Stad aan het Haringvliet - Trouwen 19 februari 1678 – 15 mei 1696, 29 juni 1710 – 11 april 1734

Trouwen Stad a/h Haringvliet 19 februari 1678 – 15 mei 1696, 29 juni 1710 – 11 april 1734

Correcties kunt U sturen naar: cm.koene@ziggo.nl


De verder getrouwde staande mijn bediening staan voor in dit boek, agter ’t doopboek van D. Gualt. van Boshuijsen Zaliger

Hier begint weder ’t Register der getrouwde bij mijn tijt als een vervolg op ’t Slot deses boek

1728

25 April Mathijs Arentsche Breur, wed.r van Maria Willems Vreeswijk, woonende inde O. Tonge, en Leuntje Stevens Pannevis, j.d., geboren en woonende op Stad

2 Maji hier getrouwt Dingeman Ariaans Moojaart, j.m., en Ariaantje Crijns Roos, j.d., geboren onder Middelharnas en woonende alhier

9 Maji Jan Davids Bakker, j.m., geboren onder Middelharnas, en Cornelia But, j.d., geboren tot Sommelsdijk, bijde woonende alhier, hebben een houw. attestatie ge?

16 Maji hier getrouwt Jacob Corn. ’t Jonk, j.m., en Maatje Teunis van Herkinge, bijde geboren en woonende alhier

23 Meij hier getrouwt op attestatie van Sommelsdijk en Oeltgensplaat Merseles Jans van der Hart, j.m., en Geertruij Arens Paasch, j.d., bijde in de Plaat en woonende onder Sommelsdijk

20 Junii hier getrouwt Marinus Otto van der Vlugt, j.m., en Barbel Dirks Fransman, j.d.

19 Julii hier getrouwt Leendert Lievens Verspoor, wed.r, en Geertje Davids Bakker, wed.e, bijde woonende alhier

Desen 2 1729 Januarii hier getrouwt Teunis Johannesz van der Haart, j.m., en Crijntje Pietersz van der Tulp, j.d.

Den 20 Januarii hier getrouwt Jacobus Gillisz Nipties, j.m., en Pietertje Maartensz van der Haart, wed. van Arent Cornelisz Vree

13 Februarii hier getrouwt Mercelis Davidz Cooman, j.m., en Maria Leendertz Braber, j.d.

23 Februarii hier getrouwt Leendert Maartenz van Proojen, wd.n. van Cornelia Andriessche, en Anna Jans van der Waal, j.d. vande Corendijck

Den 7 April hier getrouwt, hebben ontfangen een behoorlijke trouwbrief, Steven Teunisz Groeneweg, wed.r van Oetje Willems van der Wagt, en Magdalena Jans Braber, j. dochter van Stad

17 dito hier getrouwt Stoffel Bastiaansz Braber, j.m., en Cornelia de Jager, j.d., bijde van Stad

20 Maji hier getrouwt Abraham Cornelisz Kruijswerker, j.m. van Sommelsdijck, en Maria Maartens de Worst, j.d. van Stad

7 Aug. hier getrouwt, hebben een trouwbrief, Jacob Engelen, wed.r van Catharijna Elsing, en Sibilla Smit, j.d., geboren in Gulickerlant

2 October hier getrouwt Gerrit Pietersz van Waart, wed.r van Maatje Teunis de Blomme, en Zaartje Corn.d. van Stelle, j.d., geboren in Dirckslant ende woonende alhier

Desen 9 October hier getrouwt Pieter van Dam, j.m., geboren in Nieuw Beijerlant, en Ariaantje Gerritsd. van Olijvoort, wed.e van Pieter Mosterdijk, bijde woonende alhier

Ten selfden dagen hier getrouwt Harmanus Mulder, wed.r van Maartje Jans Vlietlant, en Neeltje Filipsd. de Bie, wed.e van Teunis Arentsz Schaap

1730 den 9 April hier getrouwt Kornelis Gillisz Nipties, j.m., en Maria Jacobsd. Oosterling, j.d., bijde geboren en woonende op Stad

21 Maji hier getrouwt Jan Commissaris, wed.r van Middelharnas, en IJda Lodder, wed.e van –

4 Junii hier getrouwt Leendert Maartenz v. Puroojen, wed.r van Anna van der Waal, en Kornelia ’t Jonk, j.d. van Stad

11 dito hier getrouwt Steven Pannevis, j.m., en Neesje van der Kil, wed.e van Joost Rollof

24 December hier getrouwt Jakob Blaakman, j.m., en Krijntje Tijssched. Smeerdijck, wed.e van Leendert Hardendoot

1731 22 April hier getrouwt Johannes van Noort, j.m., geboren op Stad, en Ariaantje Lantheer, j.d., geboren in Outbeijerlant en bijde woonende alhier

16 November hier getrouwt Marinus Jansz Trommel, j.m., geboren en woonende tot Middelharnas, en Lena Branderhoeven, j.d., geboren tot Oeltgensplaat en woonende op Stad

1732 3 April hier getrouwt Claas Snel, j.m., geb. en woonende op Stad, en Ingetje Coijmans, j.d., geboren te Dubbeldam en woonende alhier

4 Meij hier getrouwt Jacob Blaakman, wed.r van Crijntje Tijssche Smeerdijck, en Emmetje Jans van der Steeg, j.d., in Outbeijerlant geboren en bijde woonende alhier

Dito hier getrouwt Pieter Koningswout, j.m., en Aaltje Gerritsd. Van der Lat, j.d., bijde geboren en woonende alhier

29 Junii hier getrouwt Bartel Teunisz. Weijmans, wed.r van Lijsbeth Hendrijksd. Houwert tot Middelharnas, en Johanna Dusart, j.d., geboren en woonende op Stad

13 Julii hier getrouwt, hebben een trouwbrief ontfangen, Wouter Roos, j.m., geboren inde Plaat, en Maria Nipties, j.d., geboren op Stad, bijde woonende alhier

21 December hier getrouwt Marcelus Rijkmeester, j.m., geboren tot Almkerke, en Willemtje Casteleijn, j.d., geboren op Stad en beijde woonende aldaar

1733 15 Februarius hier getrouwt Stoffel Jans Vlietlant, wed.r van Maatje Hendrijks Rollof, en Klaasje Gerrits Schoordijk, j.d., geboren  te Abbenbroek, woonende bijde onder Sommelsdijk

25 Maart hier getrouwt Jacob Valk, j.m., geboren en woonende op Stad, en Cornelia Dirks v.d. Boogaart, j.d., geboren op den Hitsert en woonende onder Stad

22 dito hier getrouwt Jan Mokkert, j.m., geboren tot Tholen, en Neeltje Jans Vlietlant, j.d., geboren op Stad en bijde woonende alhier

3 Maji hier getrouwt Cornelis Mulder, j.m., gebooren te Princelant, en Geertje Jans Verhagen, j.d., geboren op Stad en bijde woonende alhier

