-------------โรงเรียนโคกตูมวิทยา  ยินดีต้อนรับ-------------

===============================

ประกาศโรงเรียนโคกตูมวิทยา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 58. View more »

 =====================================

รายงานประจำปีของสถานศึกษา
(SAR : Self  Assessment  Report)
ประจำปีการศึกษา  2558

ไฟล์ล่าสุด-------------------------------------------------------

ไฟล์ล่าสุด

Showing 3 files from page DOWNLOAD.
-------------------------------------------------------

หนังสือราชการ

-------------------------------------------------------

ข่าวการศึกษา
นายประสิทธ์  ปราชญ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา


นางนภารัตน์  เชื่องสุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา