Bæring af Emblemer og Tegn

I det følgende er angivet vejledende retningslinier for bæring af emblemer og tegn eller ordensspænder ved foreningens forskellige arrangementer, og her er forudsat at påklædning er den blå blazer.

 

Definitioner:

Dekorationer er foreningens emblemer og tegn, samt øvrige tegn tildelt af f.eks. nordiske orlogs- og soldaterforeninger og lignende.

Ordensspænder er en række bånd, der angiver foreningens emblemer og tegn.

Officielle dekorationer er kongelige, danske eller udenlandske ordner og medaljer, der ALTID bæres TIL HØJRE for eller OVENOVER foreningsdekorationer.

 

1. Afdelingsarrangementer

Arrangement

Her bæres

a.  Almindelige Medlemsmøder

Medlemsemblem i revers

eller

Ordensspænder samt miniemblem i revers. 

b.  Generalforsamlinger

Dekorationer

c.  Festarrangementer

      (stiftelsesfester m.m.) 

Dekorationer

 

d.   Fregatskydninger

Medlemsemblem i revers

eller

Ordensspænder over brystlommen samt miniemblem i revers. 

 

2.  Landsforeningsarrangementer

Arrangement

Her bæres

a.  Sendemandsmøder

      Kammeratskabsaften

 

     

      Sendemandsmødet

 

      Festmiddag

 

Ordensspænder over brystlommen samt miniemblem i revers

 

Dekorationer

 

Dekorationer

b.  Jubilarstævner

Dekorationer

 

3.  Andre arrangementer

Arrangement

Her bæres

a.  Distriktsmøder

Medlemsemblem i revers

eller

Ordensspænder over brystlommen samt miniemblem i revers. 

b.  Landsskyttestævner

     Festmiddag

 

     Frokost søndag

 

Dekorationer

 

Dekorationer

c.  Nordiske Stævner

     (Orlogs- og Soldaterstævner)

Dekorationer incl. Nordiske i henhold til arrangørens retningslinier

                                                     

4.  Højtideligheder

Arrangement

Her bæres

a.  Kranselægninger

Dekorationer

b.  Begravelser

Dekorationer

 

5.  Officielle arrangementer såfremt intet er angivet i invitationen

Arrangement

Her bæres

a.  Med deltagelse af personel fra      Søværn eller Marinehjemmeværn

 

Officerer i tjenestefrakke med sabel

 

Officerer i almindelig tjenesteuniform

 

 

b.  Med kongelig deltagelse

      (f.eks.modtagelse af    DANNEBROG)

 

c.  Øvrige arrangementer

     Hvor flaget er til stede

 

     Andet

 

 

 

Dekorationer

 

Ordensspænder over brystlommen samt miniemblem i revers. 

 

 

Dekorationer samt store officielle dekorationer.

 

 

 

Dekorationer

 

Ordensspænder over brystlommen samt miniemblem i revers. 

 

Ved festlige sammenkomster, hvor der i stedet for blå blazer bæres mørkt tøj, bæres kun miniemblem i revers. Derudover kan bæres officielle dekorationer i miniature - dog ved kongelig tilstedeværelse bæres naturligvis store dekorationer til HØJRE for eller OVENOVER foreningsdekorationer. 

 

Bæring af dekorationer forudsætter naturligvis, at disse er anbragt i den rækkefølge, som er beskrevet i den fremstillede folder, der blev udsendt til alle medlemmer i 2007.

 

Forretningsudvalget