-------------โรงเรียนโคกตูมวิทยา  ยินดีต้อนรับ-------------

===============================ประกาศล่าสุด

 • กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนโคกตูมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา พิธีหล่อเทียนและแห่เทียนวันเข้าพรรษา วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมโรงเร ...
  Posted Jul 12, 2017, 12:31 AM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • การสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ งานกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนโคกตูมวิทยา ได้จัดให้มีการสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ...
  Posted Jul 4, 2017, 1:27 AM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560 ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ทางราชการกำหนดเป็น "วันสุนทรภู่กวีเอกของโลก" กลุ่มสาระการเรียนรู้รู้ภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสุนทรภ ...
  Posted Jul 4, 2017, 1:21 AM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลโคกตูม ร่วมกับ โรงเรียนโคกตูมวิทยา จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "ทำดีเพื่อพ ...
  Posted Jun 26, 2017, 8:03 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กิจกรรมวันไหว้ครู ด้วยฝ่ายบริหารบุคคล งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนโคกตูมวิทยาได้จัดให้มีกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 ...
  Posted Jun 18, 2017, 8:14 PM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
Showing posts 1 - 5 of 68. View more »

 =====================================

รายงานประจำปีของสถานศึกษา
(SAR : Self  Assessment  Report)
ประจำปีการศึกษา  2559

ไฟล์ล่าสุด

 • 1.okส่วนหน้ารายงานประจำปีของสถานศึกษา2559.docx   71k - Jul 11, 2017, 3:01 AM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ (v1)
 • 1.okเล่มรายงานประจำปี2559จริง.doc   1248k - Jul 11, 2017, 3:01 AM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ (v1)


-------------------------------------------------------

ไฟล์ล่าสุด

Showing 3 files from page DOWNLOAD.
-------------------------------------------------------

หนังสือราชการ

-------------------------------------------------------

ข่าวการศึกษา
นายประสิทธ์  ปราชญ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา