Medlemmerne af Kolding Marineforening kan leje Marinestuen, til private sammenkomster. 
Marinestuen må ikke bruges til erhvervsmæssige aktiviteter.
Lørdags åbninger i stuen viger fra udlejning af Marinestuen.

Marinestuen kan ikke lejes til nogen form for ungdomsfester.
Lejeren skal være tilstede under hele sammenkomsten, og er eneansvarlig over for Kolding Marineforening.
Prisen er 1300 kr. pr. døgn alt. incl.

Henvendelse skal ske til:

Banjemester: Ingolf Nielsen Mobil: 51 25 17 55 eller på E-Mail

Lejeaftale i PDF format for download og print