Städschema 2018

Liksom tidigare år turas vi om att sköta de gemensamma ytorna kring lotterna i tre olika grupper. Skriv upp dig på listorna som hänger på verandan.  Där framgår vad som ingår i uppgiften.  Om det inte blir tillräckligt många anmälningar kan styrelsen komma att dela ut veckor till er. 
Första städveckan är vecka 21, 21-27 maj och sista vecka 39, 24-30 september. 
Städgrupp 1 omfattar lotterna 17-32, städgrupp 2 lotterna 33-56 samt städgrupp 3 sköter området kring 57-76. 
Comments