Polgárőrség


Székhely: 2243 Kóka, Dózsa György út 1.
Adószáma: 18698051-1-13 
 
       Iroda: 2243 Kóka, Kossuth Lajos u. 57.
       Nyilvántartásba vételről szóló határozat száma: 1.PK.60.761/1990/9
       Nyilvántartási száma: TE.650
       Működési területe: Kóka község közigazgatási területe

E-mail: kokai.polgarorseg@hotmail.hu

Elnökség:
 
Hanga Ferenc elnök
       Telefon: 0620/418-44-42
 
Juhász László alelnök
       Telefon: 0620/390-54-62
 
Csáky László alelnök
       Telefon: 0630/221-40-12 


Tagok létszáma: 68 fő
 
 
Az egyesület célja:
 
- Politikai érdekektől és céloktól független társadalmi munka, tevékenység, mely arra hivatott, hogy hozzájáruljon az állampolgárok személyének és javainak védelméhez, a község biztonságának, nyugalmának fenntartásához;
- A község lakóinak és területének, közrendjének védelmében való részvétel, fokozott figyelemmel a környezetvédelemre, a köztisztaságra, a veszélyes cselekményekkel és magatartásokkal szembeni fellépésre;
- A község közigazgatási területén (igény alapján a szomszédos községekbe is) közbiztonsági és közlekedési események esetén az intézkedő szerveknek azonnali segítségnyújtás;
-  Az Önkormányzattal, az Országos Polgári Védelmi Szövetséggel közösen létrehozott Lakossági Tájékoztatási és Veszélyhelyzeti Központ működtetése, katasztrófa esetén a polgárőrség bevonása és alkalmazása a kidolgozott tervek és a polgármester intézkedése alapján;
- A kitűzött céloknak megfelelően, bűnmegelőzéssel, tájékoztatással, katasztrófával kapcsolatos propagandamunka a lakosság körében (szórólapok, újságcikkek, fórumok);
- Az általános iskolai és óvodai felkészítés, nevelés segítése;
- Együttműködve a községben működő civil és térsadalmi szervezetekkel (Önkéntes Tűzoltóság, spor, Kókai Nagycsaládosok, Nyugdíjas Klub, Hegyközség, stb.) a közhasznú szervezetekről szóló 1998. évi CLVI. tv. 26. §.c.15. pontjában foglaltaknak megfelelően folyamatos tevékenységet végez. Comments