Kollaard 20-21 (800704+)

laatste  bewerkingsdag: 22 okt 2016


Kwartierstaat Kollaard: geslachten 20-21
door Frits Stoffels

Het genealogisch landschap verandert langzaam in een toneel van ridders, hertogen en keizers, die grote en kleine oorlogen vechten en soms met een gebroken been thuiskomen. Vrouwen verdwijnen nog niet geheel anoniem achter de ruggen van deze stoere mannen: in vele gevallen zijn haar namen nog overgeleverd. En ook toen was er liefdesverdriet:

Daer spruiten drie boomkens in ghenen dal,
al boven breet, beneden smal.
So, mijn liefken, so!
 Al boven breet, beneden smal,
daer op so rust die nachtegal.
 ‘Och nachtegael, klein voghelkijn,
woudi daer minen bode sijn?’
 ‘Hoe soudic uwen bode sijn?
Ic ben so cleinen voghelkijn.’
 ‘Al sidi clein, ghi vlieghet so snel,
ghi voert daer mine bootschap wel.’
 Hi nam dat briefken in sinen mont,
hi voeret al over dat groene wout.
 Hi gaf dat vensterken enen stoot:
‘slaept ghi, lief, of sijt ghi doot?’
  ‘Ic slape also vaste niet,
ic hoor al wat mijn lief ontbiet.’
‘Uw lief ontbiet u goeden prijs,
hi wil gaen trouwen een ander wijf.’
 ‘Wil hi gaen trouwen een ander wijf,
so wil ic gaen trouwen eenen anderen man'.
‘Nu biddic god ende onse lieve vrou,
dat het mijn liefken eerst berou.’

Ook bekend als 'Rozemarijn', wonderschoon gezongen en gespeeld door Eva de Roovere, Kadril en Alumea

Ik kwam laatst door den boomgaard gegaan
En ik kwam laatst door den boomgaard gegaan
Daar vond ik enen notenboom staan

refrein: Onder den boom Rozemarijn
... (herhaling laatst gezongen regel)
Bloemekes mijn

En aan dien boom daar stond enen tak
Waar een klein nachtegaaltjen op zat
Nachtegaal klein vogeltje klein
En wilde gij mijnen bode niet zijn
Ik kan voorwaar uwen bode niet zijn
En ik kan voorwaar uwen bode niet zijn
Want gij zijt groot en ik ben klein
Al zijt gij klein toch vliegt gij snel
Gij doet er uwe boodschap wel
Hij nam den brief in zijnen bek
En hij nam den brief in zijnen bek
En vloog ermee al over het hek
Hij vloog tot aan een koningshuis
En hij vloog tot aan een koningshuis
Wel koning, is uw dochter thuis
Wel koning, is uw dochter niet thuis
Zij is wel thuis, maar zij is ziek
Zij mag van haar slaapkamer niet
Hij gaf het vensterken enen stoot
En hij gaf het vensterken enen stoot
En slaapt gij nog of zijde gij dood?
Ik slaap voorwaar zo vaste nog niet
Maar ik weet wel wat er den brief bediedt
Il weel wel wat er den brief bediedt
Dien brief die komt al vanuit Parijs
En dien brief die komt al vanuit Parijs
Dat hij zal kiezen een ander wijf
En hij een wijf en ik enen man
Eens zien wie t eerst verdrieten zal twintigste geslacht (20)

Dordrecht op een oude historische kaart

800704 Jan Boudewijnsz Coppaerts van Dorp | geb omstr 1375 | leenman van de Grafelijkheid (10 morgen land in Maasland) | overl vóór 1430 | geh met
800704 Ghisekijn Uter Lyere dochter | geb omstr 1375 | overl vóór 1401
830496 Foppe Hoensz | geb omstr 1370, mogelijk te Dordrecht
830498 Jan Jansz Besemer | geb omstr 1405 te Dordrecht
840832 Henrich van der Knyppenborgh I | geb omstr 1340 | overl na 1398
857604 'Waellincx van der Seijst' | geb omstr 1365
857640 Otte Jansz van Slingelant | geb omstr 1365 | geschutsmeester | overl in 1400 | geh met
857641 Geertruijd Sarijs Reijnouts | geb omstr 1365 | overl na 1401
857642 Jan Hendricksz van Naerssen | geb omstr 1365 | begijnmeester, ziekenmeester, schatbewaarder, schepen en burgemeester van Dordrecht, raadsman van hertog Jan van Beieren | overl in of omstr 1447 | geh met
857643 Hadewych Gysbert Vrankens van Diemen | geb omstr 1365


