Τι είναι η «Κοινή Δράση Εκπ/κών Καρδίτσας»

  Η Κοινή Δράση Εκπαιδευτικών Καρδίτσας δημιουργήθηκε για να αντιδράσει, με τις δυνάμεις που διαθέτει, στην πρωτοφανή επίθεση ενάντια στους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους  που εξαπέλυσε η Κυβέρνηση με τη συνεργασία του ΔΝΤ και της Ε.Ε. Στην κίνηση συμμετέχουν δάσκαλοι και καθηγητές. Επιδίωξή της είναι ένα πανεκπαιδευτικό μέτωπο στην Καρδίτσα με γονείς, εκπαιδευτικούς της τριτοβάθμιας εκπ/σης και φοιτητές.

Έχει σαν σκοπούς:

1) Να αντισταθεί ενάντια στην υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, τη φτώχεια και την αλλαγή προς το χειρότερο των εργασιακών σχέσεων.

Να βοηθήσει να αλλάξει ο προσανατολισμός στο εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα ώστε αυτό να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και όχι για την πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης.

2) Τη διεύρυνση της δημοκρατίας στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα (διοίκηση, σωματεία, σύλλογοι σχολείων, σχολική ζωή).

3) Να αγωνιστεί για δημόσια, δωρεάν για όλους, σύγχρονη και ποιοτική παιδεία.


Πως λειτουργεί:

  Η Κοινή Δράση αποφασίζει με άμεσες δημοκρατικές διαδικασίες και την αρχή της ευρείας πλειοψηφίας, αυτών που συμμετέχουν, για όλα τα θέματα. Μέσα από την πορεία της προσπαθεί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο αρχών και κανόνων που θα κατευθύνουν τη δράση της σύμφωνα με τους σκοπούς της.

   

Υποσελίδες (1): Εκδηλώσεις