I slopkisten kan du købe mange forskellige effekter, som viser dit tilhørsforhold til Marineforeningen.
Alle effekter kan ses her Varekatalog. Ønsker du at købe noget fra slopkisten, skal det ske via Formanden " futte " Keld Kristensen.https://drive.google.com/file/d/1NkYXXynHITbLBlSSrhDmz9-tulkOM0wg/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/1NkYXXynHITbLBlSSrhDmz9-tulkOM0wg/view?usp=sharing     https://drive.google.com/file/d/1NkYXXynHITbLBlSSrhDmz9-tulkOM0wg/view?usp=sharing         https://drive.google.com/file/d/1NkYXXynHITbLBlSSrhDmz9-tulkOM0wg/view?usp=sharing         https://drive.google.com/file/d/1NkYXXynHITbLBlSSrhDmz9-tulkOM0wg/view?usp=sharing