Ordningsregler

(tillägg till arrendekontraktet punkt 4:b med hänvisning till normalstadgarna §2:5c samt §2:6:)
 
- Kolonilotten ska vara iordningställd i brukbart skick för säsongen senast den 15 juni.
- Kolonilotten skall vara städad senast den 1 december.
- Medlem får ur redskapsboden låna redskap, verktyg och skottkärror samt trimmer och gräsklippare (mot avgift för bensin, 25 kr för 30 minuter och 50 kr för 1 timma). Lånade redskap skall efter användandet rengöras och ställas tillbaka på sin plats.
- Eldning får endast ske på av miljöförvaltningen angiven tid (vecka 18 och 40).
- Medlem är ansvarig att läsa utskick och anslag från styrelsen.
- Medlem är skyldig att hålla gångarna runt den egna lotten fria så att framkomlighet med vattenslang, skottkärra o. d. kan ske obehindrat.
- Kompostering bör ske på varje lott.
- Användning av handelsgödsel (t ex Blåkorn) är absolut förbjuden inom området.
- Alla lotter odlas ekologiskt: tillämpning av växelbruk, jordförbättring med kompost och naturgödsel samt användning av biologiskt nedbrytbara bekämpningsmedel (exempelvis såpa).
- Träd får varken planteras eller avverkas utan styrelsens medgivande.
- Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn.
- Medlem som delar lott är ansvarig för att medodlare känner till föreningens regler och får ta del av utskick från styrelse och förbund.
- Varje medlem ska närvara vid minst två städdagar per säsong. Medlem som helt uteblivit från städningen kommer att debiteras 500 kr (250 kr om man deltagit endast vid ett tillfälle).
- Sopor får inte kastas inom koloniområdet. Bara material som går att kompostera får läggas på komposten. All plast och metall som skall kastas medtages hem och läggs i grovsoporna.