Slava Fokk | Middeleeuws tafereel met vrouwen en akte | 2006-2009

857644 'Aelbrexht van der Heyen' | geb omstr 1365
857664 Heer Pieter van Roden | geb omstr 1320 | ambachtsheer van Rhoon | overl tussen 1369 en 1378 | geh met
857665 Belij nog-onbekend | geb omstr 1320
857666 Vranck Dirck Zaijsz | geb omstr 1320 | schout van Kethel | geh met
857667 Lijsbeth nog-onbekend | geb omstr 1320
857668 'Zay Goeswijnsz van der Lede' | geb omstr 1320
857670 Ridder Dirc II (of III of IV), heer van Wassenair | geb omstr 1333 | ridder, ambachtsheer van Katwijk, heer van Wassenaar, burggraaf van Leiden | overl in of omstr 1392 | geh met

857671 (onder voorbehoud) Machteld Gillis Oem, Vrouwe van Barendrecht | geb omstr 1335 | overl omstr 1391 | zij was een nicht van Dirc
857696 Dirck van der Does | geb omstr 1355 te Leiderdorp | geh met
857697 Elisabeth/Henrica van Heenvliet | geb omstr 1355 te Heenvliet; het paar woonde te Leiderdorp
857698 Isaac Vrancken | geb omstr 1354 te Vlaardingen | woonde aldaar
859104 Beijen Ruthersz | geb omstr 1324 te Poortugaal | pachter van land aldaar | overl vóór 1408 | geh omstr 1349 te Poortugaal met
859105 - nog-onbekend | geb omstr 1325 | overl vóór 1408
879112 Jan Pieter Jansz | geb omstr 1420 | ws eigenaar van een memorieland
893072 Johan van Drile | geb omstr 1325 | overl omstr 1385 in de Zwijndrechtsewaard
893104 Aernout van Ghiessen | geb omstr 1350 | overl na 1402 | geh met
893105 Iga Huge Folperts | geb omstr 1355 | overl vóór 1404
893106 Laurens Florisz | geb omstr 1340 | overl omstr 1395 | geh met
893107 Christina Jan die Blonde | geb omstr 1340 | overl omstr 1411
894476 Ocker Johanssohn/Johannesz Besemer | geb omstr 1335 te Eßlingen-Am-Neckar (bij Stuttgart) | wijnhandelaar | overl omstr 1400 te Dordrecht

Eßlingen-Am Neckar | Stadsgezicht uit 2009 | Foto: Sylvia Schulz

Eßlingen-Am Neckar | Burg Stoffel | kaart verzonden in 1941

903808 Jan Jansone Coudenhove | geb omstr 1340 | pachter van het veer tussen Brielle en Maassluis | overl na 1374 | geh met
903809 Lizebette Dirck Butsieldochter | geb omstr 1340 | overl in 1367 te Delft; het paar woonde te Delft
903810 Coert Bone Ansun Boenensone | geb omstr 1360 | pachter van het veer tussen Brielle en Maassluis | overl na 1424
983328 Peter Dierwiven zoon | geb in 1388 te Breda | landbouwer | overl omstr 1450 te Breda | geh met
983329 Lysbet van Caem | geb omstr 1390
1020148 Nicolaes Jan Pouwels de Wolff | geb omstr 1365 | lakenhandelaar te Den Bosch | geh met
1020149 Ermgart nog-onbekend | geb omstr 1365
1020150 Aernout Jan Aernout van Berlicum | geb omstr 1370 | hoppenbrouwer te Den Bosch | overl in 1438 te Den Bosch | geh met
1020151 Sofie Jacob | geb omstr 1370


Geliefden bij het spinnewiel | omtrent 1400

1020152 'Mathijs Henric Kuysten van Wijck' | geb omstr 1375 | woonde te Den Bosch
1020156 'Godefridus van Heer' | geb omstr 1380
1020224 Jan Jans die Sceper Voegel | geb omstr 1365 te Breugel (NB) | schaapherder | overl vóór 1428 | II geh met Hilleken Thomaes Van de Goor (+1365-?)

