Välkommen!

I vår förening strävar vi efter att odla miljövänligt och ekologiskt. Föreningen har som mål att arbeta aktivt med miljöfrågorna och den biologiska mångfalden för att skapa bra odlingsförhållanden.


Ny styrelse till slut 

Vid extra medlemsmöte den 29 april så fick vi ihop en styrelse på fem ledamöter. Årsmötet hade minskat antalet till fem och beslutat att ta bort suppleantplatsen. 

Ny ordförande är Suzanne Kolare, lott 29, och vice ordförande och sekreterare är Klas Kihlberg, lott 75, och ny ledamot är Wendy McRae, lott 58.  Anita Dahlerus fortsätter som kassör och Harry Hugosson kvarstår som ordinarie ledamot. 


Odlingstunnlar tillåts

Styrelsen har beslutat att tillåta odlingstunnlar på lotterna i enlighet med rekommendationen från FSSK.  Det innebär att:
  • på odlingslott får uppföras fabrikstillverkad odlingstunnel med rör av aluminium som täcks av plast godkänd för odling, plasten skall företrädesvis vara vit/ofärgad.
  • uppförande av tunnel ska ske i samråd med styrelsen som måste godkänna placering och storlek
  • tunneln får ej uppföras så att den skuggar grannars lott
  • tunneln får ej uppföras så att den blockerar siktlinjer, utsiktspunkter eller insyn till lotten
  • maximal storlek på tunneln får vara 10% av lottens yta men som mest 8 kvadratmeter
  • maximal höjd på tunneln får vara 190 cm
  • tunneln får endast användas till odling

ax    På Täppan tillåter vi sedan tidigare andra växthus som är max 5 kvm stora och max 1,5 m till taknock. Växthuset ska monteras ned på hösten. Vi undersöker nu om FSSK kan tillåta små, stående redskapsbodar. 

kv    Glöm inte att betala din medlemsavgift!
Senast den 31 mars ska medlemsavgift och arrende vara betald. 

Markhyra: 135 kronor/100 kvm
Medlemsavgift: 260 kronor
Verksamhetsavgift: 265 kronor/100 kvm

Totalbelopp:
200 kvm: 1060 kr
100 kvm: 660 kr
50 kvm: 460 kr

Summan betalas in till postgiro 639327-6

Övrigt

  • SoS (en sammanslutning av odlingsföreningar söder om Stockholm) ordnar massor av föreläsningar som är gratis för våra medlemmar. Läs mer på SoS hemsida.
  • Föreningen har en odlingsrådgivare. Läs mer här.