Výpočtová a kognitívna neuroveda / Computational and Cognitive Neuroscience

Vítajte na webstránke obsahujúcej knihy o výpočtovej a kognitívnej neurovede z Laboratória vnímania a kognície na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice / Welcome on the web containing the books about computational and cognitive neuroscience published by the Perception and Cognition lab at the Institute of Computer Science, Faculty of Science, UPJS Kosice.

Informácie o zborníku z workshopu / The proceedings from the workshop "Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception" dostupné na / available at http://pcl.upjs.sk/workshopcd/.


Na tejto stránke sú dostupné dve knihy vo formáte PDF (otvoria sa po kliknutí na názov knihy) / Two textbooks in PDF are available here:

Kopčo Norbert (2011) Výpočtová neuroveda (Úvod do modelovania neurofyziologických a behaviorálnych dát), Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach. ISBN: 978-80-553-0816-6 (veľkosť 1.5MB)

Kopčo Norbert (2011) Výpočtová a kognitívna neuroveda (Návody na cvičenia), Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach. ISBN: 978-80-553-0817-3 (veľkosť 300kB)

Doplnkové materiály k týmto knihám sú dostupné na http://pcl.upjs.sk/teaching