Bli medlem

Just nu är alla våra lotter uthyrda. Vill du skriva upp dig på intresselistan, kontakta föreningens uthyrningsansvariga, Anita Dahlerus, e-post: anita@kolonitappan.se.