Peeter Suure telk Vao külas

Põhjasõja ajal olnud venelased maal. Põletand külad maha, tapnud inimesi ja ajanud loomad ära. Inimesed põgenend hirmuga metsadesse ja rabadesse. Vene tsaar Peeter Suur läinud Koerust läbi Paidesse. Vene vägi olnud laagris praeguse Vao mõisa asunikule kuuluva Kitse metsa juures. Veel praegugi alles oleva vana küüni juures olnud Peeter Suure telk.

EKLA, f 199, m 40, l 44 < Koeru khk, Vao k – L. Vilmre < Peeter Seajalg (1930)

/„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004/

Vao küla asub Järva maakonnas Koeru vallas. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 255 inimest.

Esmakordselt on kirjalikes allikais mainitud Vao küla 1564. a. Mõis rajati siia Rootsi võimu ajal.

Tähelepanuväärne on vabakujuline park, kus peamised puuliigid on kask, nulg, tamm, lehis, vaher ja kastan.

Arhitektuurimälestisena on võetud kaitse alla endine mõisa magasiait.

Ehitusajaloolist huvi pakub 19. sajandi algusest pärinev ühekorruseline puust mõisa peahoone. / www.eestigiid.ee /

 

Vaata ka Vao küla kodulehekülge: http://www.hot.ee/vaokyla/