Välkommen!

I vår förening strävar vi efter att odla miljövänligt och ekologiskt. Föreningen har som mål att arbeta aktivt med miljöfrågorna och den biologiska mångfalden för att skapa bra odlingsförhållanden.Extra medlemsmöte 29 april

Kära medlemmar i Koloniföreningen Täppan,

Vid söndagens årsmöte skulle vi ha valt en ny styrelse för föreningen. Några av oss i nuvarande styrelse kommer att lämna våra poster, och därför behöver vi nya medlemmar som kan tänka sig att ta över i styrelsearbetet. Dock har valberedningen haft svårt att rekrytera medlemmar till styrelsen och uppslutningen på årsmötet var ganska låg.

Valberedningen kommer att ringa runt till er medlemmar för att försöka hitta kandidater, men du får hemskt gärna anmäla ditt eget intresse till styrelsen@kolonitappan.se. 

Att sitta i styrelsen för föreningen är inget betungande arbete, men en styrelse krävs såklart för att vi ska kunna odla vidare i vår fina förening. Vi är en liten förening och därför behöver vi turas om med styrelsearbetet.

Extra medlemsmöte kommer att hållas söndagen den 29 april klockan 15:00 i föreningslokalen på innergården vid Havregatan 4.

Hjärtligt välkomna!Årsmöte 2018
Den 18 mars kl 15.00 hölls föreningens årsmöte. 9 medlemmar deltog och protokoll för mötet kommer att publiceras och skickas ut inom kort.


Följande styrelse valdes för 2017:
Erik Norwald - ordförande
Anita Dahlerus - kassör
Nicklas Häger - sekreterare
Jenny Kinberg - ledamot
Harry Hugosson - ledamot
Jennie Krook - suppleant
Annika Håkansson Eklund - suppleantInget ris vid parkeringen eller i komposter
Var snälla och lägg inget ris på hög vid parkeringen. Vi kommer inte att anordna någon eldning i höst och komposterna är till för material från föreningens gemensamma ytor. Lägg hellre komposterbart material i era egna komposter och grövre grenar ansvarar varje medlem själv för att forsla bort.

Glöm inte att betala din medlemsavgift!
Senast den 31 mars ska medlemsavgift och arrende vara betald. 

Markhyra: 135 kronor/100 kvm
Medlemsavgift: 260 kronor
Verksamhetsavgift: 265 kronor/100 kvm

Totalbelopp:
200 kvm: 1060 kr
100 kvm: 660 kr
50 kvm: 460 kr

Summan betalas in till postgiro 639327-6

Övrigt
  • SoS (en sammanslutning av odlingsföreningar söder om Stockholm) ordnar massor av föreläsningar som är gratis för våra medlemmar. Läs mer på SoS hemsida.
  • Föreningen har en odlingsrådgivare. Läs mer här.