12 Julii hier getrouwt Pieter Baars, wed.r van Zijtje Arents Tempelaar, woonende tot Middelharnas, en Annetje Jansd. van Gulike, wed.e van Cornelis Voorbeijtel, woonende op Stad

13 September hier getrouwt Lauwerus Kreeft, j.m., geboren op Stad, en Jannetje Tijssche, wed.e van Pieter de Wit, bijde woonende alhier

1 November hier getrouwt Teunis van Herking, j.m., geboren tot Dirkxlant, en Neeltje Vissers, j.d., geboren op Stad en bijde woonende alhier

29 dito hier getrouwt Cornelis Cattestaart, wed.r van Bastiaantje Crijns Roos, woonende op Stad, en Jannetje Cornelis de Heer, wed.e van Adam van der Sluijs, geboren en woonende tot Drimmelen

1734 19en Maart door de ouderlingen Willem Onwijn ende Ab. Branderhoeve in ondertrou opgenomen, hier getrout 11en April, Adrianus Oudemans, j.m., geboortig tot Princeland, ende Stijntje Cents Statshouck, wed.e van Jan Willemse Buijtendijck, gebooren ende beijde woonende alhier

1678 Register van de namen dergenen die getrouwt sijn ofte haere huwelijcke proclamatien hier gehad en elders ? land in huwelijcken bevesticht sijn van de jaere 1671

Den 9 Februar hier getrouwt Jan Theunisse Post, j.m. van Middelharnas, woonende alhier, met machteltje Willems, j.d. van Strijen

Den 2 Mart hier getrouwt Johan Aerensse Knaap, wed. van Neeltgen Aerts, woonende op Stad, met jannetje hendricks, j.d. uijt het o. Tongse land

Den 13 dito hier getrouwt op attestatie van de Plate Leendert Lodewijkse van Puroijen, j.m. van Herkinge, met Krijntje Lambrechts Rouw, j.d. van de Plate

Den 27 dito hier getrouwt Theunis Jansse van de Geer, j.m. van Stad, met Pieternelletje Pietersen, wed. van Martinus Jansse Hagenaers

Den 1 Maij hier getrouwt Jacob Fransse van Dijcke, j.m. van Scharrendijcke, met Lijsbeth Jacobs, j.d. van Sommelsdijcke

1678 den 8 dito hier getrouwt Theunis Maartensse van der Haart, w. van Lijsbeth Kommers, met Neeltgen Arens van Coppenhage

Den selfden dito hier getrouwt op attestatie van Dirxland Arent Cornelisse Noorthouve, wed. van Lena Claesen Goutswaart, met Leentje Pietersen Ruijghrock, j.d. van Herkinge

Den 5 Junij hier getrouwt op attestatie van Dirksland ende Sommelsdijck Willem Cornelisse Court, j.m. van Dirxland, met Pietertge Jacobs Casteleijn, j.d. van Sommelsdijck

Den 16 Octob. hier getrouwt op attestatie van den Bommel en de Plate Henrick Rosens, weduwenaar van Gerritje Foppe, met Huijbreghtge Prins, weduwe van Govert Egge

Den  6 Novemb. hier getrouwt op attestatie van Middelharnas Jan Ariaansse Dijckers, j.m., met Neeltge Pietersen van den Toll, j.d.

1679 den 18 Januar hier getrouwt op attestatie van Middelharnas Willem Cromdijck, weduwenaar van Mijntge Roelands Steijl, met Catharina Palingh, j.d.

Den 15 Februar hier getrouwt Barend Engelsse, wed. van Aagtje Willemsen, met Jaapge Pietersen, wed. van Dirck Theunisse

Den 29 Mart hier getrouwt Ariaan Michielsse van der Weel, j.m. uijt het O. Tongse land, met Leuntge Davids van Mouden, wed. van Cornelis Hooghwerff

Den selfden dito hier getrouwt Ariaan Arendse , j.m. van de Plate, met Agnietje Gerrits, j.d. van Stad

Den 9 April hier getrouwt op attestatie van de O.T. Paulus Cornelisse Cabosch, wed. van Geertruijd Lamberts, met Aaltge Dirx, wed. van Gillis Viers van Antwerpen

Den 21 Maij hier getrouwt op attestatie van Middelharnas Jan Hubrechtse Koster, j.m., met Tannetge Gillis, j.d.

Den 22 dito hier getrouwt Henrick Cornelisse Burs, j.m., met Neeltge Claasen, j.d.

Den selven dito hier getrouwt op attestatie van Middelharnas Claas Theunisse, j.m., met Tannetje Jansen, j.d.

Den 17 September hier getrouwt Dimme Woutersse, wed. van Gertruijd Cornelisen, met Maatge Rults, j.d.

Den 22 Novemb. hier getrout Aalbrecht Maassen, j.m. van Thiel, met Jannetje Cornelisen, j.d. van Willemstad

Den 27 Decemb. hier getrouwt Antonij Aartsz, j.m. van de Clundert, met Neeltje Cornelisen, j.d. van Spijkenis

1680 den 1 Januar hier getrouwt Paulus Hendrikz, j.m. van Bergen op den Zoom, met Lijsbeth Janssen Schaffer, j.d. van Stad

Den 16 dito hier getrouwt Wijnand Wijnandse, wed. van Geertruijd Abrahams, met Heijltge Jochems, j.d. van Stad

Den 13 Martij hier getrouwt Adam Corstiaansse Lichtendagh, wed. van Cornelia Arendse, met Barbar Reijniersse Tibouth, j.d. van Stad

Den 24 dito hier getrouwt Jan Dirxe Jongendirck, j.m. van de O. Tonge, met Trijntge Pietersse, j.d. van Stad

Den 14 April hier getrouwt op attestatie van Middelharnas Joost Hendic Kroe, met Crijntge Cornelis, j.d. van Middelharnas

Den 22 dito hier getrouwt op attestatie van de N. Tonge Abraham Abrahamsse, wed. van  Odewijne Wijnands, met Cornelia Pietersen, wed. van Cornelis Theunisse

Den 28 dito hier getrouwt op attestatie van Middelharnas Cornelis Gerritse Hotting, j.m., met Elisabeth Roelands Elsevier, j.d.

Den 5 Maij hier getrouwt Arie Bastiaansen, j.m. van Heijnenoorts, met Maatje Lodewijcks, j.d. van Herkinge

Den 16 dito hier getrouwt op attestatie van Sommelsdijck en Middelharnas Marinus Cornelisse Breman, wed. van Theuntje Verholen, met Crijntge Willems Cromdijck, j.d.

