Styrelse

På årsmötet i mars 2017 valdes följande styrelse:

Erik Norwald - Ordförande - 070-9661513
Nicklas Häger - Sekreterare
Jenny Kinberg -  Ledamot, odlingsrådgivare
Anita Dahlerus  -  Kassör och medlemsansvarig
Harry Hugosson - Ledamot, redskapsansvarig
Jennie Krook - Ledamot
Annika Håkansson Eklund - Suppleant

Firma tecknas av Erik Norwald och Anita Dahlerus var för sig.
 
Postgiro 63 93 27-6