Staffs & Other details

Technical Consultants
1. KARNIK, Bangalore 

2. Golden Valley Eng. College, KGF        

3. SJCIT. C.B.Pur  

4. Naveen Consultants (Structural & design)  

5. Civil-aid Technologies, Bengaluru

6. UVCE Bengaluru

7. ಸಿ.ಬೈರೆಗೌಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕೋಲಾರ

Bankers

1. Canara Bank, Kolar

2. Pragathi Gramin Bank, Kolar 

3. State Bank of Mysore, Kolar

4. Axis Bank & Other nationalised Banks      

STAFFs

Showing 16 items
Sl. no.DesignationRenumerationEtc.
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sl. no.DesignationRenumerationEtc.
01 ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಎಂಇ(ಪಿಹೆಚ್ ಡಿ)) Rs.73,328/- TA, Cell phone bill other allowances as & when applicable  
02 ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಶ್ರೀ.ಜೆ.ಇ.ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ) Rs.34,056/- TA, Cell Phone Bill Other allowances as & when applicable 
03 ಹಿರಿಯ ಯೋಜನಾ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಶ್ರೀ. ಸಿ.ವೆಂಕಟೇಶಗೌಡ) Rs. 19,339/- TA, Cell phone bill other allowances as & when applicable 
04 ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-1 (ಶ್ರೀಮತಿ. ಎನ್.ಡಿ.ನಂದಿನಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರ) Rs.17,995/- TA, Cell phone bill other allowances as & when applicable  
05 ಹಿರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು(ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಕೆ.ರವಿಕುಮಾರ್) Rs. 15,400/- TA, Cell phone bill other allowances as & when applicable  
06 ಕಛೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಶ್ರೀಎಸ್.ರಾಜಗೋಪಾಲ) Rs. 17,630/- Not Applicable 
07 ಲೆಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು-2( ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಕಸ್ತೂರಿ) Rs. 17,776/- Allowances as & when applicable 
08 ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷಕರು (ಶ್ರೀ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ) Rs. 14,155/- TA, Cell phone bill other allowances as & when applicable  
09 ವಾಹನ ಚಾಲಕರು (ಶ್ರೀ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ) Rs. 15,705/- Allowances as & when applicable 
10 ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಶ್ರೀ.ವಿ.ಅಭಿಷೇಕ್) Rs. 12,500/- TA, Cell phone bill other allowances as & when applicable  
11 ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕುಮಾರಿ ಎ.ಆರ್.ಹರ್ಷಿತಾ) Rs. 12,500/- TA, Cell phone bill other allowances as & when applicable  
12  ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆದಾರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ   
ಅ. ಯೋಜನಾ ಅಭಿಯಂತರರು   
ಆ. ಯೊಜನಾ ಅಭಿಯಂತರರು (ಕ್ಷೇತ್ರ)   
ಇ. ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು   
ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಹಾಯಕರು   
Showing 16 items
Comments