Den 27 dito hier getrouwt op attestatie van de O. Tonge Jan Clouck, wed. van Engeltge Jansen Hietveld, met Leentge Jansen, j.d. van Druijls

Den 3en Julij hier getrouwt Arend Janssen, j.m. van Claaswaal, met Geertruijd Wouters, j.d. van Goederede

Den 7 Julij hier getrouwt Abraham Janssen Noths, j.m. van den Bommel, met Elsje Bruijns, wed. van Cornelis Jorissen Graauwkous

Den 11 August hier getrouwt Cornelis Arendse Vree, j.m., met Jobje Lievens, wed. van Pieter Verhoven

Den 15en Septemb. hier getrouwt Reijnier Cornelisse, wed. van Cornelia Cornelis, met Pietertje Jacobs, j.d. van Middelharnas

Den 13 Novemb. hier getrouwt op attestatie van Middelharnas en Sommelsdijck Michiel Breman, j.m., met Catelina Palincks, j.d.

Den 11 Decemb. Hier getrouwt Arije Gerritz., j.m. van Sandvlied, met Engeltjen Andriesen, j.d. van Bergen in Noorwegen

Den 18 dito hier getrouwt Jacob Jacobsse van der Wegt, wed. van Nelletje Jobs, met Maatje Cornelisse de Grijse, j.d. van Swalinsigh

Den 12 Martij 1681 hier getrouwt Theunis Maartensse, wed. van Neeltgen Arends, met Ariaantje Ariaansen, j.d. van Stad

Dn 6 April hier getrouwt Dimme Woutersen, wed. van Maatje Rutten, met Trijntje Cornelis

Den 4 Maij hier getrouwt Willem Janssen van der Meulen, met Machtelt Jansen Schaffer

Den 25 dito hier getrouwt op attestatie van Middelharnas Abraham bartelsen, j.m. van Sommelsdijck, met Lijsbeth Jans van Middelharnas

Den selven dito hier getrouwt op attestatie van den Bommel Abraham Dingmans Groenewegt, j.m. van de N. Tonge, met Lena Danckertsz, j.d. van den Bommel

Den 26 dito hier getrouwt op attestatie van de N. Hoorn Paulus Bettese, j.m. van de N. Hoorn, met Jacomijntje Jans, j.d. van de Stad

 Den 26 Maij hier getrouwt op attestatie van Middelharnis Gerrit Jacobsz Rijckers, j.m., met Lijntje Govers, j.d.

Den 1 Junij hier getrouwt op attestatie van de O. Tonge Theunis Adriaansse Broeder, wed. van Jannetje Dirx, met Neeltge Jobs, wed. van Theunis Sprant

Den 21 Septemb. hier getrouwt Cornelis Philipse, j.m. van Prinsseland, met Engeltje Andries , wed. van Arije Gerrits

Den 26 Octob. hier getrouwt Arend Dirkse van Oostende, j.m. van Stad, en Lijsbeth Wouters Vijfhouck, j.d. van Doesburgh

Den 26 Novemb. hier getrouwt Jacobus Theunisse de Clerq, wed. van Neeltje Baijens, met Maatje Cornelis , wed. van Cornelis Pietersse de Swart

Den 3 Decemb. hier getrouwt op attestatie van Goederede en Sommelsdijck Gillis Claassen van Loens, j.m. van Stad, met Ariaantje Cornelis Boon, j.d. van Ooltgens Plate

1682 den 21 Januar hier getrouwt op attestatie van Strijen Guilliam Rijcke, j.m. van Strijen, met Cornelia Carels , j.d. van Stad

 

Den 4 Februar hier getrouwt op attestatie van Dirxland en Middelharnas Abram Leendertz Goeree, wed. van Clijntje Jans, met Annetje Willems, j.d.

Den 8 Mart hier getrouwt op attestatie van Middelharnas en Sommelsdijck Arend Lievensse, j.m. van Middelharnas, met Clijntge Pleunis, j.d. van Sommelsdijck

Den selven dito hier getrouwt op attestatie als vooren Roeland Elsevier, j.m. van Middelharnas, met Ariaantje Pleunis, j.d. van Sommelsdijck

Den 11 dito hier getrouwt Pieter Janssen, j.m., met Commertje Marinus, beijde geboren en woonende op Stad

Den 15 April hier getrouwt met attestatie van den Bommel Carel Maartensse Braber, wed. van Pleuntje Arends, met Vrouwtje Jans, wed. van Theunis Arendse Stam

Den 3 Maij hier getrout op attestatie van Middelharnas Arend Pietersse Kock, wed. van Jannetje Arendz, met Lijntgen Denis, wed. van Arijen Henrijcks

Den 10 dito hier getrouwt op attestatie van Middelharnas Gerbrand Arentse Breur, wed. van Jaapje Jans, met Neeltje Arends, wed. van Jan Jorisse Rijck

Den 31 dito hier getrouwt Andries Servaasz, j.m. van Breda, met Annetje Claas van Loens, wed. van Arend Jansse Knape

Den 6 Septemb. hier getrouwt Theunis Janssen van de Geer, wed. van Pieternelletje Philips, met Maria Henricks Gorsseling, j.d. van Bredevoort

Den 25 Octob. hier getrouwt op attestatie van Dirxland Arien Cornelisse Hogesteijn, wed. van Jasperijntje Ariaans, met Aachje Cornelis, j.d.

Den 18 Novemb. hier getrouwt op attestatie van Middelharnas Cornelis Korstiaanssen Duijvelaar, j.m. uijt het O. Tonghse lant, met Jobje Chiels, wed. van Huijbrecht Janssen Ouwendijck

1683 den 6 Januar hier getrouwt Dirck Gerritz van der Straat, j.m., met Jannetje Henricks, wed. van Jan Arentz Knaap

Den 28 Martij hier getrouwt Jan Janssen de Groot, wed. van Maatje Cornelis Goeree, met Jannetje Jans, j.d. van Goeree

Den selven dito hier getrouwt Dirck Janssen van Oostende, wed. van Pierijntje Joost, met Commertje Leenderts, wed. van Pieter Buijtendijck

Den 18 April hier getrouwt Stoffel Danckertz Broodshoot, wed. van Annetje Jans, met Henrickje Marcus, j.d. van Stad

Den 19 dito hier getrouwt Paulus Henrickse, wed. van Lijsbeth Joris, met Neeltje Claas, wed. van Henrick Burtz

Den 2 Maij hier getrouwt Pieter Coninckswoud, wed. van Bastiaantje, met Claasje Jans, wed. van Hubreght Willemsse Onwijn

Den 9 dito hier getrouwt op attestatie van de O. Tonge Jan Jacobse Coenraad, j.m., met Jenneken Maurits, j.d.

Den 3 Octob. hier getrouwt Johannes Nicolaasche de Waal, j.m., met Jobje Maartens, j.d.

Den 24 dito hier getrouwt op attestatie van Dirxland Jacob Mompse, j.m., met Pieternella Jacobs, j.d.

Den 24 Novemb. hier getrouwt Johannes Janz Broer, wed. van Kuniertje Jans, met Maatje Cornelis, wed. van Jacob Jacobsse

Den 30 Januar 1684 hier getrouwt Cornelis Maartensse van der Linde, j.m. van Grimmingen, met Weijntje Maartens, wed. van Pieter Reijniersse Tibouwth

Den 14 Maij hier getrouwt Arend Andriesz Vree, wed. van Leentje Simons, met Lijdia Arens, weduwe van Maarten Arensz

Den 16 Julij hier getrouwt Aart Arendse Capiteijn, j.m., met Lijntjen Henricks, j.d.

