Tervetuloa Envimink -sivuille!

Mikä on Envimink -järjestelmä?
Envimink järjestelmä on uusi, entistä ympäristöystävällisempi tapa kasvattaa minkkejä hallissa. 

Envimink sopii sekä minkintuottajaksi ryhtyvälle että laajentavalle yrittäjälle 
Envimink -järjestelmä on erityisesti uudelle yrittäjälle kehitetty tapa aloittaa minkkien tuottaminen matalan kynnyksen periaatteella. Tuotanto voidaan aloittaa hallissa, jota ei alunperin ole suunniteltu turkisten tuotantoon, esimerkiksi käytöstä poistetussa sikalassa, kanalassa tai muussa hallissa. Laajentavalle yrittäjälle Envimink -halli on yksinkertainen tapa lisätä tuotantoa merkittävästi rakentamalla samalle tontille varjotaloihin nähden vain murto-osan pinta-alaa vievä Envimink -halli. Kätevimmin laajentaminen tapahtuu jos seudulta löytyy valmis halli, joka on muokattavissa Envimink -minkkihalliksi.

Mistä Envimink -järjestelmä muodostuu?
Envimink järjestelmä muodostuu häkkimoduuleista ja niiden alle sijoitettavasta lannanpoistokoneistosta. Kaikki häkistä tippuva lanta, vesi, ruoantähteet, pesän kuivikket ym. roskat saadaan tarkasti talteen, eivätkä jää pilaamaan halli-ilmaa tai kulkeudu ympäristöön .

Mitä Envimink -järjestelmällä saavutetaan?
Envimink -järjestelmällä saadaan lannan ravinteet talteen, erityisesti typpiravinne, joka perinteisissä tuotantomuodoissa haihtuu ammoniakkina ilmaan. Lanta kerätään päivittäin talteen tiiviiseen varastoon. Niinpä Envimink -hallissa eikä hallin ympäristössä ole turkistuotannolle tyypillistä pistävää hajua. Koska Envimink -hallissa tuotetussa lannassa ei ole kuivikkeita, lanta on tiiviissä muodossa, ravinnerikasta ja siten lannoitteena arvokasta. Sitä on taloudellista kuljettaa jopa satojen kilometrien päähän, pois tilan läheisyydestä ja pois eläintuotantovaltaisilta alueilta. Onhan tunnettua, että eläintuotantovaltaisilla alueilla peltomaiden fosforivarannot riittävät vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi eteenpäin.

 
       
Tyhjäksi jäänyt sikala odottaa uusia asukkaita. 
Etualalle nousemassa varjotaloja siitoseläimiä varten. 

Kasvatushallissa viihtyvät niin eläimet kuin hoitajatkin. 
Siistiä ja hajutonta!
Comments