จัดทำโดย
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 ครูที่ปรึกษา
 
1. ครูจิตรานุช       อินต๊ะนัย
2.ครูธวัฒชัย        ใบโสด
 

วิดีโอ YouTube