Den 17 Septemb. hier getrouwt Gijsbert Aalbrechtse Keij, j.m., met Jannetje Cornelis, j.d.

Den 29 Octob. hier getrouwt Jan Cornelisse Vlietland, j.m., met Arentje Stoffels, j.d.

Den 5 Novemb. hier getrouwt Dirck Janssen Krabbendijck, wed., met Ermtje Henricks

Den 26 dito hier getrouwt Arend Cornelisse Backer, wed., met Lidia Arends, wed.

Den 7 Februarij 1685 hier getrouwt op attestatie van Middelharnas en den Bommel Adriaan Cornelisz, j.m., met Aaghje Theunis, j.d.

Den 11 Martij hier getrouwt Arend Davidz van Mouden, wed., met Tannetje Cornelis, wed.

Den 18 dito hier getrouwt Huijbrecht Cornelisse, j.m., met Commertje Cornelis

Den 1 April hier getrouwt Johannes van Dam, wed., met Neeltje Bremans, j.d.

Den 1 April hier getrouwt Jan Klaassen den Olijkert, j.m., met Cornelia Ariaans, j.d.

Den selven dito hier getrouwt op attestatie van den Bommel Gerrit Gerritz de Grijse, wed., met Ariaantje Jacobs, j.d.

Den 6 Maij hier getrouwt met attestatie van Middelharnas David Janssen Backer, j.m., met Saartje Gerrits van Eck, j.d.

Den selven dito hier getrouwt op attestatie van de O. Tonge en Oosterhout Rijck Pietersse van Hoff, j.m., met Lijntjen Leenderts Hooghwerff, j.d.

Den 20 dito hier getrouwt op attestatie van Ooltgens Plate Gijsbert de Grijse, j.m., met Maatje Ewouts Goeree, j.d.

Den 6 Junij hier getrouwt Pieter Cornelisse Cromdijck, j.m., met Huijghje Leenderts Palincks, j.d.

Den 15 Julij hier getrouwt Abraham Imanz Kroon, j.m., met Vrouwtje Jans, wed.

Den 22 dito hier getrouwt op attestatie van Middelharnas en Dirxland Willem Corvinxe Kromdijck, wed., met Leentje Arends Voorwinde, weduwe

Den 29 dito hier getrouwt op attestatie van de N. Tonge en Sommelsdijck Pieter Janz Joncker, wed., met Beatris Cornelis, j.d.

Den 16 Septemb. hier getrouwt op attestatie van Sommelsdijck Maarten Cornelisse, j.m.,  met Elsje Claas, j.d.

Den 21 Octob. hier getrouwt op attestatie van Sliedrecht Adam van der Kesel, j.m., met Cornelia van Hemert, j.d.

Den 18 Novemb. hier getrouwt Paulus Bette Mostertdijck, w., met Maartje Pieters, j.d.

Den 28 dito hier getrouwt op attestatie van de O. Tonge Adriaan Maertens Meesters, j.m., met Aachjen Willems Trommel, j.d.

Den 4 januar 1686 hier getrouwt Pleun Ariensse van der Houck, j.m., met Pieternelletje Henricks Caperman, j.d.

Den 15 April hier getrouwt Rogier Duwaaij, j.m., met Huijghje Voorwinde, j.d.

Den 18 August hier getrouwd Arend Cornelissen Leuijendijck, j.m., met Ermtje Henriks Caperman, wed.

Den 15 Septemb. hier getrouwt op attestatie van Dircksland Steven Meeuwisse, j.m., met Maatje Theunis, j.d.

Den 29 Octob. hier getrouwt Jacob Gerritz Braber, j.m., met Marijtje Jans Neva, j.d.

Den 3 Novemb. hier getrouwt op attestatie van Middelharnis, Sommelsdijck en O. Tonge Cornelis Michielsse van der Weel, j.m., met Maria Willems, j.d.

Den selven dito hier getrouwt op attestatie van den Bommel Bastiaan Bastiaanz Groene, j.m., met Cathelijntje Jochems, j.d.

Den 22 Januar 1687 hier getrouwt op attestatie van de N. Tonge en Sommelsdijck Abraham Janz van der Valck, wed., met Maria Cornelis Verkerke, wed.

Den 26 Februar hier getrouwt op attestatie van den Bommel Josias Cornelisse van Castajen, j.m. van de Plaat, met Pieternelletje Baltens, wed.

Den 12 Martij hier getrouwt Henrick Janssen Bleeckman, j.m., met Neeltje Nijssen, j.d.

Den 16 dito hier getrouwt Gerrit Engelsse, j.m., met Neeltje Joost, j.d.

Den 23 dito hier getrouwt Klaas Janssen Hooghwerff, wed., met Kommertje Marinus, wed.

Den 27 April hier getrouwt Maarten Dircks van Prooijen, wed., met Pietertjen Aarts, j.d.

Den 4 maij hier getrouwt Engel Barenz Mosseman, j.m., met Leentje Willems, j.d.

Den 28 Septemb. hier getrouwt op attestatie van Middelharnas Claas Jacobz Kourt, wed., met Agnietje Leenderts van der Wacht, j.d.

Den selven dito hier getrouwt Theunis Maartenz van der Haard, wed., met Maatje Leenderts, wed.

Den selven dito hier getrouwt Cornelis Henrickz Nattekase, j.m., met Theuntje Jans, j.d.

Den 23 Novemb. hier getrouwt Arend Pieterz Kock, wed., met Maatje Jans van der Wege, j.d.

Den 8 januar 1688 hier getrouwt Joost Jansz Vroon, j.m. van Kirckkellen, met Geertruijd Jans, j.d. van Dijnslaacken

Den 14 dito hier getrouwt Willem Lauris van der Willigen, j.m., met Neeltje Leunis, j.d.

Den 4 Martij hier getrouwt Michiel Janz, j.m., met Trijntje Cornelis, wed.

Den 25 April hier getrouwt op attestatie van Dirxland Arij Janz van Loe, j.m., met Elisabeth Jacobs, j.d.

Den 2 Maij hier getrouwt op attestatie van Hellevoetsluijs Claas Janssen Nipius, j.m., met Lijsbeth Jans, wed.

Den selven dito hier getrouwt Maarten Cornelisse Werft, j.m., met Geertruijd Fredericks Bremmerkamp, j.d.

Den selven dito hier getrouwt Francooijs Cornelisse van der Horick, j.m., met Neeltje Jacobs Bremans, wed.

Den selven dito hier getrouwt op attestatie van de N. Tonge Ewouwt Cornelisz Rooij, j.m., met Maria Pieters Bernards, j.d.

Den 16 dito hier getrouwt Tobias Stoffelsse de Wees, j.m., met Stijntje Hermans Kleijdijck, j.d.

