Udeva mõisa hull rentnik

Udeva mõisa omanik vana Knorring olnud hea härra ja keeland alati talumeest: "Ära võta müts ära, minu on muidugi üks suur härra."

Umbes 60 aastat tagasi olnud Udeva mõisa rentnikuks keegi Milling, rahvasuus nimetatud hulluks Millinguks. See kohelnud talupoegi ja saunikuid väga halvasti. Lõhkunud mitmel saunad ja liitnud maa mõisaga. Milling tabanud kord saunamehe, kes olnud hilinenud päevade tegemisega, ja hakanud saunameest peksma. Viimase naine läinud oma mehele appi ja peksnud härrat rehaga. Milling viinud naise mõisa keldrisse kinni, lasknud sauna lõhkuda ja vedada mõisa küttepuudeks, saunamehe vilja lasknud heinaajal niita ja vedada mõis

a.

EKLA, f 199, m 40, l 65/6 < Koeru khk, Udeva k – L. Vilmre < Mart Erde, 78 a (1930)

/„Arad veed ja salateed“ Järvamaa kohapärimus Koostanud Mari-Ann Remmel Tartu 2004/ 

Udeva küla mainitakse ürikuis esmakordselt 1375. a. Mõis ehitati Rootsi ajal. Praegu varemetes olev väheldane mõisamaja on ehitatud 1795.a.

1886. a. tuli Udevale õpetajaks ja vallakirjutajaks Kuuda seminari kasvandik Gustav Bach. Järgmisel aastal valiti ta eesti Aleksandrikooli Udeva abikomitee kirjatoimetajaks. Udeval organiseeris Bach 12-mehelise sümfooniaorkestri, esimese Järvamaal. 1889. a. asutati Bachi eestvõttel Udeva muusikaselts.

Pärast Väinjärve vallakirjutaja kohale asumist Koerus sai Bachist sealgi enamiku kultuuriürituste eestvedaja (segakoor, meeskoor, puhkpilliorkester, põllumeeste selts).

/ www.eestigiid.ee /