Witamy na stronie KAD

Koło Aktywnych Dydaktyków powstało z inicjatywy studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Studenckie koło naukowe zaczęło swą działalność jesienią 2003 roku, a prawnie zaczęło funkcjonować od stycznia 2004 roku. Sympatykami koła zostali studenci z pasją pedagogiczną, chęcią zdobywani i promowania wiedzy dydaktycznej. Pieczę nad naukowym rozwojem koła sprawuje Prof. dr hab. Anna Karpińska – Kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej. Opiekunami koła od jego powstania do 2012 roku były dr Alina Szwarc i dr Monika Zińczuk, a obecnie opiekunem jest dr Karol Kowalczuk. Kreatorem i inspiratorem dydaktycznej działalności studenckiej była studentka III roku opiekuńczo – wychowawczej - Izabela Jabłońska. Ona też została animatorką pierwszych spotkań oraz przewodniczącą. Nazwa – Koło Aktywnych Dydaktyków (KAD) – została utworzona zgodnie z przesłaniem, jak i główną ideą funkcjonowania studentów w rzeczywistości akademickiej.