Den 23 dito hier getrouwt op attestatie van het gerecht der O. Tonge Dirck Janz van Heumen, j.m., met Jannetje Pieters van Gennep, j.d.

Den 25 Julij hier getrouwt op attestatie van Middelharnasch Dirck Jansse van Oostende, j.m., met Lijntje Jochems, j.d.

Den selven dito hier getrouwt op attestatie van Middelharnas Gerbrand Arensse Breur, wed., met Maatje Leenderts, weduwe

Den 22 August hier getrouwt op attestatie van Middelharnasch Willem Vermeulen, wed., met Pietertje Bartels, j.d.

Den 29 hier getrouwt Pieter Huijgens Block, wed., met Niesjen Ewouts, wed.

Den 20 Martij hier getrouwt Pieter Adamsse, wed., met Geertje Dercks, wed.

Den 13 April hier getrouwt Jan Theunisse Post, wed., met Jannetje Maartens, wed. 

Den 1 Maij hier getrouwt Andries Hermansse, j.m., met Jannetje Willems, j.d.

Den 10 Julij hier getrouwt op attestatie van Dirxland Jacob Arentz Casteleijn met Jannetje Jans van Aarden

Den 23 Octob. hier getrouwt Pieter Broodwinnaar, j.m., met Wenteltje Gerrits van Prooijen, wed.

Den 21 Decemb. hier getrouwt Kourt Hermansse Brouckmeijer, wed., met  Lijsbet Pieters de swart, wed.

Den 30 April 1690 hier getrouwt Gerrit Henrijckse Nattekase, j.m., met Jobje Cornelis Werft, j.d.

Den 7 Maij hier getrouwt Bastiaan Gerritz Braber, j.m., met Huijghje Stoffels de Wees, j.d.

Den 21 Maij hier getrouwt op attestatie van Sommelsdijck en Rosendaal Henrick Adriaanz van Ham, j.m., met Catharina Damus Vinck, wed.

Den 9 Julij hier getrouwt op attestatie van Heijnenoord Gillis Willemz van der Linde met Magdaleentje Jacobs van Valckenburgh, wed.

Den 2 dito hier getrouwt op attestatie van Sommelsdijck Jan Jacobz Meijndert, j.m., met Christijntje Jacobs van Genen, j.d.

Den 21 August hier getrouwt Crijn Jochemz, j.m., met Neeltje Willems, j.d.

Den 6 Decemb. hier getrouwt op attestatie van de Oude Tonge Damus Aartzen, j.m., met Barbara Willems, j.d.

1691 den 6 April hier getrouwt Jacob Jacobz van Genen, j.m., met Josijntje Hermans, j.d.

Den 29 dito hier getrouwt Henrick Janz Blaackman, wed., met Machtelt Pieters Propheet, j.d.

Den selven dito hier getrouwt Joost Janz Tibouwt, j.m., met Sibilla Pieters, j.d.

Den 4 Junij hier getrouwt Cornelis Jacobz Pannekoeck, j.m., met Tannetje Pieters de Bath, j.d.

Den 27 Julij hier getrouwt op attestatie van Middelharnasch Jan Jansz Weijman, wed., met Catharina Aalbrechts van Heumel, j.d.

Den 28 Octob. hier getrouwt Geerbrand Arendsen Breur, wed., met Leentje Aarts, wed.

Den 11 Novemb. hier getrouwt Jan Tasboer, j.m., met Ariaantje Gerrits van Prooijen

Den 6 Decemb. hier getrouwt met attestatie van Dircksland Marinus Cornelisz Ruijssen, j.m., met Pietertje Bartels, wed.

Den 19 dito hier getrouwt Gerrit Jacobse Braber, wed., met Ermtje Barents, j.d.

Den selven dito hier getrouwt met attestatie van Middelharnasch Isaac Blenckvlied, j.m., met Neeltjen Abrahams  Crooswijck, j.d.

1692 den 9 Martij hier getrouwt Pieter Gerritz van Eck, j.m., met Jacomijntje Simons, wed.

Den 12 dito hier getrouwt Arend Arendsz Hollander, j.m., met Engeltje Gerrits van Poederooijen, j.d.

Den 6 April hier getrouwt Gerrit Palm, j.m., met Heijltje Jans, j.d.

Den 26 Maij hier getrouwt Pieter Commersse, weduwenaar, met Marijtje Leenderts, weduwe

Den 1 Junij hier getrouwt Arend Cornelisz, wed., met Maatje Gerrits, j.d.

Den 14 Septemb. hier getrouwt Claas Cornelisz Graauwkous, j.m., met Trijntje Cornelis Kloppenburgh, j.d.

Den 19 Octob. hier getrouwt op attestatie van Sommelsdijck Joris Jorisse Robijn, j.m., met Ariaantje Jacobs Ouverdijck

Den 2 Novemb. hier getrouwt op attestatie van Dircksland Arie Jansz Sirre, j.m., met Reijntje Henricks Beukelman, j.d.

Den 17 Decemb. hier getrouwt Arend Jansz Hooghwerff, wed., met Annetje Willems, wed.

1693 den 19 April hier getrouwt op attestatie van Ooltgens Plaat en den Bommel Aart Gerritsz de Haas, wed., met Sijtje Klaas, wed.

Den 26 dito op den Bommel van mij getrouwt Arend Willemsse Braber, j.m., met Sara Cents Stadshouck, j.d.

Den 3 Maij hier getrouwt Rijck Henricksz Nattekase, j.m., met Sijtje Willems, j.d.

Den selven dito hier getrouwt Maarten Theunisz van der Haard, j.m., met Leentje Pieters, j.d.

Den selven dito hier getrouwt Philip Danielsz Sluijsens, wed., met Pieternelle Henricks, wed.

Den 11 Maij hier getrouwt Cornelis Jansz van Strien, j.m., met Commertje Stoffels, j.d.

Den 19 Julij hier getrouwt Dirck Lucasse, wed., met Pietertje Jaspers, wed.

Den 25 Augusti hier getrouwt Jacob Adamsz Lightendagh, j.m., met Leuntje Cornelis Hollander, j.d.

Den 6 Septemb. hier getrouwt Cornelis Pietersz Jager, wed., met Lijsbeth Cornelis Kloppenburgh, j.d.

Den 4 Octob. hier getrouwt op attestatie van Nieuw Claaswaal Paulus Beltensz Mostertdijck, wed., met Henrickje Dircks

1694 den 7 Martij hier getrouwt Leendert Hardendood, wed., met Wissel Arends Raab, wed.

Den 2 Maij hier getrouwt Joost Jansz Vroon, wed., met Grietje Joris Hogemunt, wed.

Den selven dito Francooijs Geerbrandsz Breur, j.m., met Maria Claas, j.d.

Den 9 Maij hier getrouwt Jacob Gerritsz Braber, wed., met Jannetje Cornelis, j.d.

Den selven dito hier getrouwt op attestatie van Sommelsdijck Arend Jacobsz Moij, wed., met Arentje Jeliers, wed.

