Ilmestyskirjan 14 luku, jakeet 6-12

6. Minä näin taas uuden enkelin, joka lensi korkealla taivaan laella. Hänen tehtävänään
 oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille.
 
7. Hän kuulutti kovalla äänellä: "Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia  - - hänen tuomionsa
aika on tullut! Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet."
 
8. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon,
 tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä."
 
9. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä:
"Se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin,
 
10. joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on
 kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa
 pyhien enkelien ja Karitsan edessä.
 
11. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän,
ei yön lepoa -- ei niillä, jotka kumartavat petoa ja sen kuvaa, eikä kenelläkään,
 joka ottaa pedon nimen merkikseen.
 
12. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä jotka noudattavat
Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen."
Comments