Top10 -linkit

Opetus
  1. Opettajien kokemuksia tietotekniikkaa hyödyntävästä opetuksesta ja tietotekniikan käytöstä osana koulujen arkea, 
    http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu00921.pdf
  2. Video opetusvälineenä peruskoulujen uudistuvassa oppimisympäris-tössä, https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/14569/matilainen_juho.pdf?sequence=1
  3. TUTKIMUS AKTIIVITAULUN KÄYTÖSTÄ TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA SEKÄ AIKUISKOULUTUKSESSA, http://iltapulu.com/IWB/Aktiivitaulu-esitys-2011-03-10-ver1.pdf
  4. Opetusteknologia koulun arjessa – ensituloksia, http://ktl.jyu.fi/img/portal/19717/D094_netti.pdf,
  5.  
Ċ
Juha Korhonen,
2.1.2012 klo 9.55