โรงเรียนโคกตูมวิทยายินดีต้อนรับ

วิดีโอของ Google เอกสาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนบางปะหัน โรงเรียนโคกตูมวิทยาได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้เดินทางมาส่ง คุณครูเบญจวรรณ ด ...
  ส่ง โดย โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • ต้อนรับคุณครูวรัทมนต์ โรงเรียนโคกตูมวิทยาได้ทำการต้อนรับบุคลากรใหม่ ซึ่งเป็น นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 ชื่อ คุณครูวร ...
  ส่ง โดย โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563        เนื่องใน วันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม2563 เทศบาลตำบลโคกตูมร่วมกับโรงเรียนโคกตูมวิทยาได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคต ...
  ส่ง 30 พ.ย. 2563 20:58 โดย โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนโคกตูมวิทยาได้มีการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา นายธ ...
  ส่ง 30 พ.ย. 2563 06:21 โดย โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
 • การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2563 โรงเรียนโคกตูมวิทยา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2563 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตท ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2563 00:26 โดย โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 184 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ภาพกิจกรรม

 • โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโคกตูมวิทยา
  ส่ง 9 ส.ค. 2563 00:59 โดย โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Ċ
โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ,
13 ส.ค. 2563 19:28
ĉ
โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ,
25 ก.พ. 2563 21:54
Ċ
โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ,
21 ก.ค. 2563 19:13