Den 30 Junij hier getrouwt Pieter Joosten van Staaijen, wed., met Leentje Leenderts, weduwe

Den 25 Julij hier getrouwt Adam Corstiaansz Lightendagh, wed., met Haduine Commers, wed.

Den 27 Augusti hier getrouwt Henrick Arendsz Capiteijn, wed., met Jannetje Willems, weduwe

Den 19 Septemb. hier getrouwt Giljam Rijcksz, wed., met Ariaantje Aarts, j.d.

Den 22 decemb. hier getrouwt Marinus Jansz Tibouwth, j.m., met Lijsbeth Claas, j.d.

Den 26 dito hier getrouwt Simon Leendertsz Braber, j.m., met Marijtje Cornelis Radesteijn, wed.

1695 den 9 Februar hier getrouwt Jan Jansz de Groot, wed., met Neeltje Cornelis, wed.

Den 24 April hier getrouwt Paulus Gabrielsz Looij, j.m., met Maartje Pieters, j.d.

Den selven dito hier getrouwt Gerrit Leendertsz Palm, wed., met Jannetje Cornelis, wed.

Den 8 Maij hier getrouwt Fob Jansz van Strijen, j.m., met Stijntje Jacobs, j.d.

Den selven dito hier getrouwt Henrick Jansz Blaackman, wed., met Pleuntje Jacobs Leendijck, j.d.

Den 23 dito hier getrouwt op attestatie van den Bommel Dirck Pietersz Fransman, wed., met Catharina Jansz, j.d.

Den 24 Junij hier getrouwt Pieter Adamsz Langeland, wed., met Commertje Marinus, wed.

Den 24 Julij Cornelis Pietersz ’t Jong, j.m., met Ariaantje Jacobs, j.d.

Den 31 dito hier getrouwt Jacob Henricks Nattekase, j.m., met Lijntje Gerrits, j.d.

Den 7 Augusti hier getrouwt Gerrit Jansz van der Latt, j.m., met Trijntje Cornelis Kloppenburgh

Den 21 dito hier getrouwt Leendert Suijcker, j.m., met Agnietje Cornelis Kloppenburgh, j.d. 

Den 12 October hier getrouwt Cornelis Reijniersz, wed., met Theuntje Willems, j.d.

Den 14 Octob. hier getrouwt Dom. Servatius Amijs, predkant tot Cortjeene, wed. van Agata Herder, met Adriana Voorwinde, j.d.

Den selven dito hier getrouwt Jan Leenderts Broodshoot, j.m., met Jannetje Jobs, j.d.

Den 21 Decemb. hier getrouwt Jacob Pauls Abeel, j.m., met Grietje Pieters Propheet, j.d.

Den 1 Februar 1696 hier getrouwt Marinus Jansz Verweije, wed., met Jannetje Willems Verkoejen, wed.

Den 23 April hier getrouwt Johannes Theunisse van der Haard, j.m., met Josijntje Arends Hogenraad, j.d.

Den selven dito hier getrouwt Jacob Adriaansz Neeff, j.m., met Soetje Jacobs

Den 5 Maij hier getrout Lucas Dircksz Thijbouwt, j.m., met Heijltje Theunis Stalperts, j.d.

 

Naamregister der geene die sedert mijn Bed. alhier sijn getrouwt, ofte haere huwelijksproclam. hebb. gehat Ao. 1710

Den 19 Junij op attest van Ooltj. Plaet getrouwt Cornelis Jans Kempenaar, wed.nr van Wijfken Huibreghts Moors, geb. en won. onder Ooltj.pl., met Neeltje Lamberts Brugman, j.d. van Stad

August hier getrouwt Leendert Ariens Kroon, j.m., met Lijsbet Kloppenburg, wed. van Cornelis de Jager

Septemb. hier getrouwt Sigebertus Haverkamp, Pred., j.m., geb. tot Leeuwaarden, met Agneta Root, j.d., geb. tot Deventer

Octob. hier getrouwt Cornelis Jans van Strijen, wed. van Commertje Stoffels, met Emmetje Claas, j.d. van Sommelsd.

Octob. hier getrouwt Gerrit Cornel. Lenendijk, weduw. van Jannetje Leenders, met Neeltje Gerbrands, j.d.

Novemb. Hendrik Blaakman, j.m., met Jakomijntje Claas Munnik

Hier getrouwt Gillis van Beke, j.m. van Middelh., met Jannetje Jobs Smeerdijk, wed. van Jan Leenders Brooshooft

1711 19 Febr. hier getr. Gijsbregt Andriess Servaas, j.m. van Stad, met Heiltje Gaargoet, wed. van Christ. Christ. van Rijsbergen

Den selfden dito hier getr. Lambert Jansen Admiraal, j.m. van Somerdijk, met Lijsbet Jans van Leeuwen, j.d. van Stad

26 Febr. hier getr. Gerrit Arends Breur, j.m. tot Stad, met Neeltje Corn. Westdijk, j.d. van Zuidland

19 April hier getr. Joh. Willemsen Braber, j.m. van den Bommel, met Maria Joh. Oosterling, j.d. van Stad

Den 10 mei hier getrout Aart Wouters Ouwemans, j.m. van de Swaluwe, met Jannetje Arents Hakkelaar, wed. van Pieter Leenderts Kouwelil

Den 17 dito hier getrouwt Dirk Dirksen van ’t Oostende, j.m. van Herkinge, met Anna Crelis van Gouswaart, j.d. van Stad

6 Junij hier getrouwt Jan Willemse Buitendijk, j.m., met Stijntje Cents Stadshoek, j.d.

10 Septemb. hier getrouwt Huibregt Jans Nagtegaal, j.m., en Dina Grauwkous, wed. van Corn. van de Vijver

1712 den 8 Octob. Claas Arensen van Purooien, wed., met Marijtje Laurens van den Berg, i.g., hier het ondertrouw opg. en getrouwt

 

Namenreg. der geenen die alhier in ondertrouw sijn opgenomen

April 22 Wouter Verduin en Christiaantje Ariaans Oosterling, j.m. en j.d., en alhier getrouwt

24 Julij alhier getrouwt Bastiaan Eversdijk, wed., met Pieternelle Doornhein, wed.

September 22 Teunis Arensen Schaap, j.m., met Neeltje Phlipse, j.d., alhier getrout den 15 Octob.

Alhier Korstiaan Cornelis van der Vloet, wed., en Cornelia Korn. Kromdijk, j.d., alhier getrouwt den 21 Octob.

Octob 6 Lieve Huibregts de Bot, j.m., met Agnietje Ariens, wed., alhier getrouwt den 29 Octob.

