Vítajte na webstránke obsahujúcej knihy o výpočtovej a kognitívnej neurovede z Laboratória vnímania a kognície na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice.

Informácie o zborníku z workshopu "Cognitive neuroscience of auditory and cross-modal perception" su dostupne na http://pcl.upjs.sk/workshopcd/.

Na tejto stránke sú dostupné dve knihy vo formáte PDF (otvoria sa po kliknutí na názov knihy):
 
Kopčo Norbert (2011) Výpočtová neuroveda (Úvod do modelovania neurofyziologických a behaviorálnych dát), Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach. ISBN: 978-80-553-0816-6 (veľkosť 1.5MB)
 
Kopčo Norbert (2011) Výpočtová a kognitívna neuroveda (Návody na cvičenia), Vydavateľ: Technická univerzita v Košiciach. ISBN: 978-80-553-0817-3 (veľkosť 300kB)
 
Doplnkové materiály k týmto knihám sú dostupné na http://pcl.upjs.sk/teaching