1020288 'Jan van Heessel' | geb omstr 1355
1020312 'Henricus Godefridus van Uden' | geb omstr 1355 | woonde te Den Bosch
1020316 'Jan de Louw' | geb omstr 1360
1020320 heer Alfraet III van der Nederhorst |
de familie bezat slot Horst, later Nederhorst geheten, te Nederhorst-Den-Berg | geb omstr 1330 | overl in 1401 | geh met
1020321 vrouwe Hazetiaen heer Gheretsdochter van Raporst van Bloemensteyn (Haze) | geb omstr 1330 | overl 1390-1399
1020322 heer Dirck van Hodenpijl | geb omstr 1335 | overl na 1404 | geh met
1020323 jonkvrouwe Machtelt van Heemstede | geb omstr 1335
1020332 Gijsbrecht Boekell van der Haer | geb omstr 1355 | heer van Rotterdam | overl omstr 1419 | geh met
1020333 Lijsbet Van Ruwiel | geb omstr 1355 | overl na 1418; het paar woonde in Huis Putenstein aan de Neude in Utrecht
1020334 Dirc Lambertsz | geb omstr 1355 | geh met
1020335 Elisabeth Gijsbert Stade van Amerongen | geb omstr 1355

1020352 Ghijsbert Ghijsbert van de Coeveringh | geb omstr 1330
1020354 Jan Arnoldus Arnoldus van der Cloot | geb omstr 1340 te Den Dungen NB | geh met
1020355 Catharina vrouw van Jan van der Cloot | geb omstr 1350 te Den Dungen NB
1020368 Dierick Pouwels Lupus alias De Wolff | geb omstr 1340 te Den Bosch | geh met
1020369 Engelberen Albert Pinguis alias De Vette | geb omstr 1350
1020372 'Wouter Dickbier' | geb omstr 1360
1023064 'Aert Vermee' | geb omstr 1370
1023072 Mathijs Buckincks | geb omstr 1330
1023074 Aert Aert van den Brekelen | geb omstr 1375 | geh met
1023075 IJda nog-onbekend | geb omstr 1375
1023080 Henricus Gerardus van Broechoven (Hendrick) | geb omstr 1345 | overl vóór 1410 | geh met
1023081 Katharina Jan van Son | geb omstr 1345
1023082 Jacob Groot-Wouters van Berckel | geb omstr 1345 | overl omstr 1395 | woonde te Berkel NB
1023084 Barthelomeeus Jongelincks | geb omstr 1365 | overl vóór 1420 | geh met
1023085 Kathelijn nog-onbekend | geb omstr 1365
1023200 hertog Jan I van Brabant en Limburg de Overwinnaar | geb in 1252 te Brussel | zijn gedichten behoren tot de oudste in de Nederlandse taal; zo ook dichter van:
Ic sag nie zo roden mond
Ochte ook zo minlike ogen
Als zi heeft die mi heeft gewond
Al in dat herte dogen
Doch leev'ic nog in hogen

Geeft zi mi kwalen dogen
Zi mag mi's beteren saan
Lief, mi hevet uw minne
Zo vriendelike bevaân
Dat ic u met zinne
Moete wezen onderdaan
Ende hope des loon t'ontvaân


overl op 3 mei 1294 na verwonding op door hem georganiseerd toernooi, begr te Leuven | I geh in aug 1273 met Margaretha van Vlaanderen (omstr 1255-1283)  | II niet geh met
1023201 Hannequin Geldulf Pijlijser | geb in 1253 | zij, beschreven als vurige en roodharige schoonheid, was Jans favoriete minnares | overl in 1297

11023202 Jan Jan Clutinc | geb omstr 1285 | schildknaap, heer van het feodaal Hof van Ganshoren te Jette bij Brussel, opperwoudmeester van het Hertogdom Brabant | overl vóór 1342 | geh, verm in 1303, met


Elena Flerova

1023203 Maria Mennens | geb omstr 1285 | overl na 1345

1023204 Arnout/Arent van Heukelum | geb omstr 1270 | overl in 1343 | geh met

1023205 Mechteld de Cock van Weerdenburg | geb omstr 1285

1023208 ridder Willem II, heer van Boxtel | geb omstr 1265 | overl in 1319 | geh met
1023209 Maria Arnout van Diest | geb omstr 1270

1023210 'Henric Kelners' | geb omstr 1290

1023216 Arnold Berthout Bac van Tilborch | geb omstr 1270

1023218 ridder Jan, heer van Kuyc van Wijfflit | geb in 1312 | overl in 1356

1023228 'Jan Piex van Steensel' | geb omstr 1305

1023568 Jonkheer Aerent Jansz Kievits (Aert) | geb omstr 1350 te Den Bosch | overl omstr 1390 te Den Bosch | woonde te Bokhoven bij Den Bosch

1023576 Jan Kuysten | geb omstr 1380 | overl vóór 1433 | geh met

1023577 Elisabeth van Andel | geb omstr 1380

1023780 Jan Wijtman van de Eijnde | geb omstr 1345 | overl vóór 1387 | geh met
1023781 Mechtildis Reijnder Kreij | geb omstr 1350

1023808 Reijnerus Gerardus van Broechoven | geb omstr 1345 | overl vóór 1419 | geh met
1023809 Kathelyn Wijt van Oesterwyck | geb omstr 1345 | overl na 1419
1023810 Jan Steven van de Amervoirt | geb omstr 1350 | overl na 1429 | geh met
1023811 Heijlwich Cort Daneels | geb omstr 1350
1023812 Niclaes Jan Sterts | geb omstr 1345 | overl vóór 1420 | geh met
1023813 Elisabeth nog-onbekend | geb omstr 1345
1023816 = 1023808
1023817 = 1023809
1023818 'Goeswinus van Heck' | geb omstr 1330
1023840 Godschalck Wouters van Ghorpe | geb omstr 1310 | leenman | overl vóór 1366
1023904 'Aert van Aerl' | geb omstr 1390
1023912 'Ghijsbert van Boerden' | geb omstr 1390
1023914 Gherijt Jan Wouters de Beer | geb omstr 1400 | landbouwer in De Hasselt | overl na 1487 | geh met
1023915 (onder voorbehoud) Heijlwich nog-onbekend | geb omstr 1400
1023916 'Jan Reijner van Broechoven' | geb omstr 1390
1023918 Daniel Denijs | geb omstr 1390 | burgemeester van Tilburg
1041920 Kerstant Coppartsz | geb omstr 1380 te De Lier | heilige-geestmeesteer van Naaldwijk | overl in 1424

1042016 Wouter Michiel Henricx van Voorhout | geb omstr 1330 | geh met

1042017 Anna Heermans van Oegstgeest | geb omstr 1330

1042020 Gerrit Nagel | geb omstr 1330

1042022 Robbrecht Gerardsz | geb omstr 1330 | geh met

1042023 Alijt Dircks Soetendochter | geb omstr 1330 | begr te Delft

1042348 Pieter Vranckenz van Voorhout | geb omstr 1380 | geh met

1042349 Gerritge Aechte Barthouts Nagel | geb omstr 1380

1042350 Ruart | geb omstr 1380

1042400 Willem IJsbrantsz van Berendrecht | geb omstr 1390 | woonde te Leiden

1042402 'Dirc de Bruijn' | geb omstr 1390

1042404 Jan Florisz van den Woude van Alckemade | geb omstr 1390 | geh met

1042405 Aleijt van der Boeckhorst | geb omstr 1390

1042406 Willem Rengersz | geb omstr 1390

1042408 Dirck Pietersz van Leijden gesegt van der Werve | geb omstr 1385 | geh met

1042409 Luijtgart Gerrits Heerman | geb omstr 1385

1042410 Willem Dirckx van Leeuwen |  geb omstr 1385 | geh met

1042411 Machteld Willems Pieters | geb omstr 1385; het paar woonde te Alphen-Aan-Den-Rijn

1042424 Gijsbrecht Witgens die Witte | geb omstr 1380 | geh met

1042425 Margriet nog-onbekend | geb omstr 1380

1042426 Gerrit Meynaerds | geb omstr 1380 | geh met

1042427 Geertruijt nog-onbekend | geb omstr 1380

1042428 Gerrit Jacobsz Vinckenz | geb omstr 1380


eenentwintigste geslacht (21)

