Väinjärve mõisa juurde peidetud varandus

Väinjärve mõisa rohuaeda nelja puu vahele olevat peidetud sõja ajal suur varandus. Missugune see oli ja kelle poolt peidetud, ei teatud kõnelda. Varsti pärast selle jutu kuulmist läksin ühel sügishommikul vara endise valitsejamaja lähedalt jalgrada mööda järve poole. Leidsingi, et varanduseotsijad on öösel jalgraja kohale nelja puu vahele kaevanud sügava augu.

/Mari-Ann Remmel "Arad veed ja salateed" Järvamaa kohapärimusi. Tartu 2004/


Väinjärve mõisa ajaloost ja tänasest päevast saab lugeda Järva Teataja veebiväljaandest http://www.jt.ee/261107/esileht/20007402.php

Väinjärve mõis rajati juba Rootsi võimu ajal. 1840.aastast kuulus mõis v. Engelhardtidele, vahetult enne olid siin v.Baranoffid, kelle poolt rajati ka peahoone. Mõisa on teeninud toatüdrukuna Eduard Vilde ema Leenu Rüüter, toapoisina aga Pugatšovi ülestõusu ühe mahasurujana tuntuks saanud ratsaväekindral Ivan Michelson.

Hoones asus mõnda aega Väinjärve algkool. Praegu on hoone eravalduses.

Esinduslik härrastemaja on inglise pseudogooti stiilis. Kaunitel terrassidel olev kahekorruseline hoone on rohkete liigendustega. Vertikaalsust suurendab kõrge kaheksakandiline torn ja laiad nurgapilastrid. Peaukse kohal paikneb Baranoffide aadlisoo raidvapp.

Pargi serval asuvad klassitsistlikud kõrvalhooned pärinevad 19.sajandi I veerandist. Kõrvalhooneid oli arvukalt, kuid säilinud on neid vaid osa.

Park on vabakujunduslik. Pargi teeb omapäraseks selle paiknemine Väinjärve kaldal.