April 7 Cornelis Corn. Nieuwenhoeven, j.m., met Annetjen Markus Caron, j.d., alhier getrout

20 Jakob Teunissen Breesnee, j.m., met Aaltje Ariens Hollander, j.d., alhier getrouwt den 10 Mei

Meij 9 Wouter Verduin, wed., en Christiaantje Adr. Oosterling, j.d., alhier den – getrouwt

23 Julij Bastiaan Eversdijk, wed., met Pieternelle Corn. Dorens, wed., hier getrout

4 August Cornelis Bastiaanz Quint, j.m., met Jannetje Andries Vos, j.d., getrouwt op Ooltjes Plaat

22 Septemb. Teunis Arens Schaap, j.m., met Neeltje Phlipsen, j.d., hier getrouwt

Den laatsten Sept. Korstiaan Corn. v.d. Vliet, wed., met Cornelia Corn. Korendijk, j.d., hier getrouwt

Lieve Huijbregts de Bot, j.m., met Agnietje Ariens, j.d., hier getrouwt

29 Decemb. Hendr. Pieterz Man in ‘t Veld met Marijtje Marinus Coij, opgenomen op den Bommel, alhier geboden

7 April Cornelis Corn. Nieuwenhoeven, j.m., met Arentje Markus Carons, j.d., hier getrout

Cornelis Grauwkous, j.m., met Jacomina Noorthoeve, j.d., getrouwt in Middelharnas

20 Jakob Teunissen Breesnee, j.m., met Aaltje Ariens Hollander, j.d., hier getrouwt

9 Mei Wouter Verduin, wed., met Magchel Jans Dekker, j.d., hier getrouwt

21 Septemb. Teunis Bastiaanz van ’t Oostende, j.m., met Maatje Abrams, j.d., hier getrouwt

6 Sept. Lieve Huibregts de Bot met Geertje Jans Barendregt, en drie weken daer na hier getrouwt

1715 23 Febr. Andries Lenaarts en Joanna Abrams de Wilde hebben alhier trouw geboden gehad, sijn elders getouwt

22 Maart Franck Pieterz Blok, j.m., en Willemijntje Marinus, alhier getrouwt

Den selven dito Arend Corn. Vree, j.m., en Jannetje Corn. v.d. Hoek, j.d., en alhier getrouwt

30 dito Huibregt Jans Nagtegaal en Lijsbet Paulussen Breesnee, en alhier getrouwt

18 October

Jakob Leend. Stander met Geertje Davids Bakker, hier getrout

18 November Jakob Paulus Abeele met Teuntje Willems Hoogwerf, en alhier getrouwd

23 Nov. Crijn Janz Blok met Magdaleentje Oosterling, en hier getrouwd

30 Nov. Cornelis Snel, j.m., met Neeltje Bouwens, j.d., en alhier getrouwd

1716 opg. in ondertrouw den 28 Febr. Cornelis van der Schreijt met Ariaantje Mosterdijk, en gettrouwd op Capelle

1 Maart Lieve Cornelissen Vree, j.m., met Francijntje Erasm. de Vrij, j.d., en hier getrouwd

28 dito Jochem Sev. de Kock, j.m., Cornelia Maartens Worst, en hier getrouwd

17 April Laurens Arens Schaap, j.m., met Pietertje ’t Jong, j.d.

11 dito Pieter Maartens van Purooien, j.m., met Aagje Jakobs Nattekaas, j.d., en hier getrouwd

11 October hier getrouwd Aren Born, weduw. van Maatje Joosten, en Josijntje Arens Visser, j.d.

16 dito hier getrouwd Pieter Mosterdijk, j.m. en Ariaantje Gerrits van Olevoort, j.d.

1717 3 Maart hier getroud Kornelis Koenraads van Barendregt, j.m., en Stijntje Jans, wed. van Cornelis de Boer

17 Maart Leender Arens Kieviet, j.m., en Ariaantje Rijcks Nattekaas, j.d.

In ondertrouw opgenomen 23 Maart 1719 Machiel Jans van den Roovaart, j.m., en Maria van den Houtten, j.d., hier ook getrouwd

3 April Jan Cornelis But, j.m., en Jannetje Ariaens Visser, hier getrout

3 Juni Jan Marinussen Tiebout, j.m. van Stad, en Maria van Noord, j.d. van de Oude Tong

1719 8 Julij Gerrit van Gelder, weduwenaar van Judith Abrams, en Jannetje Teunis Vos, weduwe van Machiel Jillessen van St. Anneland, ook hier getrouwd

18 Augustus Simon Joh. Duindam, wed. van Joanna van der Daf, met Lijsbet Paulussen Breesnee, wed.nr van Huibregt Nagtegaal, hier getrouwd

15 September 1720 Jo. Wouterssen van Leeuwen en Neeltje  Willems van der Willigen, hier getrouwd

27 Januari op Middelharnas in ondertrouw opgenomen Leendert Ariaans Oosterling, j.m., en Catelijntje Jakobs Castelein, j.d.

23 Februari Pieter Abrams Brooshooft, j.m., en Maria Isaaks de Heer, hier getrouwd

1720 13 April Klaas Jakobs Muij, j.m., en Maatje Paulus Abeele, wed. van Steven Arendsen v.d. Eil, hebben een trouwbrief, alhier getrouwd op den 12 Mei

Te gelijk met Jakob Claasse Koert, wed. van Jannetje Bastiaanse Mande, met Cornelia Jakobs Nattekaas, j.d.

En noch op den selfden dito Simon Simons Geris, wed. van Geertrui Will. Kotvis, met Maatje Willems van der Willegen

14 April Jan Pietersen Biesebroek, wed., en Maartje Otte Robben, j.d., hier getrouwd

4 Mei op den Bommel in ondertrouw opg. Teunis Maartensen v.d. Haart, j.m., met Neeltje Reiniers Tuinzaad, j.d., hier getrouwd den 26 Mei

17 Meij 1720 Lieven Lievensche Vree, wed. van Arentje Jans Franke, met Jannetje Maartens Worst, j.d.

31 Meij Dingeman v.d. Linden, j.m., met Ariaantje Fops van Strijen, wed.

21 Junij Arent Cornelisse Vree, wed., met Pietertje Maartens van der Haart, j.d.

28 Junij Arij Hendricks Snel, j.m., met Lena Wijnants Berkel

Den 14 September Jacob Davidse Looman, j.m., en Leentje Paulus Mosterdijk, j.d.

Den 23 Septemb. Hendrik Gerritse Bakker, j.m., en Ariaantje Ariaans Oosterling, j.d.

