-------------โรงเรียนโคกตูมวิทยา  ยินดีต้อนรับ-------------
วีดีทัศน์ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ กับ โรงเรียนโคกตูมวิทยาคม

ประกาศล่าสุด

 • รับการตรวจเยี่ยมจาก อ.ก.ค.ศ. และ ผอ.สพม.5 วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนโคกตูมวิทยา ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก อ.ก.ค.ศ. และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ...
  Posted Feb 9, 2014, 5:42 PM by koktoomwittaya2554@gmail.com
 • โครงการผู้ว่าพบหน้าเสาธง วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้พบนักเรียนโรงเรียนโคกตูมวิทยา ตามโครงการผู้ว่าพบหน้าเสาธง และได้เปิดโรงเร ...
  Posted Feb 6, 2014, 6:30 PM by koktoomwittaya2554@gmail.com
 • 4ธันวาคม2556 พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราชเพื่อแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ...
  Posted Dec 3, 2013, 8:51 PM by koktoomwittaya2554@gmail.com
 • 29พฤศจิกายน2556หน่วยมิตรประชากองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชน วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนโคกตูมวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศช่วยเหลือประชาชน นำคณะมาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนโคกตูมว ...
  Posted Dec 2, 2013, 11:22 PM by koktoomwittaya2554@gmail.com
 • 26พฤศจิกายน2556(สอบธรรมศึกษา) วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนโคกตูมวิทยาเป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา ชั้นตรี - เอก นำโดย ผู้อำนวยการประสิทธ์ ปราชญ์ศรี และ มีพระครูสุเมธาวราภรณ์ เจ ...
  Posted Dec 2, 2013, 11:09 PM by koktoomwittaya2554@gmail.com
Showing posts 1 - 5 of 25. View more »
-------------------------------------------------------

ไฟล์ล่าสุด

 • IndividualScore_2555_M3_1016012008.xls   70k - Mar 17, 2013, 7:25 AM by koktoomwittaya2554@gmail.com (v1)
 • เกณฑ์ MOU.doc   240k - Oct 1, 2012, 8:40 PM by koktoomwittaya2554@gmail.com (v1)
 • เครื่องมือติ.doc   132k - Oct 1, 2012, 8:39 PM by koktoomwittaya2554@gmail.com (v1)
 • StatbySchool_2554_M3_1016012008.pdf   90k - Oct 1, 2012, 8:32 PM by koktoomwittaya2554@gmail.com (v1)
 • SbjStatbySchool_2554_M6_1016012008.pdf   66k - Oct 1, 2012, 8:32 PM by koktoomwittaya2554@gmail.com (v1)
Showing 5 files from page DOWNLOAD.
-------------------------------------------------------

หนังสือราชการ

-------------------------------------------------------

ข่าวการศึกษา
นายประสิทธ์  ปราชญ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา