Välkommen!

I vår förening strävar vi efter att odla miljövänligt och ekologiskt. Föreningen har som mål att arbeta aktivt med miljöfrågorna och den biologiska mångfalden för att skapa bra odlingsförhållanden.Årsmöte 2018
Den 18 mars kl 15.00 är det dags för föreningens årsmöte! Alla medlemmar är hjärtligt välkomna och vi i styrelsen uppmanar er alla att komma och påverka föreningens verksamhet under det här året.

Tid: 18 mars kl 15.00
Plats: Havregatan 4

Varmt välkomna!

Dagordning för årsmötet: 
1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Val av ordförande att leda mötet
4. Val av protokollförare
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Styrelsens förvaltningsberättelse
7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkning
11. Behandling av motioner och förslag
12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Val av ledamöter i valberedningen
17. Övriga ärenden.


Följande styrelse valdes för 2017:
Erik Norwald - ordförande
Anita Dahlerus - kassör
Nicklas Häger - sekreterare
Jenny Kinberg - ledamot
Harry Hugosson - ledamot
Jennie Krook - suppleant
Annika Håkansson Eklund - suppleantInget ris vid parkeringen eller i komposter
Var snälla och lägg inget ris på hög vid parkeringen. Vi kommer inte att anordna någon eldning i höst och komposterna är till för material från föreningens gemensamma ytor. Lägg hellre komposterbart material i era egna komposter och grövre grenar ansvarar varje medlem själv för att forsla bort.

Glöm inte att betala din medlemsavgift!
Senast den 31 mars ska medlemsavgift och arrende vara betald. 

Markhyra: 135 kronor/100 kvm
Medlemsavgift: 260 kronor
Verksamhetsavgift: 265 kronor/100 kvm

Totalbelopp:
200 kvm: 1060 kr
100 kvm: 660 kr
50 kvm: 460 kr

Summan betalas in till postgiro 639327-6

Tips: Podcasten Odlarna
Missa inte den nya podcasten "Odlarna". I den kan du höra intervjuer med odlingsprofiler, höra om deras erfarenheter och säkert få ett och annat bra tips. Podden görs dessutom av en av våra medlemmar, nämligen Olof Söderén. Information om hur du hittar "Odlarna" finns på odlarna-podcast.blogspot.se

Jordhögar på Täppan
Det är fritt fram att hämta jord till sin lott från de allmänna komposterna och från jordhögen bakom allmänna komposten längst åt söder på området, närmast busshållplatsen och parkeringen. Bra och billigt sätt att öka mullhalten i jorden för de som har lerig jord.

Övrigt
  • SoS (en sammanslutning av odlingsföreningar söder om Stockholm) ordnar massor av föreläsningar som är gratis för våra medlemmar. Läs mer på SoS hemsida.
  • Föreningen har en odlingsrådgivare. Läs mer här.
  • Snigelshopen erbjuder föreningens medlemmar 10% rabatt på produkter för bekämpning av mördarsniglar. Uppge rabattkod täppan.