โรงเรียนโคกตูมวิทยายินดีต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศึกษาดูงาน โครงการซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโคกตูมวิทยา ได้ศึกษาดูงานการดำเนินการตามโครงการซีพีเอฟ อิ่มสุขปลูกอนาคต ณ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2562 22:58 โดย โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนโคกตูมวิทยาได้เข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี 2562 โดย กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2562 23:08 โดย โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนและกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ งานแนะแนว ฝ่ายบริหารวิชาการ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ...
  ส่ง 21 ก.พ. 2562 22:27 โดย โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยโรงเรียนโคกตูมวิทยา ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ต ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2562 18:37 โดย โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง ด้วยกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง ได้รับมอบหมายจากกรมสรรพาวุธทหารบก ให้จัดชุดส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ สายสรรพาวุธ สนับสนุนการฝึกร่วมทหารรักษาพระองค์/เหล่าท ...
  ส่ง 20 ก.พ. 2562 18:17 โดย โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 71 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • .
  ส่ง 10 ธ.ค. 2561 18:47 โดย โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Ċ
โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ,
1 ก.พ. 2562 20:25