1601408 Boudijn Jan Coppaertssoen van Dorpe > van Naeltwijck | geb omstr 1330 | leenman van Coudenhovenland (in Vrijenban bij Delft), verworven voor 100 Brusselse schilden | overl vóór 1380
1601410 Ghisekijn Uter Lyere | geb omstr 1325 | schout van De Lier bij Delft, leenman van 3 1/2 morgen land, eigenaar Jan Rissenzoonswoning | overl in 1393
1660996 Jan Ockers Besemer | geb omstr 1365 te Dordrecht | leenman van de hofstede te Arkel | overl omstr 1422 te Oud-Alblas

1681664 Alef II van der Cnyppenborgh | geb omstr 1310 | overl op 23 jun 1361
1715280 Johan van Slinghelant heeren Janszone van den Tempel | geb omstr 1335 | schildknaap, houthandelaar, schepen en begijnmeester van Dordrecht, burgemeester van Dordrecht | overl in of omstr 1399 | geh met
1715281 Catharina van Drongelen | geb omstr 1335 | overl in 1406
1715282 Sarijs Reijnoutszoon Onderwater | geb omstr 1335
1715284 Hendrick Jansz van Naerssen | geb omstr 1335 | schepen, gasthuismeester, thesauriër, alles te Dordrecht, burgemeester van Dordrecht | overl op 7 jun 1401 | geh met
1715285 Heylwig Lamberts van Waes | geb omstr 1335 | overl op 28 mrt 1383
1715286 Gysbert Vranken van Diemen | geb omstr 1335
1715328 Heer Boudijn van Roden | geb omstr 1300 | ambachtsheer van Rhoon | overl tussen 1340 en 1347 | geh met
1715329 Alverade van Wendelnesse | geb omstr 1300 |  haar wapen is te zien op een raam in het Kasteel van Rhoon | overl na 1373
1715332 'Dirc Zaijen' | geb omstr 1290
1715336 'Goeswijn van der Lede' | geb omstr 1290
1715340 Philips III, Heer van Wassenaer | geb omstr 1310 te Voorschoten | burggraaf van Leiden (= ambachtsheer van Leiden-Valkenburg) | overl na 1348 | geh met
1715341 Godeline van Benthem | geb omstr 1310Voorschoten, plekje langs de Vliet | 1947 | Hijme Stoffels (1877-1958)

1715342 Gillis Jansz Oem, heer van Barendrecht | geb omstr 1304 | geh omstr 1330 met
1715343 Maria Fredericks van Amerongen | geb omstr 1305
1715392 Hugo van der Does | geb omstr 1328 te Leiderdorp | geh met
1715393 vrouwe Van der Leede | geb omstr 1330 te Leiderdorp
1715394 Henric van Heenvliet | geb omstr 1329 te Heenvliet
1718208 Rutgheer Diddericsz | geb omstr 1288 te Pernis | bedijkte de polder Rughezand (Roozand | bij Pernis) overl na 1357
1786210 'Hugo Folperts' | geb omstr 1325
1786212 Floris Lourensz | geb omstr 1310 | overl na 1370 | geh met
1786213 Henric Ydo Wittensdochter | geb omstr 1310 | in Gelre?
1786214 Jan die Blonde | geb omstr 1310 | overl na 1366
1788952 Johann Besemer | geb omstr 1305 te Eßlingen-Am-Nektar bij Stuttgart | overl na 1346 (keizerlijk regest, vermeld als inwoner van Eßlingen-Am-Neckar ivm Hof Dachtgraben te Bernhausen)
1807616 Jan Jansone Coudenhoven | geb omstr 1300 | geh met
1807617 Sanne nog-onbekend | geb omstr 1310
1807618 Dirc Butsiels | geb omstr 1315 | overl na 1367
1807620 Ansen Boen | geb omstr 1330 | pachter van het veer tussen Brielle en Maassluis | overl na 1376
1966656 - onbekend gebleven man | geb omstr 1360 | niet geh met
1966657 Dirwyf nog-onbekend | geb omstr 1360; zij woonde te Breda
2040296 Jan Pouwels Lupus alias De Wolff | geb omstr 1335 | lakenkoopman te Den Bosch
2040300 Jan Aernout Aernout van Berlicum | geb omstr 1345 te Middelrode NB | hoppenbrouwer | geh met
2040301 Christina Henric Roelff van Merlaer | geb omstr 1345
2040304 'Henric Kuysten van Wijck' | geb omstr 1350
2040448 Jan Luden Van den Eijnde | geb omstr 1335 te Breugel (NB) | schaapherder | overl vóór 1382 | geh met
2040449 Mechtelt Henrics Vogel | geb omstr 1340 | overl na 1411

