-------------โรงเรียนโคกตูมวิทยา  ยินดีต้อนรับ-------------
วีดีทัศน์ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ กับ โรงเรียนโคกตูมวิทยาคม

ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 25. View more »
-------------------------------------------------------

ไฟล์ล่าสุด

  • IndividualScore_2555_M3_1016012008.xls   70k - Mar 17, 2013, 7:25 AM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ (v1)
  • เกณฑ์ MOU.doc   240k - Oct 1, 2012, 8:40 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ (v1)
  • เครื่องมือติ.doc   132k - Oct 1, 2012, 8:39 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ (v1)
  • StatbySchool_2554_M3_1016012008.pdf   90k - Oct 1, 2012, 8:32 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ (v1)
  • SbjStatbySchool_2554_M6_1016012008.pdf   66k - Oct 1, 2012, 8:32 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ (v1)
Showing 5 files from page DOWNLOAD.
-------------------------------------------------------

หนังสือราชการ

-------------------------------------------------------

ข่าวการศึกษา
นายประสิทธ์  ปราชญ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา