Veinjärve härg . Veinjärv ei ole varem praegusel kohal asunud, vaid on hiljem sinna tulnud. Tulles on hall härg möirates ees jooksnud ja järv ikka järel käinud. Järv on tulnud mäe külge mööda, mitmed kündjad on kõigi hooste ja sahkadega ära uppunud. Nüüd elavat see härg vees ja möirgavat alati enne seda, kui keegi ära upub. Kord oli õhtul nüüd hilja möiranud jälle ja sepp oli hommikul ära uppunud.

E, StK 27, 93 (3) < Koeru khk, Visusti k – A. V. Kõrv < Johan Schmidt, 66 a (1925)

/„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004/

Väinjärve küla asub Järva maakonnas Koeru vallas. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 82 inimest.

Väinjärve mõis on rajatud 17. sajandil. Esinduslik härrastemaja ehitati 19. sajandi kolmandal veerandil. Kahekorruselise kivihoone liigendatud põhiplaan ja kaheksatahuline nurgatorn tagavad kõigi fassaadide eri ilme. Eksterjööri neorenessanss-stiilis kujundust toetab fassaadi dekoor: massiivne eenduv karniis, laiad ristikaga nurgaliseenid. Portaali kohal on v. Baranoffide vapp. Anfilaadne ruumijaotus on kombineeritud keskkoridoriga. Sisekujundus on tagasihoidlik.

18. sajandi seitsmekümnendate lõpus sündis Väinjärve lähedal talutares poiss, kes kohalikus mõisas toapoisina teenides sai korraliku üldhariduse, põgenes aga oma härraste juurest sõjaväkke. Aastate pärast tunti teda juba ratsaväekindral Ivan (Johann) Michelsonina. Kindral Michelson suri 1807. a. Bukarestis. Selle huvitava saatusega eesti mehe elu tutvustab laiemale üldsusele Jaan Kross oma novellis "Michelsoni immatrikuleerimine" (1970).

Väinjärve mõisas teenis neiupõlves Eduard Vilde ema Leenu Rüüter. 

www.eestigiid.ee /