Hvis du ønsker at blive medlem, eller få tilsendt yderlige oplysninger, så kontakt formanden Keld Kristensen, på tlf.: 5049 9730 eller e-mail: jettekeldkristensen@gmail.com.

Kolding-afdelingens optagelsesbetingelser for medlemsskab:


Som medlem af foreningen kan -efter bestyrelsens godkendelse, optages myndige danske mænd og kvinder:


 1. Der er eller har været tjenstgørende i Søværnet eller Marinehjemmeværnet eller
2. Der er eller har været ansat i handelsflåden, fiskeriet eller som nærer interesse 
for 
orlogs- eller handelsflåden og dermed beslægtede erhverv.Kontingent: 
Kontingentet er kr. 350 pr. år, samt 75 kr. i optagelsesgebyr. Som medlem modtager du 6 gange om året 

"UNDER DANNEBROG", der udgives af DANMARKS MARINEFORENING. Men kan også læses her på hjemmesiden