Bestyrelsesmedlemmer for Kolding Marineforening:

https://sites.google.com/site/koldingmarineforening/bestyrelsen/formand/formand
Formand:

Keld Kristensen
Fjordvejen 53
7000 Fredericia
Tlf: 50 49 97 30
Keld Kristensen

https://sites.google.com/site/koldingmarineforening/bestyrelsen/formand/naestformand
Næstformand / Banjemester

Gustav Schmidt Hansen
Bispevænget 36
6000 Kolding
Tlf.: 40 37 57 66
twlarsen@profibermail.dk

https://sites.google.com/site/koldingmarineforening/bestyrelsen/formand/kasserer
Kasserer

Anders Lindberg
Schørringsvej 7  1
6000 Kolding
Tlf: 40 36 47 40
a.lindberg@stofanet.dk

https://sites.google.com/site/koldingmarineforening/skyttelav/skyttelavet/bestyrelsen-i-skyttelavethttps://sites.google.com/site/koldingmarineforening/bestyrelsen/formand/hovmester-banjemester
Hovmester

Erik Madsen
Æblevænget 144
6000 Kolding
Tlf.: 20 92 28 23
aeble144@gmail.com

https://sites.google.com/site/koldingmarineforening/bestyrelsen/formand/sekretaer
Sekretær / Webmaster

Michael Wittorff
Nørregyde 8
6000 Kolding
Tlf: 29 72 44 21
Koldingmarineforening@gmail.com

https://sites.google.com/site/koldingmarineforening/bestyrelsen/formand/bestyrelsesmedlemmer


Tommy Larsen
Houens Odde 3
6000 kolding
Tlf: 75 56 51 86
twlarsen@profibermail.dk