3 Novemb. Adriaan Jansche  den Bolhert, j.m., met Magdaleentie Marijnis Tibout, j.d.

1720 den 15 Decemb. Cornelis Arentse van der Jagt, wed. van Ariaantje Barent, met Geertruij Lukas van den Berg, wed. van Cornelis Engels, bijde op Stad, hier getrouwt

1721 11 Meij Hendrik Jacobs Nattekaas, j.m., en Anna Pieterse Meerman, j.d., bijde op Stad, hier getrouwt

6 Julij Wouter Dimmesche Verduin, wed. van Magtel Jans Dekker, met IJda Jans Smit, wed. van Gerrit Leenderts Hardendoot, bijde woonende op Stad, hier getrouwt

Den 21 Septemb. Dirk Lucasse Tibout, j.m., met Lena Jans den Oolkert, j.d., bijde op Stad, hebben een trouwbrief, hier getrout

1722 in ’t gansche jaar van seventien hondert tweentwintig is niemant getrouwt alhier

1723 den 13 Januari Jan Daniels de Jonge, j.m., geboren inde O. Tonge, en Francijntje Erasmus de Vries, wed. van Lieven Corn, Vree, bijde op Stad, hier getrouwt

Den 30 Maji Jan Dirksche v. Puroojen, wed., met Jannetje Aris Hakkelaar, wed., bijde op Stad, hier getrout

13 Junij Henderijk Geertse Nattekaas, j.m., met Lucretia Corn. ’t Jong, j.d., bijde gebooren en woonende op Stad, hier getrouwt, hebben een trouwbrief

Den 8 December Ariaan Ariaans Floordiep, j.m. van den Bommel, en Arentje Ariaans Oosterling, j.d., bijde op Stad, hier getrouwt

1724 den 6 Februarij Jacob Dirksche Jager, j.m., geboren tot Ouwerkerk aan den IJssel, met Maatje Pieters Mosselman, j.d., geboren op Stad, bijde alhier, hier getrouwt, hebben een trouwbrief ontfangen

Februarij 1724 den 13 dito Maarten Abramsche, j.m. van Dirkslant, en Josijna Gerrits Luijendijk, j.d. van Stad, hier getrouwt op attestatie van Dirxlant, en hebben een trouwbrief ontfangen

Den 5 Junii Ruth van Stelle, j.m., geboren en woonende inde O. Tonge, en Pietertje Davids Bakker, j.d., geboren onder Middelharnasse en woonende op Stad, hier getrouwt

3 September Pieter Jacobs Robbert, j.m. van Hellevoetsluijs, met Jannetje Bouwens, j.d. uit de Zuijt Zijde, en bijde woonende alhier, hier getrouwt

Den 1 October Leendert Hardendoot, j.m., en Crijntje Tijssese, j.d., geboren en woonende alhier, hier getrouwt

15 November Crijn van Puroojen, j.m., en Neeltje Reiniers Tuijnzaat, wed. van Teunis van der Haart, hier getrout

1724 22 November Bastiaan Jansche Damme, j.m., geboren onder N. Beijerlant en woonende onder Middelharnas, met Francijntje Paulus Mosterdijck, j.d., geboren en woonende alhier, hier getrout

Dito Corstiaan van der Vliet, wed., met Jannetje Aris Hakkelaar, wed. van Jan van Puroojen, hier getrout

Dito Pieter de ?, j.m., geboren tot Elst in Gelderlant, met Jannetje Tijssche Smeerdijk, j.d., geboren tot Stad, en bijde woonende alhier, hier getrout, hebben een trouwbrief ontfangen

29 November Stoffel Jansche Vlietlant, j.m., geboren  en woonende onder Middelharnas, met Maatje Rollof, j.d. van de Corendijk, hier getrout op attestatie van Middelharnas en Corendijk

3 December Rijke Geerts Nattekaas, j.m., en Pietertje van Strijen, j.d., bijde geboren en woonende alhier

1725 11 Maart Baltazar Branderhoeve, j.m., geboren tot Oeltjensplaat, en woonende alhier, en Anna Hogenhouck, j.d., geboren en woonende onder ’t Zuijdlant, hier getrouwt, hebben een trou attestatie ontfangen

5 April Willem Andriesche Oosterling, j.m., geboren en woonende alhier, met Elisabeth de Groot, j.d., geboren onder Mijns Heeren land, en woonende alhier, hier getrouwt, hebben een trou attestatie ontfangen

19 Julij Ewert Blok, wed. van Willemijntje Marinus den Boer, en Maatje Hendrijks Snel, j.d., geboren en woonde alhier, hier getrouwt

26 Aug. Huijgh Willems Onwijn, wed. van Jannetje Reedijk, woonende op Stad, met Jaapje Jans Roos, geboren in Outbeijerland, en woonende inde Plaat, hier getrout, hebben een trouw brief ontfangen

Dito Leunis van der Ham, gebooren in Middelharnas, met Klaasje Gerrits Hardendoot, j.d., woonende op Stad, hier getrout

1725 9 September Willem Willems Onwijn, j.m., geboren alhier, en Leentje Croonenburg, j.d., geboren in de Plaat, hier getrout op attest van Oeltjensplaat, en hebben een trouwbrief ontfangen

7 October Cornelis van Boven, wed. r van Stijntje Jans, en IJda Jans Smit, wed.e van Wouter Verduijn, woonende alhier, hier getrouwt

11 November Adam van der Sluis, wed.r van Cornelia van Dongen, en Cornelia Vaders, j.d., geboren tot Raamsdonk, hier getrouwt

21 November Pieter Bastiaansche, j.m., geboren alhier, en Magdaleentje Tibout, wed.e van Ariaan den Oolkert, woonende bijde op Stad, hier getrouwt

Dito Leendert van Purooijen, j.m., en Cornelia Andriesche, j.d., bijde geboren en woonende alhier, hier getrout

Den 18 December Dirk Hoeksweg, wed.r van Grietje van Geenen, en Annetje Andriesche Oosterling, j.d., bijde woonende alhier, hier getrouwt

1726 31 Maart Willem Woutersche van den Bos, j.m., geboren en woonende tot Sommelsdijk, en Dina Jans Breur, j.d., geboren en woonende onder Stad, hier getrout

28 April Jan Broekman, wed.r van Hester Cabos, woonde tot Middelharnas, en Leentje Davids Kooman, j.d. van Stad, hier getrout

12 Meij Govert Hartoog, j.m, en Bastiaantje Wijnants Beuckelman, j.d., bijde woonende op Stad, hier getrout

4 Augustus Hendrij de Man, j.m., geboren in ’t Oostbrugsche land, en Eva Jans Beije, j.d., geboren tot Stad, hier getrouwt

Den 24 dito Arij van Gulik, j.m., geboren opd’ Lege Swaluwe, en Willemijntje Paaij, j.d. , geboren tot Stad, bijde woonende alhier, hier getrout

12 April 1727  Claas Tibout, j.m., en Zijtje Vromans, j.d., geboren en bijde woonende alhier, hier getrout

1727 27 April Hendrijk Hardendoot, j.m., geboren op Stad, en Geertje Jans van der Hart, geboren onder Oeltjensplaat en woonende onder Sommelsdijck, hier getrouwt

25 Meij Herman Mulder, j.m., geboren tot Breda, en Maatje Jans Vlietland, j.d., geboren op Stad, hier getrouwt

16 November Johannes Gillische Nipties, j.m., geboren op Stad, en Lena Geerts van de Rhee, j.d., geboren op Claaswaal, hier getrouwt

11 April Arent Arents Cappeteijn, j.m., geboren op Stad, en Arentje Kalle, j.d., geboren in Sommelsdijk, hier getrouwt

Comments