Om föreningen‎ > ‎

Välkommen!

I vår förening strävar vi efter att odla miljövänligt och ekologiskt. Föreningen har som mål att arbeta aktivt med miljöfrågorna och den biologiska mångfalden för att skapa bra odlingsförhållanden.


Betala årsavgiften senast 31 mars

Medlems- och arrendeavgifterna ska vara betalda senast 31 mars till Plusgiro 63 93 27-6. Skriv ditt namn och lottnummer i meddelanderaden.
Totalbeloppet för 100 kvadratmeter är 660 kr, för 200 kvadratmeter 1 060 kr och för 75 kvadratmeter 560 kr. Det fördelas på
 • medlemsavgift 260 kronor
 • markhyra 135 kronor/100 kvm
 • arrende 265 kronor/100 kvm

Enkät om Täppan

Styrelsen har skickat ut en enkät till alla medlemmar om hur de kan bidra till att Täppan. Vi frågar efter vilka färdigheter som medlemmarna har som andra kan få glädje eller nytta av. Styrelsen fortsätter på den inslagna vägen att skapa större samverkan i föreningen och göra Täppan till en bättre plats att odla på.  

Odlingstunnlar tillåts

Styrelsen har beslutat att tillåta odlingstunnlar på lotterna i enlighet med rekommendationen från FSSK.  Det innebär att:
 • på odlingslott får uppföras fabrikstillverkad odlingstunnel med rör av aluminium som täcks av plast godkänd för odling, plasten skall företrädesvis vara vit/ofärgad.
 • uppförande av tunnel ska ske i samråd med styrelsen som måste godkänna placering och storlek
 • tunneln får ej uppföras så att den skuggar grannars lott
 • tunneln får ej uppföras så att den blockerar siktlinjer, utsiktspunkter eller insyn till lotten
 • maximal storlek på tunneln får vara 10% av lottens yta men som mest 8 kvadratmeter
 • maximal höjd på tunneln får vara 190 cm
 • tunneln får endast användas till odling

ax    På Täppan tillåter vi sedan tidigare andra växthus som är max 5 kvm stora och max 1,5 m till taknock. Växthuset ska monteras ned på hösten. Vi undersöker nu om FSSK kan tillåta små, stående redskapsbodar. 

kv    Glöm inte att betala din medlemsavgift!
Senast den 31 mars ska medlemsavgift och arrende vara betald. 

Markhyra: 135 kronor/100 kvm
Medlemsavgift: 260 kronor
Verksamhetsavgift: 265 kronor/100 kvm

Totalbelopp:
200 kvm: 1060 kr
100 kvm: 660 kr
50 kvm: 460 kr

Summan betalas in till Plusgiro 639327-6

Nya datalagen och Täppan

Föreningen Täppans fritidsträdgårdar följer den nya dataskyddsförordningen, som ersatt personuppgiftslagen. Vi registrerar följande uppgifter om medlemmar: namn, adress, e-post, telefon och notering om betald medlemsavgift. Vi rapporterar in uppgifter om nya medlemmar till FSSK, som bland annat  kontrollerar att medlemmen inte har kolonilott i andra områden inom FSSK. 

Övrigt

 • SoS (en sammanslutning av odlingsföreningar söder om Stockholm) ordnar massor av föreläsningar som är gratis för våra medlemmar. Läs mer på SoS hemsida.
 • Föreningen har en odlingsrådgivare. Läs mer här.