Startside

Klikk på linkene for å komme til:
Artikler, Bilder, Dokumenter, Erverv av parsell, Hagestua, Hagetips, Oppslagstavle, Styret


Velkommen til Kongsgård kolonihager
HUSK at det er Åpen Hage  hver søndag fra mai til sist i august.
mellom kl. 12.00-16.00
Flotte selskapslokaler i kolonihageområdet kan leies.
Klikk på denne linken for mer informasjon

Hvem er kolonihagene for?

Alle som har fast bosted i Kristiansand kommune, kan sette seg på venteliste for erverv av en kolonihageparsell. Jorda leier vi av Kristiansand kommune, men hyttene eier vi selv. 

Anlegget ble etablert i 1910, primært for dem av byens borgere som ikke hadde tilgang til egen hage. Siden det er kommunen som eier jorda, stilles det egne krav til vedlikehold av fellesområder, parseller og hytter, som man ikke finner i andre hyttegrender.

Vi er en park for byens befolkning, og området skal holde høy standard. 

Området

Hele området er innegjerdet og befinner seg nederst i Kongsgård allé. Det omfatter 110 parseller, et nytt og moderne toalettanlegg (2012) med dusjmuligheter og et stort forsamlingshus (Hagestua) som kan leies til ulike anledninger. Her er også vår lille kafé, som er åpen hver søndag fra kl. 12.00 til 16.00 i sesongen i forbindelse med Åpen Hage. 

Parsellene

Da hagen ble anlagt i 1910 hadde dyrking av parsellene stor betydning for familienes helse og økonomi. Hver kvadratmeter ble utnyttet til dyrking av grønnsaker, bær og frukt.
Dagens kolonister har et litt annet forhold til parsellen sin. Noen bugner av grønnsaker, frukt og bær, mens andre preges av en mangfoldig blomsterflora. 
Felles for alle er at parsellene er et uvurderlig rekreasjonsområde, og gir oss muligheten til å stikke fingrene i jorda og få ting til å gro. 
 Størrelsen på parsellene varierer mellom ca. 200 m2 og 400 m2.

Hyttene

Vi har hytter med forskjellige utseende og størrelser, nye og gamle. I vår hage er det ingen standard regler for utformingen av hyttene, men det er klare regler for størrelsen og plassering på parsellen. Dagens norm er 15 m2 hytteareal. Det er ikke innlagt strøm.

Hva kreves av en kolonist?

Det å ha en kolonihage er både et privilegium og en forpliktelse. Du har ansvar for å holde din egen egen hytte og parsell i orden. Og du er også med på å holde fellesområdene fine, så de er representative områder som byens befolkning kan besøke i forskjellige anledninger. Du er en del av et fellesskap - et samfunn i miniatyr. 

Vi må alle bidra til at kolonihagene fremstår som velstelte områder som bærer preg av nedlagt arbeid, og fremstår så attraktivt som mulig. Det innebærer at det ikke er noe slaraffenliv du får som kolonist i våre hager. 

Det er mye arbeid med hytte og parsell hele sesongen, også utover høst og tidlig vår. Hytte skal males og vedlikeholdes. Gresset skal klippes, ugress må fjernes, blomster og grønnsaker må plantes og vedlikeholdes. Gjødsling, vanning og beskjæring, høsting av frukt og grønnsaker er bare noen av aktivitetene du påtar deg som kolonist. I tillegg til alt dette må du stille opp for fellesskapet og bidra til at kolonihagen fungerer optimalt for kolonister og ikke minst for våre besøkende. 

Men, det er ikke bare slit. For de aller fleste er det et positivt slit, fordi vi får så mye godt liv og sunn fysisk aktivitet, og gleder oss over kolonihagehverdagen. Du er en del av fellesskapet.

En kolonihage er et lite samfunn hvor vi bor tett i tett. Her er ingen store villahager, men små parseller med små hytter. Så sant været tillater, lever vi det meste av vårt kolonihageliv ute på våre små jordlapper og vi kan ikke unngå å ha kontakt med våre naboer, så gjensidig respekt og toleranse er viktig.

Vi som er så heldige å ha en kolonihageparsell er klar over hvilket gode vi har, og gjør det vi kan for at de skal være tilgjengelig og til glede for flest mulig. 

For å holde kontingenten nede må alle delta med 6 timer pr. sesong i ulike former for fellesarbeid. Vi luker og pleier selv våre fellesarealer og utfører nødvendig reparasjonsarbeid.
Vi har et styre og en rekke komitéer med forskjellige oppgaver, som krever at vi bytter på å gjøre en innsats også på dette området.

Til deg som vil søke kolonihage i Kristiansand

Alle hagene har felles regler for overtakelse av parsell og størrelse på hyttene. Ved erverv av hytte og inngåelse av kontrakt, skriver man under på at man kjenner til disse reglene og forstår hva de innebærer. Brudd på vedtekter og lovlig fattede vedtak kan føre til oppsigelse av leiekontrakten slik at parsellen må selges.

Ønsker du å stille deg på ventelisten for erverv av parsell, kontakter du nestleder på tlf.: 918 54474  eller sender en e-post til: smaahagene@gmail.com

Vår postadresse er:

Kongsgård kolonihager,
Postboks 1589 Lundsiden,
4688 KRISTIANSAND

Velkommen som framtidig kolonist!