-------------โรงเรียนโคกตูมวิทยา  ยินดีต้อนรับ-------------

วีดีทัศน์ผลการประเมินองค์ประกอบ 8 ประการ
เพื่อการติดตามและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
===============================

ประกาศล่าสุด

 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 โรงเรียนโคกตูมวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมเดินสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนโคกตูมวิทยา ณ หอประช ...
  Posted Jul 1, 2015, 9:37 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • Thailand English Teaching Program 2015 โรงเรียนโคกตูมวิทยา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ British Council ได้รับครูผูช่วยสอนภาษาอังกฤษ Mr.Frederick Iwan Howells    นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์ผู้รายงาน
  Posted Jul 1, 2015, 9:20 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนโคกตูมวิทยา โดยกลุ่มงานปกครองนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และมีวิทยากรบรรยายให ...
  Posted Jun 29, 2015, 8:05 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 โรงเรียนโคกตูมวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  และ กิจกรรมฐานเรียนรู้พี่สอนน้อง เรื่อง ...
  Posted Jul 2, 2015, 4:54 AM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • การประเมินเพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 25 มิถุนายน 2558 โรงเรียนโคกตูมวิทยา ได้รับการประเมินเพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วยงานต้นสังกัด    นางจันทรัตน์  คงเพ็ชร์ผ ...
  Posted Jun 29, 2015, 7:49 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
Showing posts 1 - 5 of 32. View more »

 =====================================

รายงานประจำปีของสถานศึกษา
(SAR : Self  Assessment  Report)
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

ไฟล์ล่าสุด-------------------------------------------------------

ไฟล์ล่าสุด

Showing 2 files from page DOWNLOAD.
-------------------------------------------------------

หนังสือราชการ

-------------------------------------------------------

ข่าวการศึกษา
นายประสิทธ์  ปราชญ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา