Styrelse

På årsmöte och extra medlemsmöte 2018 valdes följande styrelse:

Suzanne Kolare  - Ordförande - 0708-26 16 97
Klas  Kihlberg - Vice ordförande och sekreterare
Anita Dahlerus  -  Kassör
Harry Hugosson - Ledamot, redskapsansvarig
Wendy McRae - Ledamot


Firma tecknas av Suzanne Kolare och Anita Dahlerus var för sig.
 
Plusgiro 63 93 27-6

Det var ett formellt årsmöte och ett medlemsmöte för tillval av ordförande och ledamöter i styrelsen.