2040624 'Godefridus van Uden' | geb omstr 1330
2040640 Alfert II van der Horst | geb omstr 1300 | overl in 1345 | eigenaar en bewoner van Slot Horst, ook wel Nederhorst, te Nederhorst-Den-Berg
2040642 Heer Gheret van Raephorst | geb omstr 1300 | overl 1324-1346
2040644 Jan van Hodenpijl | geb omstr 1305 | overl in of omstr 1376 | geh met
2040645 Aleid van der Made | geb omstr 1305

2040646 Gerrit van Heemstede | geb omstr 1305 | geh met
2040647 Maria van Polanen | geb omstr 1305

2040664 Bokel van der Haer | geb omstr 1330 | beleend met land en hofsteden in de omgeving van Woerden; in 1391 beleend met kasteel De Haar te Haarzuilens | overl na 1395
2040670 Gijsbert Stade van Amerongen | geb omstr 1330

2040704 'Ghijsbert van de Coeveringh' | geb omstr 1300 | De Coeveringh is de naam van een zeer uitgestrekte boerenhofstede met huis, hof, hofstad en mauersaet te Sint-Oedenroede
2040708 Aernout Aernout Aernout van der Cloot | = Aernout, zoon van A, zoon van A | geb omstr 1310 te Den Bosch | schepen van Den Bosch | overl in 1377 te Den Bosch | geh met
2040709 Hadewich Jan Willem van den Drieborch | geb omstr 1320 te Den Dungen NB | overl in 1382 te Den Dungen NB
2040736 'Pouwels Lupus alias De Wolff' | geb omstr 1310 | woonde te Den Bosch
2040738 Albert Geraert Albert Pinguis alias De Vette | geb omstr 1320 | overl omstr 1380 te Den Bosch
2046148 Aert Wouters Brekelman | geb omstr 1350 | overl vóór 1426 | geh met
2046149 Margriet Claes Jan van der Schueren | geb omstr 1350
2046160 Gerardus van Broechoven | geb omstr 1320 | overl in of omstr 1346 | geh met
2046161 Dympna nog-onbekend | geb omstr 1320 | overl na 1392
2046162 Johannes van Zonne (Johan) | geb omstr 1320 | overl vóór 1405
2046164 Groot-Wolterus van Berckel | geb omstr 1310 te Berkel | overl vóór 1381 | geh met
2046165 Enghelberg Bac | geb omstr 1310 | overl na 1368
2046400 hertog Henric III van Lotharingen en Brabant | geb in 1226 in Brabant | overl op 28 feb 1261 te Leuven | geh met
2046401 Alix Aleidis van Bourgondië | geb omstr 1230 | overl op 23 okt 1273 in Bourgondië

