Välkommen!

I vår förening strävar vi efter att odla miljövänligt och ekologiskt. Föreningen har som mål att arbeta aktivt med miljöfrågorna och den biologiska mångfalden för att skapa bra odlingsförhållanden.

Dags att börja ställa lotten i ordning
Innan midsommar ska varje lottinnehavare ha sin lott iordningställd och odling ska vara påbörjad, för att inte riskera uppsägning av lotten. Vi hoppas såklart att alla kommer igång långt tidigare och att vi snart ska få se det spira av liv ute i landen.

Schema för det gemensamma underhållet
Vi kommer snart att sätta upp listor för underhållsveckorna vid föreningsstugan. Fyll i vilken vecka du kan ansvara för den gemensamma skötseln av ditt område. I ansvaret ingår gräsklippning, skötsel av gemensamma buskar och att se till att det ser snyggt ut på området.

Passa på att välja en tid som passar dig medan möjligheten finns; den 29 maj kommer vi i styrelsen att fördela ut ansvarsveckorna. Därefter går det naturligtvis utmärkt att byta sinsemellan – huvudsaken är att vi har ett fint och välskött område hela säsongen.

Inget ris vid parkeringen eller i komposter
Var snälla och lägg inget ris på hög vid parkeringen. Vi kommer inte att anordna någon eldning i höst och komposterna är till för material från föreningens gemensamma ytor. Lägg hellre komposterbart material i era egna komposter och grövre grenar ansvarar varje medlem själv för att forsla bort.

Tack alla som kom på årsmötet
Den 19 mars höll föreningen årsmöte i en föreningslokal i Skanstull. 15 medlemmar närvarade och protokollet finns att läsa nedan.


Följande styrelse valdes för 2017:
Erik Norwald - ordförande
Anita Dahlerus - kassör
Nicklas Häger - sekreterare
Jenny Kinberg - ledamot
Harry Hugosson - ledamot
Jennie Krook - suppleant
Annika Håkansson Eklund - suppleant

Glöm inte att betala din medlemsavgift!
Senast den 31 mars ska medlemsavgift och arrende vara betald. 

Markhyra: 135 kronor/100 kvm
Medlemsavgift: 260 kronor
Verksamhetsavgift: 265 kronor/100 kvm

Totalbelopp:
200 kvm: 1060 kr
100 kvm: 660 kr
50 kvm: 460 kr

Summan betalas in till postgiro 639327-6

Tips: Podcasten Odlarna
Missa inte den nya podcasten "Odlarna". I den kan du höra intervjuer med odlingsprofiler, höra om deras erfarenheter och säkert få ett och annat bra tips. Podden görs dessutom av en av våra medlemmar, nämligen Olof Söderén. Information om hur du hittar "Odlarna" finns på odlarna-podcast.blogspot.se

Jordhögar på Täppan
Det är fritt fram att hämta jord till sin lott från de allmänna komposterna och från jordhögen bakom allmänna komposten längst åt söder på området, närmast busshållplatsen och parkeringen. Bra och billigt sätt att öka mullhalten i jorden för de som har lerig jord.

Övrigt
  • SoS (en sammanslutning av odlingsföreningar söder om Stockholm) ordnar massor av föreläsningar som är gratis för våra medlemmar. Läs mer på SoS hemsida.
  • Föreningen har en odlingsrådgivare. Läs mer här.
  • Snigelshopen erbjuder föreningens medlemmar 10% rabatt på produkter för bekämpning av mördarsniglar. Uppge rabattkod täppan.