Sandiväsitaja küla Küla, mis asub Vahuküla väljade taga, nimetatakse Sandiväsitaja külaks. Ta on väga lagund ja vana küla. Aga seal elanud lahked inimesed, palju lahkemad kui need rikkad olidki. Sääl läinud üks sant läbi küla. Ta olnud väga näljane ja enamasti alasti. Ainult püksid katnud tema reisi, kuid needki närutasid. Ei tea, kas küla koerad lõhki kiskunud või olid nad juba nii vanad. Seljas oli tal paigatud pluus, millel ei olnud ühtegi nööpi ees. Üle õla rippunud kott, just nagu karjapoisil. Seal sees tal ei olnud ühtegi leivaraasukest ja ta olnud näljast nõrkemas. Kuid suuri vaevu jõudnud ta külasse, kus koerad tahtnud teda murda. Aga oma suure-suure kepiga, mida ta vist kõigest jõust järele vedanud, peletas kõik koerad minema. Sant astus esimesse peresse, kus teda väga lahkesti vastu võetud. Antud kõiksugu kraami, nii et kott täis saanud. Sandil läinud meelest tänadagi. Ta tundnud end väga õnnelikuna, kui teekaldal sõi oma kõhu täis. Puhanud natuke aega ja siis hakanud jälle perest peresse käima. Ta kogunud nii palju riideid ja toidukraami, et pole suutnud enam ära viia. Istunud väljale maha, et puhata jalgu. Sääl aga tulnud kange uni ja ta jäänud magama. Aga olnud käre külm talv ja sant külmanud ära. Külarahvas väsitas sandi omade annetega. Sant pole jaksanud edasi minna ja jäänud väljale. Seepärast kutsutakse seda küla Sandiväsitaja külaks. ERA II 220, 629/30 (13) < Koeru khk, Nõmmküla < Vahu kõrts – E. Sikkemäe < Martin Sikkemäe, 56 a (1939)

/„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004/

Vahuküla asub Järva maakonnas Koeru vallas. 2000. a. rahvaloenduse andmeil elas külas 110 inimest.

Vahuküla esineb kirjalikes allikais esmakordselt juba 1253. a. Mõis rajati siia 19. sajandil.

Vahuküla pikast ridakülast ida pool asuvad Vahu allikad, mis varem olid tuntud sinikaelpartide talvitumispaigana. Pärast ümbruskonnas tehtud maaparandustöid on allikad jäänud veevaeseks. / www.eestigiid.ee /