Royal Doulton

2046402 Henrick Pijlijser | geb omstr 1225 | schepen van Brussel | overl na 1251
2046404 ridder Joannes Franciscus Clutinc (Jan) | geb omstr 1260 | heer van Vlezembeek en Marchiennes-Au-Pont, heer van het feodaal Hof van Ganshoren te Jette bij Brussel, kasteelheer van de donjon van Rivieren te Jette, voogd van de burggraafschap Thuin | overl na 1312
2046406 Willelm Mennen | geb omstr 1260 | raadsheer van Brussel | overl omstr 1306 | geh met
2046407 Alid Scrinemakere | geb omstr 1260 | overl na 1322
2046408 = 14289696
2046409 = 14289697
2046410 Gerit de Cock van Weerdenburg | geb omstr 1260 | overl op 6 jan 1339 | geh met
2046411 Johanna van Buren | geb omstr 1260
2046416 heer Willem I van Boxtel | geb omstr 1240 | overl in 1281 | geh met
2046417 Justina Jacobs van Diepenbeek | geb omstr 1240
2046418 heer Arnout VI van Diest | geb omstr 1240 | overl in 1296 | geh met
2046419 Elisabeth de Mortagne | geb omstr 1240 | overl in 1315
2046432 Walterus Bac | geb omstr 1220
2047136 Arnold Kyvits ook genaamd Van Doveren (Aert) | geb omstr 1320 te Doeveren bij Den Bosch | burgemeester en schepen van Heusden | overl omstr 1370 | geh met
2047137 Elisabeth Gielis van Herlaer | geb omstr 1320; het paar woonde te Antwerpen en Den Bosch
2047152 Jan Zegers Kuysten | geb omstr 1350
2047560 Wijtman Jan vanden Eynde | geb omstr 1320 | leenman van de Vrouwe van Brabant, woonde te Oisterwijk NB | overl na 1394
2047562 Reijner Aerts Kreij (Sceijmaker) | geb omstr 1325 | woonde te Udenhout NB
2047616 = 2046160
2047617 =
2046161
2047618 'Wijt van Oesterwyck' | geb omstr 1320
2047620 'Steven van de Amervoirt' | geb omstr 1320
2047622 Daneel Aerts | geb omstr 1315
2047624 Johannes Sterts | geb omstr 1315 | hoefsmid
2047680 Wautger van Ghoerpe | geb omstr 1285 | overl vóór 1341
2047828 Jan Wouter sBeren | geb omstr 1375 te Tilburg | landbouwer | overl omstr 1455 | geh met
2047829 Marie Gherijt Rode-Geritsoen | geb omstr 1375 te Tilburg

2047832 = 511904
2047833 = 511905

2083840 Coppaert Meijnsensz | geb omstr 1360 | overl na 1380 | geh met
2083841 Lijsbet nog-onbekend | geb omstr 1360; het paar woonde te De Lier
2084032 Henrick Willems van Voorhout | geb omstr 1305 | geh met
2084033 Maria van Schoten | geb omstr 1305
2084034 'Herman van Oegstgeest' | geb omstr 1305
2084046 Dirck Zoet Ver Lizebettenz | geb omstr 1305
2084696 Vranck Michielsz van Voorhout | geb omstr 1355 | geh met
2084697 Bertha van Uijtenhage | geb omstr 1355
2084698 Bathout Gerritsz Nagel | geb omstr 1355 | geh met
2084699 Russent Robbrechtsdochter | geb omstr 1355
2084800 'IJsbrant van Berendrecht' | geb omstr 1360
2084808 Floris Florisz van Alckemade | geb omstr 1300 | geh met
2084809 Ada Jacobs van den Woude | geb omstr 1300
2084810 nog-onbekend Van der Boeckhorst | geb omstr 1360 | geh met
2084811 nog-onbekend Van der Burch | geb omstr 1360
2084812 Renger Willemsz | geb omstr 1360
2084816 Pieter Jansz van Leijden | geb omstr 1355 | geh met
2084817 Baertraet Hendricks van Alckemade | geb omstr 1355
2084818 Gerrit Willems Heerman | geb omstr 1355 | geh met
2084819 Ermgart Jan Wittensdochter | geb omstr 1355
2084820 Dirc Willems van Leeuwen | geb omstr 1355 te Alphen-Aan-Den-Rijn | geh met
2084821 Margriete Robbrechts Schrevelsdochter | geb omstr 1355
2084822 'Willem Pieters' | geb omstr 1355
2084848 'Witgen die Witte' | geb omstr 1355
2084852 'Meynaert' nog-onbekend | geb omstr 1355
2084856 Jacob Rembrandtsz Vinckenz | geb omstr 1355 | overl te Leiden | geh met
2084857 Margriet nog-onbekend | geb omstr 1355


Oud torentje in Leiden | foto: 1978 | Frits Stoffelsvervolg>>>